Ραδιόφωνο Live Επικοινωνία Χρήσιμα τηλέφωνα Φαρμακεία
Follow us
Σχολίασε την φωτογραφία 0 σχόλια
×

Προμήθεια 400 οχημάτων αντιπυρικής & αντιπλημμυρικής προστασίας (80,6 εκ. ευρώ) μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης

30/11/2022
38 Εμφανίσεις
0 Σχόλια

Με περίπου 400 νέα σύγχρονα οχήματα και άλλο εξοπλισμό, συνολικού εκτιμώμενου κόστους άνω των 80 εκατ. ευρώ, αναμένεται να ενισχυθεί η «δύναμη» αντιπυρικής & αντιπλημμυρικής προστασίας του ελληνικού πυροσβεστικού σώματος, μέσω και πόρων σχεδόν 65 εκατ. ευρώ που θα προέλθουν από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Προ ημερών μόλις, ο αναπληρωτής ΥΠΟΙΚ, Θ. Σκυλακάκης, υπέγραψε την ένταξη του έργου με τίτλο «Αγορά μηχανών πυρόσβεσης και άλλου οχήματος απόκρισης για το Πυροσβεστικό Σώμα» στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Πόροι και χρονοδιαγράμματα

Η δράση ύψους 80,6 εκατ. ευρώ αφορά στην προμήθεια συνολικά 393 μηχανών πυρόσβεσης και άλλου οχήματος απόκρισης για το Πυροσβεστικό Σώμα, στο πλαίσιο της ενίσχυση αντιπυρικής & αντιπλημμυρικής προστασίας (συνολικοί όροι άνω των 115 εκατ. ευρώ), με ορίζοντα ολοκλήρωσης το τέλος του 2025 (παράδοση πυροσβεστικών οχημάτων και άλλων οχημάτων αντιμετώπισης συμβάντων, ανάπτυξη σχεδίων πρόληψης, παράδοση κατασκευαστικού εξοπλισμού, παράδοση οχημάτων για τη Γενική Προστασία Πολιτικής Προστασίας, τα περιφερειακά/τοπικά κέντρα επιχειρήσεων πολιτικής προστασίας και τις οργανώσεις εθελοντών, παράδοση πτυσσόμενων κινητών γεφυρών). Ο Φορέας Λειτουργίας (Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος) θα διασφαλίσει τη λειτουργία του έργου και μετά την ολοκλήρωσή του. Από το έργο αναμένεται να ωφεληθεί το σύνολο του πληθυσμού της χώρας, μέσω της ενίσχυσης της προστασίας από φυσικές καταστροφές. Η επένδυση θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην κοινωνική ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα, βελτιώνοντας το μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της χώρας. Σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο, και εφόσον δεν προκύψουν αλλαγές, για όλα τα υποέργα προβλέπεται ως ημερομηνία δημοσίευσης διακήρυξης/πρόσκλησης η 30η/12/2022, αποσφράγιση στις 04/02/2023 και ημερομηνία ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ) στις 04/04/2023.

Περιγραφή του αντικειμένου

Ο υφιστάμενος εξοπλισμός του Πυροσβεστικού Σώματος χρήζει ανανέωσης, δεδομένης της παλαιότητάς του, ενώ παράλληλα οι ανάγκες συντήρησης και επισκευών συνεχώς αυξάνονται, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται υψηλότερα κόστη από το αναμενόμενο. Επιπρόσθετα, λόγω της αυξανόμενης τάσης εκδήλωσης ακραίων καιρικών φαινομένων, καθίσταται επιβεβλημένη η ανάγκη αναβάθμισης και αντικατάστασης των υφιστάμενων οχημάτων που θα επιτευχθεί με την προμήθεια των παρακάτω:

  1. Υδροφόρο πυροσβεστικό όχημα(4Χ4) τύπου pick-up, διπλοκάμπινο, χωρητικότητας 450L νερού Όχημα με δυνατότητα κίνησης εκτός δρόμου, τύπου pick-up με δυνατότητα μεταφοράς τεσσάρων(4) ατόμων, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού και πλατφόρμα φόρτωσης με αυτόνομο πυροσβεστικό συγκρότημα. Θα είναι ελαφρού τύπου και με κύριο έργο την περιπολία δασικών εκτάσεων, την άμεση καταπολέμηση δασικών πυρκαγιών στο ξεκίνημα τους καθώς και τη μεταφορά προσωπικού με τον εξοπλισμό τους σε συμβάντα αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών. Το έργο προβλέπει την προμήθεια εξήντα οκτώ (68) υδροφόρων πυροσβεστικών οχημάτων.
  2. Υδροφόρο πυροσβεστικό όχημα(4Χ4) χωρητικότητας 1500L νερού Υδροφόρο πυροσβεστικό όχημα παντός εδάφους , εξοπλισμένο με δεξαμενές νερού και αφρού ελάχιστης χωρητικότητας 1500L και 100L, αντίστοιχα. Θα φέρει πυροσβεστική αντλία κατάλληλη για παροχή νερού με χαμηλή και υψηλή πίεση με κύριο έργο την δασοπυρόσβεση με αποτέλεσμα να επιχειρούν σε εξαιρετικά ανώμαλα εδάφη και δύσβατες περιοχές. Το έργο προβλέπει την προμήθεια πενήντα πέντε (55) υδροφόρων πυροσβεστικών οχημάτων.
  3. Υδροφόρο πυροσβεστικό όχημα παντός εδάφους(4Χ4) χωρητικότητας 3000L νερού με διπλή καμπίνα Υδροφόρο πυροσβεστικό όχημα παντός εδάφους, κατηγορίας 3(All terrain) εξοπλισμένο με δεξαμενές νερού και αφρού ελάχιστης χωρητικότητας 3000L και 300L, αντίστοιχα. Θα φέρει πυροσβεστική αντλία κατάλληλη για παροχή νερού με χαμηλή και υψηλή πίεση με κύριο έργο την δασοπυρόσβεση με αποτέλεσμα να επιχειρούν σε εξαιρετικά ανώμαλα εδάφη και δύσβατες περιοχές. Το έργο προβλέπει την προμήθεια ογδόντα πέντε (85) υδροφόρων πυροσβεστικών οχημάτων.
  4. Υδροφόρο πυροσβεστικό όχημα(6Χ4) χωρητικότητας 12000L νερού. Υδροφόρο πυροσβεστικό όχημα, εξοπλισμένο με δεξαμενές νερού και αφρού χωρητικότητας 12000L και 500L, αντίστοιχα. Θα φέρει πυροσβεστική αντλία κατάλληλη για παροχή νερού με χαμηλή πίεση με κύριο έργο την κατάσβεση πυρκαγιάς και την υποστήριξη των μικρότερων υδροφόρων και διασωστικών πυροσβεστικών οχημάτων σε όλα τα συμβάντα αρμοδιότητας του Πυροσβεστικού Σώματος. Το έργο προβλέπει την προμήθεια είκοσι επτά (27) υδροφόρων πυροσβεστικών οχημάτων.
  5. Βυτιοφόρο όχημα(6Χ4) μεταφοράς υγρών καυσίμων Όχημα εξοπλισμένο με δεξαμενές υγρών καυσίμων ελάχιστης συνολικής χωρητικότητας 16000L. Θα έχουν τη δυνατότητα μεταφοράς πετρελαίου κίνησης, πετρελαίου θέρμανσης και βενζίνης με δυνατότητα ταυτόχρονης φόρτωσης δύο ειδών καυσίμων. Θα χρησιμοποιηθούν ως οχήματα υποστήριξης για τον ανεφοδιασμό με καύσιμα των πυροσβεστικών οχημάτων που συμμετέχουν στην αντιμετώπιση μεγάλων φυσικών καταστροφών ή βιομηχανικών - τεχνολογικών συμβάντων, καθώς και στην αντιμετώπιση μεγάλων αστικών και δασικών πυρκαγιών. Το έργο προβλέπει την προμήθεια επτά (7) βυτιοφόρων οχημάτων.
  6. Όχημα βοηθητικό τύπου SUV C class(4Χ4) Όχημα με δυνατότητα κίνησης σε όλα τα οδοστρώματα εντός και εκτός δρόμου (4Χ4), τύπου SUV με κύριο έργο το συντονισμό των δυνάμεων επέμβασης και τη μεταφορά προσωπικού και εξοπλισμού σε συμβάντα αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, καθώς και σε άλλα συμβάντα αρμοδιότητας του Πυροσβεστικού Σώματος. Το έργο προβλέπει την προμήθεια εβδομήντα έξι (76) οχημάτων.
  7. Όχημα βοηθητικό τύπου pick-up (4Χ4), διπλοκάμπινο Όχημα με δυνατότητα κίνησης και εκτός δρόμου(4Χ4), τύπου pick-up με θάλαμο οδήγησης και πλατφόρμα φόρτωσης (καρότσα) για μεταφορά εξοπλισμού με κύριο έργο τη μεταφορά προσωπικού και εξοπλισμού σε συμβάντα αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, καθώς και σε άλλα συμβάντα αρμοδιότητας του Πυροσβεστικού Σώματος. Το έργο προβλέπει την προμήθεια δεκαπέντε (15) οχημάτων.
  8. Όχημα βοηθητικό τύπου VAN(4Χ4) εννέα(9) θέσεων Όχημα τύπου VAN με δυνατότητα κίνησης και εκτός δρόμου(4Χ4), μικτής χρήσης (μεταφοράς προσωπικού και εξοπλισμού), με δυνατότητα μεταφοράς εννέα(9) ατόμων συμπεριλαμβανομένου του οδηγού και επιπλέον χώρο αποσκευών για να τοποθετείται ο ατομικός και λοιπός πυροσβεστικός εξοπλισμός των επιβαινόντωνκύριο έργο τη μεταφορά προσωπικού και εξοπλισμού σε συμβάντα αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, καθώς και σε άλλα συμβάντα αρμοδιότητας του Πυροσβεστικού Σώματος. Το έργο προβλέπει την προμήθεια εξήντα (60) οχημάτων.


insider.gr

Η ανωνυμία είναι το καλύτερο κρησφύγετο δειλίας και χυδαιότητας!
Σχόλια 0

Πρόσθεσε ένα σχόλιο

× ExpImage

ΕΞΟΔΟΣ