Ραδιόφωνο Live Επικοινωνία Χρήσιμα τηλέφωνα Φαρμακεία
Follow us
Σχολίασε την φωτογραφία 0 σχόλια
×

Δήμος Κω: Ενημέρωση των πολιτών για την εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων

29/04/2024
1668 Εμφανίσεις
3 Σχόλια

1. H υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/55904/2019/19-05-2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Κανονισμός Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων.» (Β’ 3475), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της από την ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/38701/1172/10-4-2024 ΚΥΑ (Β’ 2194).

2. Η υπ’ αρίθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/28909/848/15-03-2024 Οδηγία «Εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων» (ΑΔΑ: ΡΛ2Π4653Π8-ΚΣΡ).

3. H υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/28916/1094/24-03-2022 απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωνσταντίνου Σκρέκα και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νικόλαου Ταγαρά στον Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιο Μπακογιάννη» (Β΄1701). 

4. Η υπ’ αρίθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/42966/1311/19-04-2024 Οδηγία «Εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων» (ΑΔΑ: ΡΦΛΡ4653Π8-ΜΤΒ).


Σύμφωνα με το περιεχόμενο του ανωτέρω (1) σχετικού, για τα ακίνητα, δηλαδή οικόπεδα ή γήπεδα στα οποία έχουν ανεγερθεί κτίρια και :

«α. βρίσκονται μέσα σε δάση, δασικές εκτάσεις και χορτολιβαδικές εκτάσεις και ειδικότερα:

·Σε δάση ή δασικά οικοσυστήματα ή δασικές εκτάσεις των παρ.1,2 και 3 του άρθρου 3 του ν.998/79

·Σε χορτολιβαδικές εκτάσεις που βρίσκονται επί ημιορεινών, ορεινών και ανωμάλων εδαφών της παρ. 1 του άρθρου 5 π.δ. 32/2016, είτε είναι δημόσιες, είτε είναι αναγνωρισμένες ως ιδιωτικές.

·Σε πεδινές χορτολιβαδικές εκτάσεις (μη ορεινές ή ημιορεινές και μη κείμενες επί ανωμάλων εδαφών) της παρ.3 του άρθρου 5 π.δ. 32/2016.

β. βρίσκονται εν όλω ή εν μέρει εντός ακτίνας (300) μέτρων από τα όρια των εκτάσεων της ανωτέρω περίπτωσης α.

γ. βρίσκονται μέσα σε περιαστικό πράσινο και σε κηρυγμένες δασωτέες ή αναδασωτέες εκτάσεις, της παρ.4 του άρθρου 3 του ν.998/79, όπως ισχύει.

δ. βρίσκονται εντός ακτίνας τριακοσίων (300) μέτρων από τα όρια των εκτάσεων της ανωτέρω περίπτωσης γ.

ε. βρίσκονται μέσα σε πάρκα και άλση πόλεων και οικιστικών περιοχών, της παρ.4 του άρθρου 3 του ν.998/79» και όπως ισχύει με το ανωτέρω (4) σχετικό.


είναι υποχρεωτική η σύνταξη Εντύπου  Αξιολόγησης  Επικινδυνότητας και Τεχνικής Έκθεσης αρμοδίου τεχνικού επιστήμονα, με αποκλειστική ευθύνη των ιδιοκτητών των ακινήτων, έως 10/05/2024. Σε συνέχεια της Τεχνικής Έκθεσης, οι ιδιοκτήτες των ακινήτων υποχρεούνται εντός ενός μηνός από την εκπόνησή της και σε κάθε περίπτωση μέχρι 10/06/2024 να υποβάλουν τη Δήλωση Εφαρμογής των μέτρων πυρασφάλειας στην οποία δηλώνουν την ορθή λήψη των μέτρων που προβλέπονται στην έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα βάσει των προβλέψεων του κανονισμού για την προστασία του ακινήτου τους σε περίπτωση συμβάντος πυρκαγιάς.

Επισημαίνεται ότι:

Οι διατάξεις προληπτικής πυροπροστασίας του κανονισμού, που πρέπει να εξειδικεύονται στη Δήλωση Εφαρμογής για κάθε ακίνητο εφαρμόζονται υποχρεωτικά στην επικείμενη αντιπυρική περίοδο του τρέχοντος έτους 2024. Οι διατάξεις αυτές αφορούν στην πρόσβαση στο ακίνητο, στη δημιουργία ζωνών προστασίας, στην αποθήκευση υλικών, στον τακτικό καθαρισμό  και στην εκπόνηση Σχεδίου Προετοιμασίας Εκκένωσης.

Τα μέτρα παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας  που προβλέπονται στην έκθεση του αρμοδίου τεχνικού επιστήμονα εφαρμόζονται υποχρεωτικά από 31/03/2025 για τα ακίνητα που χαρακτηρίζονται ως υψηλής επικινδυνότητας και από 31/03/2026  για τα ακίνητα που χαρακτηρίζονται  ως χαμηλής ή μεσαίας επικινδυνότητας, με βάση την εκτίμηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Οι ανωτέρω χρονικές προθεσμίες προσαρμογής δεν εφαρμόζονται, στην περίπτωση που εντός αυτών ζητηθεί η έκδοση οικοδομικής άδειας στο ακίνητο όπου βρίσκεται το υφιστάμενο κτίσμα, ή γίνει αλλαγή χρήσης του ή γίνει ανακαίνιση του κατά τα οριζόμενα στον κανονισμό.

Ο έλεγχος τήρησης των απαιτήσεων του κανονισμού διενεργείται κατόπιν αυτοψίας, από τριμελή επιτροπή που ορίζεται από τον οικείο Δήμο κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Σε περίπτωση μη τήρησης των απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού, επιβάλλονται κυρώσεις στους ιδιοκτήτες των ακινήτων, διοικητικές και ποινικές. Σε περίπτωση μη υποβολής του εντύπου αξιολόγησης της επικινδυνότητας του ακινήτου και της τεχνικής έκθεσης απαιτούμενων μέτρων και λοιπών στοιχείων από τεχνικό επιστήμονα, επιβάλλεται πρόστιμο ανάλογο με την επιφάνεια του ακινήτου και την κατηγορία επικινδυνότητας του.

Το Έντυπο Αξιολόγησης της επικινδυνότητας, η Έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα και η Δήλωση Εφαρμογής των μέτρων πυρασφάλειας του ιδιοκτήτη, υποβάλλονται εις διπλούν σε έντυπη μορφή στο Πρωτόκολλο του Δήμου Κω.


Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας Δήμου Κω

Καμπουράκης Αντ. Σταμάτης


Η ανωνυμία είναι το καλύτερο κρησφύγετο δειλίας και χυδαιότητας!
Σχόλια 3
Στάθης Απόστολος
Στάθης Απόστολος 01/05 - 16:46
Πυροπροστασία.
Ποιος άρρωστος εγκέφαλος τα σκέφτηκε αυτά???το να πετάτε το μπαλάκι στους πολίτες δεν θα σας βγει.Εχουμε υποχρέωση να καθαρίζουμε τα οικόπεδα μας και μέχρι εκεί.Καποτε το κράτος πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του.ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ.
Γιάννης Π
Γιάννης Π 30/04 - 22:08
Ερώτηση προς όλους τους φορείς πανελλαδικά επισης
Πως θα πληρώσουν το κόστος οι πολίτες; Υποχρέωση του κάθε πολίτη και φυσικά θα πρέπει να διατηρεί το χώρο του καθαρό και ασφαλή και στην συνέχεια ο δήμος ή οποία υπηρεσία εμπλέκεται να κάνει τα δέοντα γιατί πάλι ο πολίτης... γιατί;Επίσης γιατί στα 300m; Τα 50-100m σε πολλές περιπτώσεις είναι αρκετά .
Κωστας Κως
Κωστας Κως 30/04 - 21:16
Αδύνατον
Δεν μπορουν να γινουν ολα αυτα αγαπητέ μου! Ποιος μηχανικος συντασει τετοια εντυπα?? Που ειναι τα συνεργεία καθαρισμού?? Έχουμε τα χρηματα?? Και απο πανω θα μας ριξετε και πρόστιμα???...

Πρόσθεσε ένα σχόλιο

× ExpImage

ΕΞΟΔΟΣ