Ραδιόφωνο Live Επικοινωνία Χρήσιμα τηλέφωνα Φαρμακεία
Follow us
Σχολίασε την φωτογραφία 0 σχόλια
×

«GR-eco islands»: Πρωτοβουλία για τα "πράσινα" Eλληνικά νησιά που θα αποτελέσουν ασπίδα στον τουρισμό

20/05/2022
51 Εμφανίσεις
0 Σχόλια

Το αυξημένο ενεργειακό κόστος τείνει να ψαλιδίσει τα κέρδη από τον Τουρισμό σε μια περίοδο όπου η Ελλάδα αναμένεται να βιώσει μία πολύ καλή χρονιά από άποψη αφίξεων. Οι καταναλωτές δεν δείχνουν να πτοούνται από τις αυξημένες τιμές στην ενέργεια, κάτι που επιβεβαίωσε μιλώντας στο Insider.gr ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, ο οποίος σημείωσε ότι «τα νούμερα είναι αφύσικα καλά. Η ζήτηση είναι πάνω από την αγωνία για την ενεργειακή κρίση και οι τιμές καυσίμων δεν δείχνουν να έχουν επηρεάσει τους τουρίστες».

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι η πλευρά της ζήτησης «κρατάει γερά» έναντι της ενεργειακής πρόκλησης, αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα είναι χαμένοι από το υψηλό ενεργειακό κόστος. Οι καταναλωτές θα πληρώσουν ακόμη ακριβότερα για υπηρεσίες και προϊόντα ενώ οι επιχειρήσεις HoReCa θα καταγράψουν υψηλούς τζίρους με μειωμένα περιθώρια κέρδους.

Με στόχο τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης από τη Ρωσία και την αντιμετώπιση της κρίσης, η ΕΕ προτείνει σειρά μέτρων με αυξημένους στόχους ενεργειακής απόδοσης και έργα ΑΠΕ που αναμένεται ότι θα κινητοποιήσουν επενδύσεις ύψους 300 δις. ευρώ ενώ στην Ελλάδα μετασχηματίζεται το Σχέδιο Ανάκαμψης. Αλλά και στην εσωτερική πολιτική, ο κλιματικός νόμος προβλέπει επίσης ριζικές παρεμβάσεις οι οποίες θα περιορίσουν τις ζημιές λόγω της αύξησης του ενεργειακού κόστους και θα επηρεάσουν άμεσα τον κλάδο του Τουρισμού.

Πρόκειται για την πρωτοβουλία «GR-eco islands», η οποία εντάσσεται σε συγκεκριμένο αναπτυξιακό πλαίσιο με στόχο το παράδειγμα των πράσινων νησιών όπως είναι η Χάλκη, η Αστυπάλαια και η Τήλος να το ακολουθήσουν και άλλα ελληνικά νησιά, προτάσσοντας έτσι τα οφέλη της βιώσιμης ανάπτυξης και της ενεργειακής απόδοσης ως μέτρο αντιμετώπισης της αύξησης του ενεργειακού κόστους.

Συγκεκριμένα, θεσπίζεται το Αναπτυξιακό Στρατηγικό Πλαίσιο για τα ελληνικά νησιά «GR-eco islands» (εφεξής Στρατηγικό Πλαίσιο Πρωτοβουλίας «GR-eco islands») με σκοπό τη μετάβαση των νησιών προς την κλιματική ουδετερότητα, τη διασφάλιση της ενεργειακής τους αυτάρκειας, μέσω της παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) σε συνδυασμό με συστήματα αποθήκευσης της ενέργειας ή της διασύνδεσής τους με το ηπειρωτικό σύστημα, την προώθηση της κυκλικής οικονομίας,την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων, την προώθηση της καινοτομίας και της αξιοποίησης τεχνολογιών αιχμής,την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, τη διασφάλιση της απασχόλησης και τη δημιουργία νέων ποιοτικών θέσεων εργασίας, την ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, την προώθηση του τουριστικού τομέα και της γαλάζιας οικονομίας.

Τα νησιά υπάγονται στο Στρατηγικό Πλαίσιο Πρωτοβουλίας «GR-eco islands», κατόπιν αξιολόγησης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, της δυνατότητας υλοποίησης εμβληματικών, καινοτόμων και πιλοτικών έργων προστιθέμενης αξίας στο έδαφός τους, της έκτασης και έντασης της επιδιωκόμενης αναμόρφωσης του πράσινου αναπτυξιακού τους μοντέλου, της πρόθεσης δέσμευσης των τοπικών φορέων για την υλοποίηση των απαιτούμενων παρεμβάσεων, των διαθέσιμων πόρων χρηματοδότησης, καθώς και της δυνατότητας ολιστικής συναρμογής των σκοπών και μέσων των ενωσιακών πρωτοβουλιών «Καθαρή Ενέργεια για τα νησιά της Ε.Ε.», «Έξυπνα Νησιά», «Σύμφωνο των Δημάρχων» και «Σύμφωνο των Νησιών».

Η επιλεξιμότητα των νησιών καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τον μόνιμο πληθυσμό τους και τις τοπικές δημογραφικές τάσεις, την προοπτική και το χρονοδιάγραμμα ηλεκτρικής διασύνδεσής τους με το ηπειρωτικό σύστημα, εφόσον είναι μη διασυνδεδεμένα, τις ενεργειακές τους ανάγκες σε επίπεδο ζήτησης ισχύος και κατανάλωσης ενέργειας, την τουριστική κίνηση, την προσβασιμότητα και προσπελασιμότητά τους στον τομέα των υποδομών και των μεταφορών, τους αξιοποιήσιμους φυσικούς πόρους, καθώς και τα οικονομικά και κοινωνικά τους χαρακτηριστικά. Για την υλοποίηση όσων προβλέπονται στην παρούσα, προκηρύσσονται δράσεις και προγράμματα για τα επιλέξιμα νησιά χρησιμοποιώντας τους πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων εντός των ετήσιων ορίων του και εντός του προϋπολογισμού των Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025, τους πόρους για την απανθρακοποίηση των νησιών, το «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης», το Πράσινο Ταμείο, καθώς και λοιπούς ενωσιακούς και εθνικούς πόρους.

Οι φορείς υλοποίησης καθορίζονται κατά αρμοδιότητα ανάλογα με τις επιλέξιμες παρεμβάσεις. Την προκήρυξη, παρακολούθηση και τον έλεγχο της υλοποίησης αναλαμβάνουν οι υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για τα χρηματοδοτικά προγράμματα ή τα εργαλεία, μέσω των οποίων διατίθενται οι σχετικοί πόροι.


insider.gr

Η ανωνυμία είναι το καλύτερο κρησφύγετο δειλίας και χυδαιότητας!
Σχόλια 0

Πρόσθεσε ένα σχόλιο

× ExpImage

ΕΞΟΔΟΣ