Ραδιόφωνο Live Επικοινωνία Χρήσιμα τηλέφωνα Φαρμακεία
Follow us
Σχολίασε την φωτογραφία 0 σχόλια
×

Με σοβαρές ελλείψεις 7 πρατήρια υγρών καυσίμων στα Δωδεκάνησα

06/02/2024
137 Εμφανίσεις
0 Σχόλια

Δίμηνη προθεσμία να αποκαταστήσουν πλημμέλειες σε απαραίτητα δικαιολογητικά για την λειτουργία τους θα δώσει η Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε 4 πρατήρια υγρών καυσίμων στην Ρόδο κι ακόμη 3 στα νησιά.

Αν οι προθεσμία παρέλθει άπρακτη η υπηρεσία θα προχωρήσει σε σφράγισή τους.

Η έρευνα σε πρατήρια στα Δωδεκάνησα προέκυψε μετά από εγκύκλιο οδηγία του Υπουργείου Μεταφορών.

Πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε πρατήρια της Ρόδου, Κω, Καλύμνου και Καρπάθου για λόγους δημόσιου συμφέροντος, δημόσιας ασφάλειας, υγείας, προστασίας του περιβάλλοντος και αδιάλειπτης τήρησης των όρων και προϋποθέσεων νόμιμης και ασφαλούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων τους.

Στην απόφαση διενέργειας των ελέγχων αναφέρονται τα εξής:

«Αποφασίζουμε

1. Τον Προγραμματισμό επιθεωρήσεων και ελέγχων σε λειτουργούντα πρατήρια καυσίμων και συναφείς εγκαταστάσεις οχημάτων στην περιοχή αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Ρόδου, Κω ,Καλύμνου και Καρπάθου για το έτος 2023 όπως αυτές αναφέρονται στα Παραρτήματα (Ι ), (ΙΙ) και (ΙΙΙ) της παρούσας απόφασης.

2. Η διενέργεια των επιθεωρήσεων πραγματοποιείται από δύο (2) υπάλληλους, ένας από τους οποίους είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Τεχνολόγος Μηχανικός αντίστοιχης ειδικότητας ή άλλης ειδικότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τα επαγγελματικά δικαιώματα.

3. Η χρονική κατανομή των επιθεωρήσεων κατά τη διάρκεια του έτους γίνεται, κατά την κρίση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Δωδεκάνησου, αφού σταθμισθούν διάφοροι παράγοντες όπως, φόρτος εργασίας, άδειες προσωπικού, δυνατότητα πραγματοποίησης δρομολογίων και ληφθούν υπόψη και οι λοιπές τρέχουσες ανάγκες της Διεύθυνσης.

4. Η χωροταξική κατανομή των επιθεωρήσεων γίνεται από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Δωδεκανήσου με γνώμονα την μείωση των νεκρών χρόνων – διαδρομών, την γεωγραφική ομαδοποίηση, αφού φυσικά ληφθούν υπόψη τα πραγματικά δεδομένα όπως οι χιλιομετρικές αποστάσεις και η κατάσταση οδικού δικτύου.

5. Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής και παύει να ισχύει κάθε προηγούμενη απόφαση σχετική με το θέμα.

6. Η παρούσα ισχύει μέχρι στις 31.12.2023.

7. Κατά της Απόφασης αυτής και σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 88/Α b/2010) μπορεί να υποβληθεί προσφυγή, από όποιον έχει έννομο συμφέρον, ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάρτησή της στο διαδίκτυο». Πηγή:www.dimokratiki.gr

Η ανωνυμία είναι το καλύτερο κρησφύγετο δειλίας και χυδαιότητας!
Σχόλια 0

Πρόσθεσε ένα σχόλιο

× ExpImage

ΕΞΟΔΟΣ