Ραδιόφωνο Live Επικοινωνία Χρήσιμα τηλέφωνα Φαρμακεία
Follow us
Σχολίασε την φωτογραφία 0 σχόλια
×

Ομιλία του Βασίλη Υψηλάντη στην Ολομέλεια της Βουλής για το εργασιακό νομοσχέδιο

22/09/2023
16 Εμφανίσεις
1 Σχόλια

« Οι τρεις μήνες ανεργίας για τους εποχικά άνεργους δεν επαρκούν. Άμεση επέκταση και λήψη με μέτρων»

Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου και Κοσμήτορας της Βουλής Βασίλης Α. Υψηλάντης με την χθεσινή ομιλία του στη Συνεδρίαση της Ολομέλειας για το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο: «Για την ενίσχυση της εργασίας - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 - Απλοποίηση ψηφιακών διαδικασιών και ενίσχυση της Κάρτας Εργασίας - Αναβάθμιση της επιχειρησιακής λειτουργίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και της Επιθεώρησης Εργασίας», αφού αναφέρθηκε στις διατάξεις του νομοσχεδίουπου προωθούν τον εκσυγχρονισμό της αγοράς εργασίας χωρίς εκπτώσεις στα εργασιακά δικαιώματα, επεσήμανεμεταξύ άλλων την ανάγκη συμπερίληψης σε επόμενο νομοσχέδιο στο εγγύς μέλλοναφενός της χρονικής διεύρυνσης του επιδόματος ανεργίας στους εποχιακά εργαζόμενους στον Τουρισμό και Επισιτισμό από 3 μήνες που είναι σήμερα σε 5 μήνες, αφετέρου δε της δυνατότητας να εργάζονται κάποιες ώρες το μήνα δίχως να περικόπτεται το επίδομα τους.   

Η ομιλία του Βασίλη Α. Υψηλάντη στην εθνική αντιπροσωπεία είναι η ακόλουθη:

«Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Αξιότιμε κ. Υφυπουργέ

Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές


Με το υπό ψήφιση νομοσχέδιο προωθούνται εθνικά εφαρμοστικά μέτρα του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της εργασίας, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκεται ο εξορθολογισµός  και ο εκσυγχρονισμός των διατάξεων που διέπουν την εργατική νομοθεσία. Ειδικότερα, με τις διατάξεις του Πρώτου και Δευτέρου Μέρους (άρθρα 1 έως 18) θεσπίζονται ρυθμίσεις για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1152 για το πλαίσιο της υποχρέωσης των εργοδοτών και του αντίστοιχου δικαιώματος των εργαζομένων για πληροφόρηση ως προς τους ουσιώδεις όρους παροχής της εργασίας τους, ενώ στο Τρίτο Μέρος (άρθρο 19) συμπληρώνεται ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ με διάταξη για την καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου.  Περαιτέρω, στο Τέταρτο Μέρος (άρθρα 21 έως 32) εισάγονται σημαντικές μεταβολές στην εθνική νομοθεσία, σε επιμέρους διατάξεις που αφορούν την αύξηση του χρόνου εργασίας και των επιτρεπόμενων χρονικών ορίων απασχόλησης των εργαζομένων, καθώς και τον περιορισμό της έκτασης της υποχρέωσης των εργοδοτών για αναγγελία στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ των στοιχείων της ατομικής σύμβασης των εργαζομένων που αφορούν στο ωράριό τους, την υπέρβασή του ή την οργάνωση του χρόνου εργασίας. Επιπλέον, εισάγονται ρυθμίσεις για την αναγγελία όρων εργασίας και της λύσης ή λήξης αυτής και για τη δημιουργία ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας για την ενίσχυση της ένταξης επιστημόνων και εργαζομένων υψηλών δεξιοτήτων σε θέσεις εργασίας στην Ελλάδα. Επίσης, προωθούνται ρυθμίσεις για την διεύρυνση της καταβολή του ειδικού εποχικού επιδόματος σε περισσότερους εργαζομένους, ενώ παράλληλα καθιερώνεται η προστασία του δικαιώματος στην εργασία σε περίπτωση απεργίας και τέλος εισάγονται οι όροι και οι προϋποθέσεις άσκησης καθηκόντων ιατρού εργασίας. 


Από το σύνολο των διατάξεων του παρόντος νομοσχεδίου θα ήθελα να επισημάνω ορισμένα άρθρα τα οποία κατά την γνώμη μου είναι εξόχως σημαντικά. Πρώτον, την διάταξη του άρθρου 29 του νομοσχεδίου, με την οποία επεκτείνεται το δικαίωμα καταβολής του ειδικού εποχικού επιδόματος του Ν. 1836/1989 στους εργαζόμενους που παραχωρούνται μέσω εταιρειών προσωρινής απασχόλησης σε επιχειρήσεις του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου. Μέχρι σήμερα, οι εργαζόμενοι μέσω επιχειρήσεων προσωρινής απασχόλησης στον τουριστικό και επισιτιστικό κλάδο δεν ήταν δικαιούχοι του ειδικού εποχιακού επιδόματος ανεργίας, όπως είναι οι εργαζόμενοι στους συγκεκριμένους κλάδους, με αποτέλεσμα να προκαλείται άνιση μεταχείριση των δύο αυτών κατηγοριών εργαζομένων. Με την υπό ψήφιση διάταξη, αντιμετωπίζεται η ανάγκη καταβολής του ειδικού εποχιακού βοηθήματος για τους εργαζόμενους του κλάδου αυτού αίροντας μια αδικία ετών.


Περαιτέρω, στο άρθρο 30 του νομοσχεδίου παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση προς τους αρμόδιους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας να καθορίσουν με κοινή απόφασή τους και άλλες ειδικότητες ιατρών, που θα μπορούν να ασκούν καθήκοντα ιατρού εργασίας, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αύξηση των εργατικών ατυχημάτων, να ενταθεί η αντιμετώπιση των επαγγελματικών κινδύνων και ασθενειών και να καλυφθεί η περιφερειακή ή τοπική ανεπάρκεια του αριθμού των ιατρών εργασίας, ιδίως κατά την τουριστική περίοδο. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα Δωδεκάνησα που είναι και η εκλογική μου περιφέρεια δεν έχουν ούτε έναν Ιατρό Εργασίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους κινδύνους που ελλοχεύουν για τους χιλιάδες εργαζομένους στις ξενοδοχειακές, επισιτιστικές και όχι μόνο επιχειρήσεις του Νομού Δωδεκανήσου. Με το δεδομένο αυτό και λαμβανομένου υπόψη ότι οι ΙΑΤΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε όλη την Ελλάδα είναι λίγοι και δεν επαρκούν να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες, η διάταξη αυτή κινείται προς την σωστή κατεύθυνση της θωράκισης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων, καθώς έρχεται να καλύψει την περιφερειακή και τοπική ανεπάρκεια του αριθμού των ιατρών εργασίας, ιδίως κατά την τουριστική περίοδο.

Με ρητή διάταξη, αυτή του άρθρου 31 του υπό ψήφιση Ν/Σ, προστατεύεται το δικαίωμα στην εργασία εκείνων των εργαζομένων που δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν σε απεργία, αλλά, αντιθέτως, θέλουν να συνεχίσουν την εργασία τους, ενόψει του ότι το δικαίωμα στην απεργία πρέπει να ισορροπείται με το δικαίωμα στην εργασία με τρόπο ισότιμο και να διασφαλίζεται η πρακτική εναρμόνιση μεταξύ των δύο αυτών δικαιωμάτων. Αναμφίβολα, είναι ένα μέτρο που εκδημοκρατίζει την κοινωνία μας και ανταποκρίνεται στις επιταγές της εποχής μας αλλά και της κοινής λογικής, διαφυλάττοντας τα 2 συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα στην απεργία και στην εργασία. 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ


Κλείνοντας την ομιλία µου θέλω να αναφερθώ σε 2 θέματα που άπτονται του πεδίου αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας προκειμένου να ληφθούν υπόψη σε ένα επόμενο νομοσχέδιο στο εγγύς μέλλον, μιας και δεν περιλαμβάνονται στο παρόν: Αφενός, επιθυμούμε τη χρονική διεύρυνση της παροχής επιδόματος ανεργίας στους εποχιακά εργαζόμενους στον Τουρισμό και Επισιτισμό από 3 μήνες που είναι σήμερα σε 5μήνες, καθώς οι εργαζόμενοι αυτοί τους χειμερινούς μήνες αδυνατούν να καλύψουν τις στοιχειώδεις βιοποριστικές ανάγκες τους και αφετέρου είναι θεμιτό να προβλεφθεί οι εποχιακά εργαζόμενοι του ξενοδοχειακού και επισιτιστικού κλάδου να δύνανται όσο είναι σε καθεστώς επιδοτούμενης ανεργίας να εργάζονται κάποιες ώρες το μήνα δίχως να περικόπτεται το επίδομα τους.   


Με αυτές τις σκέψεις  και με γνώμονα πάντα τον εκσυγχρονισμό της αγοράς εργασίας χωρίς εκπτώσεις στα εργασιακά δικαιώματα, προσανατολισμένοι σταθερά και με προσήλωση στο ευρωπαϊκό πλαίσιο κανόνων δηλώνω ότι υπερψηφίζω το παρόν Νομοσχέδιο.

Ευχαριστώ πολύ. »

Η ανωνυμία είναι το καλύτερο κρησφύγετο δειλίας και χυδαιότητας!
Σχόλια 1
ΡΟΔΙΤΗΣ ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ
ΡΟΔΙΤΗΣ ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ 23/09 - 02:39
ΓΕΛΟΙΟΣ
ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΠΟΣΟΥΣ ΨΗΦΟΥΣ ΠΗΡΕΣ ΚΑΙ ΣΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΣΧΗΜΕΝΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΚΑ ΨΗΦΙΣΑΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ???????? ΑΠΟ ΠΟΥ ΚΛΕΨΑΤΕ ΤΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΔΡΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΠΑΙΖΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ??????? ΟΙ ΔΩΔΚΑΝΗΣΙΟΙ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΤΥΜΠΑΝΟ ΚΑΙ ΕΣΥ ΚΡΥΦΟ ΚΑΜΑΡΙ

Πρόσθεσε ένα σχόλιο

× ExpImage

ΕΞΟΔΟΣ