Ραδιόφωνο Live Επικοινωνία Χρήσιμα τηλέφωνα Φαρμακεία
Follow us
Σχολίασε την φωτογραφία 0 σχόλια
×

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα: Στηρίζει τις ΜμΕ με τρία νέα προγράμματα

27/04/2023
48 Εμφανίσεις
0 Σχόλια

Το επόμενο βήμα, στο πλαίσιο του στόχου που έχει θέσει να δώσει πρόσβαση σε χρηματοδότηση σε 60.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επιπλέον των 40.000 που δανειοδοτούνται σήμερα, κάνει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (Hellenic Development Bank, HDB), απευθύνοντας την πρόσκληση ενδιαφέροντος στις τράπεζες για την συμμετοχή τους στο Ταμείο Χαρτοφυλακίου Business Growth Fund με διαχειριστή την HDB και ειδικότερα σε τρία νέα προγράμματα. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η 3η Μαΐου 2023. 

Σκοπός του Ταμείου Χαρτοφυλακίου είναι η στήριξη και ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας προκειμένου οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της δεκαετούς οικονομικής κρίσης και της πανδημίας αναφορικά με την έλλειψη πρόσβασης σε πηγές χρηματοδότησης καθώς και την βελτίωση των όρων χρηματοδότησης. H πρόσκληση προς τις τράπεζες αφορά στα εξής πρoγράμματα:

1) Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια Green Co-financing Loans:

Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενα δάνεια επενδυτικού σκοπού με άτοκη χρηματοδότηση στο 40% του δανείου και διετή μερική επιδότηση του επιτοκίου στο υπόλοιπο 60% προς ΜμΕ που δραστηριοποιούνται κυρίως στους τομείς της Ενεργειακής Απόδοσης/ Μετάβασης, της ενίσχυσης της αλυσίδας των παρόχων green services, της προστασίας του περιβάλλοντος και της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Τα δάνεια θα είναι ύψους από 80.000 έως 8.000.000 ευρώ και θα έχουν διάρκεια αποπληρωμής 60 – 120 μήνες, συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει ημερομηνία λήξης τον Ιούνιο του 2025.

2) Δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης (Digitalization Co-Financing Loans):

To χρηματοδοτικό εργαλείο θα παρέχει συγχρηματοδοτούμενα δάνεια επενδυτικού σκοπού προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με άτοκη χρηματοδότηση στο 40% του δανείου και διετή μερική επιδότηση του επιτοκίου στο υπόλοιπο 60%. Σκοπός του χρηματοδοτικού εργαλείου είναι οι ΜμΕ να λάβουν δανειοδότηση με σκοπό την ψηφιοποίηση και ψηφιακή αναβάθμιση των εργασιών/δραστηριοτήτων τους, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητάς τους, τη μεγέθυνσή τους και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Τα δάνεια θα έχουν περίοδο αποπληρωμής 2 – 10 έτη και δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 24 μήνες. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει ημερομηνία λήξης τον Ιούνιο του 2025.

3) Δάνεια Ρευστότητας Επιχειρήσεων Liquidity Co-Financing Loans:

Το χρηματοδοτικό εργαλείο θα παρέχει συγχρηματοδοτούμενα δάνεια κεφαλαίου κίνησης με άτοκη χρηματοδότηση στο 40% του δανείου και διετή μερική επιδότηση του επιτοκίου στο υπόλοιπο 60% αποκλειστικά σε ΜμΕ που δεν έχουν λάβει στο παρελθόν επιχειρηματικό δάνειο μέσω των προγραμμάτων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Στόχος είναι η διευκόλυνση της ομαλής λειτουργίας του συναλλακτικού κύκλου των επιχειρήσεων, καθώς και η αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους υπό τις παρούσες έκτακτες συνθήκες της αγοράς (αύξηση ενεργειακών δαπανών, τιμές πρώτων υλών, πληθωριστικές πιέσεις), η προστασία και η αύξηση των θέσεων εργασίας και η διατήρηση/αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους, ώστε να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στις προκλήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικότητας καλύπτοντας με επιτυχία τις αυξημένες λειτουργικές τους δαπάνες.

Τα δάνεια θα χορηγούνται με διάρκεια αποπληρωμής 2 – 5 έτη, με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 12 μήνες. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει ημερομηνία λήξης τον Ιούνιο του 2025.

H Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα λειτούργησε τον Φεβρουάριο του 2020, ένα μήνα πριν το πρώτο lockdown. Από τότε μέχρι σήμερα, έχει χορηγήσει 41.000 δάνεια, ύψους 8,5 δισ. ευρώ, σε περισσότερες από 34.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Το 81% του πλήθους των δανείων έχουν δοθεί σε επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως 2 εκατ. ευρώ και το 75% σε επιχειρήσεις με έως 10 εργαζόμενους. O αντίκτυπος των 16 χρηματοδοτικών προγραμμάτων που δημιούργησε η HDB στο ΑΕΠ της χώρας αποτυπώνεται με συνεισφορά 7,7 δισ. ευρώ, τη στήριξη 306.000 θέσεων εργασίας και τη δημιουργία 18.600 νέων θέσεων εργασίας.


insider.gr


Η ανωνυμία είναι το καλύτερο κρησφύγετο δειλίας και χυδαιότητας!
Σχόλια 0

Πρόσθεσε ένα σχόλιο

× ExpImage

ΕΞΟΔΟΣ