Ραδιόφωνο Live Επικοινωνία Χρήσιμα τηλέφωνα Φαρμακεία
Follow us
Σχολίασε την φωτογραφία 0 σχόλια
×

Χ. Σταϊκούρας: Προχωρά η αναβάθμιση της ασφάλειας στα περιφερειακά αεροδρόμια

27/01/2024
54 Εμφανίσεις
0 Σχόλια

Με γοργούς ρυθμούς προχωρά η αναβάθμιση της ασφάλειας στα περιφερειακά αεροδρόμια, σύμφωνα με όσα είπε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή για την ασφάλεια των αεροδρομίων του βουλευτή Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Χαράλαμπου Μαμουλάκη.

Κατά την πρωτολογία του, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστος Σταϊκούρας ανέφερε τα εξής:

“Η ενίσχυση του επιπέδου ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας αποτελεί μια από τις προτεραιότητες της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Γι’ αυτόν τον λόγο το Υπουργείο, σε συνεργασία με όλους τους συναρμόδιους φορείς, εργάζεται μεθοδικά και εντατικά, για την εκπλήρωση αυτού του στόχου.

Συγκεκριμένα, η επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην οποία αναφέρεστε, της 14ης Ιουλίου 2023, έχει ήδη απαντηθεί.

Για τα 10 αεροδρόμια εντός πεδίου εφαρμογής του Βασικού Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139, όπου απαιτείται πιστοποιητικό EASA, και το οποίο θα έπρεπε να υπάρχει από 31 Δεκεμβρίου 2017, καθώς και για τον φορέα λειτουργίας τους, αυτόν της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), η διαδικασία πιστοποίησης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ), κατόπιν σχετικών αιτημάτων της ΥΠΑ.

Συγκεκριμένα, η ΥΠΑ προχώρησε στις παρακάτω ενέργειες:

Υποβολή αίτησης πιστοποίησης κατά EASA [29-06-2022] για τη χορήγηση πιστοποιητικού αεροδρομίου για τα αεροδρόμια Αλεξανδρούπολης, Ιωαννίνων, Κυθήρων, Μήλου, Σύρου, Χίου και Σητείας, καθώς και για την μετατροπή του πιστοποιητικού του Αεροδρομίου Ηρακλείου.
2η συμπληρωματική υποβολή στοιχείων [13-09-2023] στην αίτηση πιστοποίησης για τα αεροδρόμια Αλεξανδρούπολης, Ηρακλείου, Ιωαννίνων, Κυθήρων, Μήλου, Σύρου, Σητείας και Χίου.
Υποβολή αίτησης [13-09-2023] για τη χορήγηση πιστοποιητικού φορέα λειτουργίας των Αεροδρομίων Αλεξανδρούπολης, Ηρακλείου, Ιωαννίνων, Καρπάθου, Κυθήρων, Λήμνου, Μήλου, Σύρου, Σητείας και Χίου, στην ΥΠΑ.
Υποβολή αίτησης [13-09-2023] για τη χορήγηση πιστοποιητικού αεροδρομίου για τους Κρατικούς Αερολιμένες Καρπάθου και Λήμνου.
Παράλληλα, και έως ότου επιτευχθεί η πλήρης συμμόρφωσή τους με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, η ΑΠΑ προέβη σε επιτόπιες επιθεωρήσεις 20  αεροδρομίων διαχείρισης της ΥΠΑ, καθώς και της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΥΠΑ, η οποία είναι και ο φορέας λειτουργίας τους.

Τα ευρήματα των επιθεωρήσεων έχουν διαβιβαστεί στην ΥΠΑ, η οποία έχει καταθέσει τα Σχέδια Διορθωτικών Ενεργειών στην ΑΠΑ, σύμφωνα με το οποίο καθορίζονται οι ενέργειες για την αποκατάστασή τους και ο χρόνος ολοκλήρωσής τους.

Έχουν ολοκληρωθεί οι περισσότερες και πιο σημαντικές διορθωτικές ενέργειες, ενώ παρακολουθείται στενά η πρόοδος υλοποίησης και των υπολοίπων.

Οι υπόλοιπες σημαντικές διορθωτικές ενέργειες είναι προγραμματισμένες, καθώς αφορούν π.χ. σε διαγραμμίσεις, που θα πραγματοποιηθούν εντός των επόμενων μηνών και σε επαναληπτική εκπαίδευση προσωπικού που έχει καταχωρηθεί ανά αεροδρόμιο και έχει χρόνο αποκατάστασης ευρήματος έως τέλος Φεβρουαρίου 2024″.

Σημειώνεται ότι έχει συσταθεί Ομάδα Εργασίας στην ΥΠΑ, η οποία παρακολουθεί και ενημερώνει σε εβδομαδιαία βάση τη Διοίκηση της ΥΠΑ για την κατάσταση των ευρημάτων και την πρόοδο των διορθωτικών ενεργειών.

Για τα τέσσερα στρατιωτικά αεροδρόμια, συγκεκριμένα αυτά του Αράξου, της Καλαμάτας, της Νέας Αγχιάλου και της Σκύρου, στα οποία πραγματοποιούνται πτήσεις πολιτικών αεροσκαφών, έχουν ήδη καθοριστεί οι απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να επιτευχθεί η ικανοποίηση των απαιτήσεων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, με συνεργασία της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, ενώ το ΓΕΑ έχει αναλάβει τη διεξαγωγή επιθεωρήσεων και λοιπών εποπτικών δραστηριοτήτων.

Για τον σκοπό αυτό έχει συσταθεί κοινή ομάδα εργασίας ΑΠΑ και ΓΕΑ.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η διενέργεια εκπαίδευσης από την ΑΠΑ προς το ΓΕΑ για την προετοιμασία του στρατιωτικού προσωπικού το οποίο έχει αναλάβει τη διεξαγωγή των επιθεωρήσεων στα υπόψη στρατιωτικά αεροδρόμια.

Επιπρόσθετα, το εν λόγω προσωπικό συμμετείχε ως παρατηρητής σε δύο προγραμματισμένες επιθεωρήσεις πολιτικών αεροδρομίων οι οποίες διενεργήθηκαν από κλιμάκια επιθεωρητών της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, τον Οκτώβριο του 2023.

Ως απόρροια αυτών, κλιμάκιο του ΓΕΑ διενήργησε επιθεώρηση στο μικτής χρήσης αεροδρόμιο του Αράξου, τον Οκτώβριο του 2023, ενώ τα λοιπά τρία έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα επιθεώρησης το οποίο θα ολοκληρωθεί το 1ο τρίμηνο του 2024.

Για όλα τα άλλα αεροδρόμια ευθύνης λειτουργίας ΥΠΑ ή μεικτής χρήσης δεν απαιτείται πιστοποιητικό EASA, ενώ τα 14 αεροδρόμια διαχείρισης Fraport είναι ήδη πιστοποιημένα.

Κατά τη δευτερολογία του, ο Χρήστος Σταϊκούρας, επεσήμανε: “Σε ότι αφορά στα 13 παραχωρημένα περιφερειακά αεροδρόμια, αυτά έχουν ήδη πιστοποιηθεί σύμφωνα με το ενωσιακό κανονιστικό πλαίσιο από την ΥΠΑ, το 2017.

Τα έργα τα οποία αυτή τη στιγμή εκτελούνται στα ανωτέρω αεροδρόμια δεν αφορούν στη λειτουργία και τη συντήρησή τους, αλλά στην αποκατάσταση αποκλίσεων από το πλαίσιο, οι οποίες είχαν καταγραφεί κατά τη διαδικασία της πιστοποίησής τους.

Σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης, η οποία κυρώθηκε με το ν.4389/2016, η δαπάνη για την αποκατάσταση αυτών των αποκλίσεων, βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο.

Συγκεκριμένα, με το άρθρο 17.4.1, «το Δημόσιο θα είναι υπεύθυνο για όλες τις δαπάνες νέων υποδομών, τις κεφαλαιουχικές επενδύσεις ή/και τα υπόλοιπα έξοδα που απαιτούνται προκειμένου να εξασφαλιστεί η αρχική πιστοποίηση με βάση τον Κανονισμό 2014 για τα Αεροδρόμια σε σχέση με Μη Πιστοποιημένα Περιφερειακά Αεροδρόμια.»

Στην αναφερόμενη περίπτωση, τα έργα εκτελούνται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Τέλος, και το πιο σημαντικό.

Η πρόσφατη – τον Δεκέμβριο του 2023 – επιθεώρηση της ΑΠΑ από τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO), στους τομείς των αεροδρομίων, της αεροναυτιλίας και των πτητικών προτύπων, σε ότι αφορά την πιστοποίηση και το έλεγχο των αεροπορικών εταιριών, την αξιοπλοΐα αεροσκαφών, την αδειοδότηση χειριστών αεροσκαφών κλπ., καθώς και στους τομείς οργάνωσης και νομοθεσίας, ολοκληρώθηκε με θετικά – για τη χώρα – αποτελέσματα.

Η Ελλάδα αύξησε τα επίπεδα αποτελεσματικής εφαρμογής των διεθνών προτύπων από το 69,1% στο 74,9%, όταν παγκοσμίως – ο μέσος όρος – βρίσκεται στο 69,3%.

Επίσης, σε αναγνώριση της σημαντικής και αποτελεσματικής προσπάθειας, το ΥΠΕΞ, μέσω της μόνιμης αντιπροσωπείας στον Καναδά, έδρα του διεθνούς οργανισμού πολιτικής αεροπορίας, μας μετέφερε εχθές τα συγχαρητήρια των ευρωπαίων εταίρων μας, όπως αυτά διατυπώθηκαν στην έδρα του παγκόσμιου οργανισμού.

Συγχαρητήριες επιστολές έχουμε λάβει επίσης τόσο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσο από τον ευρωπαϊκό οργανισμό για την ασφάλεια της αεροπορίας (EASA), αλλά και τον Γενικό Γραμματέα του ICAO (συνημμένες 7 επιστολές).

Όλα αυτά τα στοιχεία, αποτέλεσμα σκληρής, μεθοδικής και συντονισμένης δουλειάς, δεν αποτελούν αντικείμενο πανηγυρισμών, αλλά εφαλτήριο για την επίτευξη ακόμη υψηλότερων στόχων στο άμεσο μέλλον, και για το κλείσιμο των όποιων ανοικτών θεμάτων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή”.

Πηγή money-tourism.gr


Η ανωνυμία είναι το καλύτερο κρησφύγετο δειλίας και χυδαιότητας!
Σχόλια 0

Πρόσθεσε ένα σχόλιο

× ExpImage

ΕΞΟΔΟΣ