Ραδιόφωνο Live Επικοινωνία Χρήσιμα τηλέφωνα Φαρμακεία
Follow us
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
Easter Banner
To vimatisko.gr
και οι συνεργάτες του
σας εύχονται
Καλό Πάσχα
και καλή Ανάσταση!!
Σχολίασε την φωτογραφία 0 σχόλια
×

Περιφέρεια Ν. Αιγαίου: Πέντε εκατομμύρια για έργα προστασίας των ακτών από τη διάβρωση

02/03/2023
42 Εμφανίσεις
0 Σχόλια

Ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» με τον τίτλο «Έργα προστασίας από τη διάβρωση των ακτών» και καλεί τους δήμους και τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία να προχωρήσουν τις σχετικές διαδικασίες.

Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω αναφερόμενους.
Ο Κύριος Δικαιούχος που αναλαμβάνει την υποβολή της πρότασης, σε περιπτώσεις προτάσεων όπου η υλοποίησή τους πραγματοποιείται από πολλαπλούς δικαιούχους είναι ο Δικαιούχος που ορίζεται από το σύνολο των δικαιούχων συνδικαιούχων.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την ανέρχεται σε 5.000.000 ευρώ ενώ η ΕΥΔ, εκτιμώντας κατά περίπτωση τα δεδομένα υλοποίησης του Προγράμματος, και τη φύση των δράσεων, δύναται να εντάξει πράξεις έως το 120% του ύψους της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης που τίθεται στην παρούσα Πρόσκληση.

Η διάβρωση των ακτών είναι απόλυτα φυσική διαδικασία, η οποία όμως επιταχύνεται από την ανθρώπινη παρέμβαση. Προκαλεί προβλήματα στις παράκτιες υποδομές και περιουσίες, εγκυμονώντας παράλληλα σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των παραλιακών δρόμων, των οικημάτων, αλλά και των ανθρώπων που προσεγγίζουν την ακτή με συνέπεια σημαντικό κοινωνικοοικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος, αλλά και επιπτώσεις στο τουριστικό προϊόν εν γένει, εξαιτίας της υποβάθμισης των παραλιών και των τουριστικών εγκαταστάσεων και καταλυμάτων.

Για τους λόγους αυτούς είναι ιδιαίτερα κρίσιμη η ανάληψη πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση του φαινομένου της διάβρωσης, ώστε να αποφευχθούν οι οποιεσδήποτε αρνητικές συνέπειες στο περιβαλλοντικό και οικονομικό περιβάλλον των διάφορων περιοχών της Περιφέρειας.

Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται η χρηματοδότηση δράσεων /μέτρων για την προστασία ή/και αναστροφή των φαινομένων διάβρωσης σε παραλίες των νησιών της ΠΝΑ, λαμβάνοντας υπόψη και τις απαιτήσεις της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική (2008/56/ΕΚ).

Ενδεικτικά μέτρα μπορεί να είναι:
- Εφαρμογή μεθόδων τεχνητής αναπλήρωσης της παραλίας
- Τεχνικά έργα συγκράτησης υλικού ή εγκλωβισμού της άμμου και ελαχιστοποίησης των απωλειών, όπως κατασκευή κυματοθραυστών ή προβόλων ή τοποθέτηση ογκολίθων θωράκισης

Στις προτεινόμενες πράξεις μπορεί να περιλαμβάνεται η εκπόνηση των οριστικών μελετών των τεχνικών έργων, στις περιπτώσεις που αυτές δεν έχουν ήδη εκπονηθεί.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31η/12/2029. Η λήξη των προτεινόμενων πράξεων (ολοκλήρωση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου) θα πρέπει να συντελεστεί έως την ως άνω ημερομηνία.

Ως ελάχιστος προϋπολογισμός (συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη) των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 200.000 ευρώ.

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την 01.03.2023 ώρα 08:00 έως, αποκλειστικά, την 31.03.2023 ώρα 16.00.

Η ανωνυμία είναι το καλύτερο κρησφύγετο δειλίας και χυδαιότητας!
Σχόλια 0

Πρόσθεσε ένα σχόλιο

× ExpImage

ΕΞΟΔΟΣ