Ραδιόφωνο Live Επικοινωνία Χρήσιμα τηλέφωνα Φαρμακεία
Follow us
Σχολίασε την φωτογραφία 0 σχόλια
×

4 στους 10 ανέργους με πτυχίο αναζητούν επάγγελμα χαμηλότερο των προσόντων τους

23/07/2022
91 Εμφανίσεις
0 Σχόλια

Όσο αυξάνεται η ηλικία των ανέργων άνω των 30 ετών, τόσο μειώνεται η προσφορά για εργασία σε επαγγέλματα που απαιτούν υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων, ενώ αυξάνεται αντίστοιχα η προσφορά για εργασία σε επαγγέλματα που απαιτούν χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων.

Με άλλα λόγια, τόσο η υφιστάμενη κατάσταση όσο και η διαγραφόμενη από τις δημογραφικές εξελίξεις τάση, δίχως την αλλαγή στρατηγικής δεξιοτήτων της χώρας, προοιωνίζεται μία δυσμενή εξέλιξη του επιπέδου των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, αντίστροφη από τις διεθνείς τάσεις.

Η δυνατότητα που έχει η ΔΥΠΑ να παρακολουθεί με έξυπνα ψηφιακά εργαλεία τα χαρακτηριστικά των εγγεγραμμένων ανέργων αποκαλύπτει ορισμένα χρήσιμα συμπεράσματα για τον σχεδιασμό της στρατηγικής για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού.

Η ανάλυση του προσδοκώμενου επαγγέλματος των εγγεγραμμένων ανέργων κωδικοποιημένη σε επίπεδο δεξιοτήτων (σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του ILO), αναδεικνύει τη σημαντική συσχέτιση αφενός της ηλικίας και αφετέρου του εκπαιδευτικού επιπέδου με το επίπεδο δεξιοτήτων του προσδοκώμενου επαγγέλματος.

Τα παράδοξα της αγοράς εργασίας

Σύμφωνα με τα δεδομένα της ΔΥΠΑ, όσο αυξάνεται το εκπαιδευτικό επίπεδο των εγγεγραμμένων ανέργων, τόσο αυξάνεται η προσφορά για εργασία σε επαγγέλματα που απαιτούν υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων. Όσο χαμηλότερο είναι το εκπαιδευτικό επίπεδο των ανέργων τόσο μεγαλύτερη είναι η προσφορά για εργασία σε επαγγέλματα που απαιτούν χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων.

Η συσχέτιση αυτή είναι αναμενόμενη, ωστόσο, λιγότερο αναμενόμενη είναι η πρόσθετη διαπίστωση ότι περίπου 4 στους 10 ανέργους με τριτοβάθμια εκπαίδευση αναζητούν επάγγελμα μετρίου και όχι υψηλού επιπέδου δεξιοτήτων.

Το γεγονός αυτό αναδεικνύει ότι οι προσδοκίες των ανέργων προσαρμόζονται στη τάση της αγορά εργασίας να απορροφά κυρίως εργαζόμενους σε επαγγέλματα μεσαίων δεξιοτήτων.

Με την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Βάσης Γνώσεων, Ικανοτήτων, Δεξιοτήτων και Προσόντων (ESCO) στις υπηρεσίες της ΔΥΠΑ και την ενσωμάτωση της στα εργαλεία ανάλυσης της υπηρεσίας κατέστη πλέον εφικτή η συστηματική παρακολούθηση της προσφοράς δεξιοτήτων.

Oι δέκα συχνότερες δεξιότητες των εγγεγραμμένων ανέργων

Υστέρηση σε θέσεις που απαιτούν υψηλές δεξιότητες

Η Ελλάδα υστερεί έναντι των περισσοτέρων χωρών της Ευρωζώνης ως προς την αναλογία των θέσεων εργασίας υψηλών δεξιοτήτων. Στην Ελλάδα το 2020, 32,39% των θέσεων εργασίας ήταν θέσεις που αφορούσαν επαγγέλματα υψηλών δεξιοτήτων ενώ ο μέσος όρος των χωρών της Ευρωζώνης ήταν 44,65%.

Από το 2011 έως το 2020 στην Ελλάδα η απασχόληση σε επαγγέλματα υψηλών δεξιοτήτων εξελίχθηκε με ασταθείς και σχετικά χαμηλούς ρυθμούς, αυξανόμενη από το 29,66% σε 31,78%, όταν την ίδια περίοδο οι χώρες της Ευρωζώνης, κατά μέσο όρο, αύξησαν το αντίστοιχο ποσοστό από 39,61% στο 43,26%, δηλαδή με ρυθμό ταχύτερο από της Ελλάδας.

Σε όλους σχεδόν τους κλάδους στην Ελλάδα απασχολούνται αναλογικά λιγότερα άτομα σε θέσεις εργασίας που απαιτούν υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων από τον μέσο όρο των χωρών της Ευρωζώνης, με εξαίρεση δύο κλάδους, την Εκπαίδευση και την Υγεία, όπου στην Ελλάδα απασχολούνται αναλογικά περισσότερα άτομα σε θέσεις υψηλών δεξιοτήτων.


insider.gr

Η ανωνυμία είναι το καλύτερο κρησφύγετο δειλίας και χυδαιότητας!
Σχόλια 0

Πρόσθεσε ένα σχόλιο

× ExpImage

ΕΞΟΔΟΣ