Ραδιόφωνο Live Επικοινωνία Χρήσιμα τηλέφωνα Φαρμακεία
Follow us
Σχολίασε την φωτογραφία 0 σχόλια
×

Οκτώ σχολεία της Δωδεκανήσου (2 από την Κω) συμμετέχουν στις εξετάσεις της «ελληνικής PISA»

10/05/2023
169 Εμφανίσεις
0 Σχόλια

Οκτώ σχολικές μονάδες της Δωδεκανήσου συμμετέχουν στις εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα στο δημοτικό σχολείο που διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο σήμερα, Τετάρτη 10 Μαΐου, για δεύτερη χρονιά.

Πρόκειται για τις λεγόμενες εξετάσεις της «ελληνικής PISA» που διεξάγονται για τους μαθητές και τις μαθήτριες της ΣΤ’ τάξης σε 300 δημοτικά σχολεία της χώρας. Στα Δωδεκάνησα συμμετέχουν 3 σχολεία από τη Ρόδο, 2 από την Κω, 2 από την Κάλυμνο και 1 από τη Νίσυρο.

Οι εξετάσεις αυτές, στοχεύουν στην έγκυρη και αξιόπιστη διάγνωση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μαθητών και μαθητριών μας, σύμφωνα με τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα.

Για πρώτη φορά διεξήχθησαν στις 18 Μαΐου του 2022, σε εθνικό επίπεδο. Η επιλογή των σχολικών μονάδων έγινε από επιστημονική επιτροπή, ώστε το δείγμα να είναι αντιπροσωπευτικό όλων των σχολείων της χώρας.

Σημειώνεται ότι οι εξετάσεις δεν σχετίζονται με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και δεν επιβαρύνει με στρες τους μαθητές αφού δεν χρειάζεται προετοιμασία.

Όπως εξηγεί ο προϊστάμενος της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, κ. Χαράλαμπος Ψαράς μιλώντας στη «Ροδιακή»:

«Οι εξετάσεις αυτές στοχεύουν στη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος βάσει συγκεκριμένων δεδομένων, όχι με το τι νομίζει ο καθένας.

Αυτό για να το μάθουμε πρέπει να ξέρουμε τι έχουν μάθει τα παιδιά, τι έχουν κατανοήσει, τι έχουν κερδίσει από το αναλυτικό πρόγραμμα και τα σχολικά εγχειρίδια, τι τους δυσκολεύει και πόσο».

Προκειμένου, λοιπόν, να έχουν μετρήσιμα δεδομένα γίνονται εξετάσεις για τη γλώσσα και τα μαθηματικά στα παιδιά που φεύγουν από τη ΣΤ’ Δημοτικού και πάνε στην Α’ Γυμνασίου ώστε να γίνει κατανοητό αν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα όπως περιγράφονται στα αναλυτικά προγράμματα. 

Σημειώνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών συστημάτων της ΕΕ αξιοποιεί αυτή τη μεθοδολογία ενώ στην Ελλάδα ξεκινήσαμε για πρώτη φορά πέρυσι.

«Το ζητούμενο δηλαδή, είναι ότι τα εκπαιδευτικά συστήματα πρέπει να ανασχεδιάζονται με βάση συγκεκριμένα επιστημονικά και μετρήσιμα δεδομένα.

Αυτό που γινόταν τα τελευταία είκοσι-τριάντα χρόνια στη χώρα μας όπου κατά περιόδους αλλάζουμε τα αναλυτικά προγράμματα χωρίς να αξιολογούμε τα αποτελέσματά τους στους μαθητές, αυτό κάποια στιγμή πρέπει να εξορθολογιστεί», λέει ο κ. Ψαράς.

Συμπεράσματα για τη Νεοελληνική Γλώσσα Δημοτικού Σχολείου


Στη Γλώσσα Δημοτικού τα υψηλότερα ποσοστά συγκεντρώνονται στις ερωτήσεις κατανόησης κειμένου.

Η υψηλή ανταπόκριση των μαθητών/-τριών στο πεδίο αυτό, ακόμη και στο 3ο επίπεδο δυσκολίας (75%), μπορεί να αποδοθεί πρωτίστως στην εξοικείωση των μαθητών/-τριών με την κατανόηση των αφηγηματικών κειμένων.

Στις γραμματικοσυντακτικές ερωτήσεις παρατηρήθηκε το μεγαλύτερο ποσοστό λανθασμένων απαντήσεων.

Στις ερωτήσεις δομής σημειώνονται σχετικά μεγάλα ποσοστά μερικώς ορθών απαντήσεων.

Σε ό,τι αφορά το λεξιλόγιο, όπου καταγράφηκε το μικρότερο ποσοστό ορθών απαντήσεων και το μεγαλύτερο ποσοστό λανθασμένων, συμπεραίνεται ότι οι μαθητές δυσκολεύονται να διακρίνουν τις νοηματικές διαφορές λέξεων μέτριας δυσκολίας και να αποδίδουν τη λέξη εκείνη που σχετίζεται περισσότερο με τα συμφραζόμενα.

Συμπερασματικά, τα μάλλον υψηλά ποσοστά επιτυχίας αφορούν τις γνώσεις και τις ικανότητες γλωσσικού εγγραμματισμού στην κατηγορία του αφηγηματικού λόγου (narrative discourse).

Εκτιμάται βάσιμα ότι αυτό δεν ισχύει για τα μη αφηγηματικά κείμενα του επιστημονικού λόγου, στη σχολική του μορφή.

Προτάσεις για τη Νεοελληνική Γλώσσα Δημοτικού Σχολείου

Τα αφηγηματικά ως οικεία κείμενα παρέχουν τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να μετατοπίσει σταδιακά την εστίαση από τη γραμματική της λέξης και της πρότασης προς τη γραμματική (δομή) της παραγράφου και κυρίως προς τη γραμματική του κειμένου.

Λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω, η επιτροπή διατυπώνει επισημάνσεις και προτάσεις

• σχετικά με τη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος,

• σχετικά με το επιμορφωτικό έργο για την υποστήριξη και ενδυνάμωση του έργου των εκπαιδευτικών στο γλωσσικό μάθημα,

• σχετικά με τα σχολικά εγχειρίδια του γλωσσικού μαθήματος και

• σχετικά με τη βελτίωση της διαδικασίας των διαγνωστικών εξετάσεων

Συμπεράσματα για τα Μαθηματικά του Δημοτικού Σχολείου

Με βάση την ανάλυση της Επιτροπής προκύπτουν τα παρακάτω συνοπτικά συμπεράσματα:

• οι μαθητές που συμμετείχαν στις εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα έχουν κατακτήσει σε σημαντικό βαθμό τους στόχους που θέτουν τα Αναλυτικά Προγράμματα Μαθηματικών του Δημοτικού

• παρότι 3 στους 4 μαθητές μπορούν να χειριστούν ανάλογα ποσά, οι μισοί μαθητές/-τριες δυσκολεύονται στην επίλυση προβλημάτων που απαιτούσαν τον υπολογισμό ποσοστού

• περίπου οι μισοί μαθητές αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην επίλυση προβλημάτων που απαιτούν την αναγνώριση γεωμετρικών εννοιών

• περίπου 4 στους 10 μαθητές δυσκολεύονται κατά την εκτέλεση πράξεων μεταξύ κλασματικών αριθμών

Προτάσεις για τα Μαθηματικά του Δημοτικού Σχολείου

Η Επιτροπή με βάση τα προαναφερόμενα συμπεράσματα προτείνει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

• να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην κατανόηση όλων των βασικών μαθηματικών εννοιών και την απόκτηση διαδικαστικής άνεσης κατά την εκτέλεση μαθηματικών αλγορίθμων και πράξεων από το σύνολο των μαθητών/-τριών

• να υποστηριχθούν όλοι οι μαθητές μαθήτριες για να αναπτύξουν μαθηματική σκέψη, να εξοικειωθούν με τους μαθηματικούς συλλογισμούς και να αποκτήσουν την ικανότητα επίλυσης απλών και σύνθετων προβλημάτων

• να εξοικειωθούν περαιτέρω οι μαθητές μαθήτριες με τις βασικές γεωμετρικές έννοιες και τον υπολογισμό γεωμετρικών μεγεθών


rodiaki.gr

Η ανωνυμία είναι το καλύτερο κρησφύγετο δειλίας και χυδαιότητας!
Σχόλια 0

Πρόσθεσε ένα σχόλιο

× ExpImage

ΕΞΟΔΟΣ