Ραδιόφωνο Live Επικοινωνία Χρήσιμα τηλέφωνα Φαρμακεία
Follow us
Σχολίασε την φωτογραφία 0 σχόλια
×

Ούτε σήμερα είχε απαρτία το Δημ. Σ/λιο - Αναβλήθηκε η συνεδρίαση

06/06/2022
99 Εμφανίσεις
1 Σχόλια

Αναβλήθηκε και η σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, λόγω μη απαρτίας (δεν συμμετείχαν οι παρατάξεις της Μειοψηφίας).

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν τα παρακάτω:


 Λήψη απόφασης για την αξιοποίηση των Θερμών Πηγών (Εμπρός Θέρμης) σύμφωνα με το εδ. β της παρ. 3 του άρθρου 17 του Ν. 4875/2021 (ΦΕΚ 250 Α’/23-12-2021, Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοδόσης Νικηταράς).

 Πρόταση για την ονομασία του Πάρκου που θα ανεγερθεί μνημείο για την Γενοκτονία των Ποντίων σε «Πάρκο Ποντιακού Ελληνισμού» (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα Σεβαστή Βλάχου).

 Ορισμός μελών της Επιτροπής Κώων της Διασποράς Δήμου Κω (Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ., κα Διονυσία Τελλή – Τσιμισίρη).

 Λήψη απόφασης για δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου στην ΔΕΥΑΚ για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή νέας δεξαμενής στη Καρδάμαινα» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ιωάννης Καλλούδης).

 Λήψη απόφασης για την πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης Δήμου Κω για το έτος 2022 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).

 Έγκριση του σχεδίου του Στρατηγικού Σχεδιασμού του τετραετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Κω της δημοτικής περιόδου 2019-2023 (Α’ φάση) - (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα Γεωργία Κασσιώτη).

 Γνωμοδότηση για τη λειτουργία παραρτήματος του 1ου Νηπιαγωγείου Ζηπαρίου (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κ. Εμμανουήλ Μήτρου).

 Λήψη απόφασης για την έγκριση των μόνιμων κυκλοφοριακών παρεμβάσεων που προβλέπονται στη μελέτη: «Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στην πόλη της Κω» (Κόμβοι Τράπεζας Πειραιώς-1ου Γυμνασίου, Α.Μ. 19/2021, Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).

 Λήψη απόφασης για επιχορηγήσεις Αθλητικών Σωματείων (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΔΟΠΑΒΣ, κ. Παναγιώτης Χατζηχριστοφής).

 Λήψη απόφασης για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη αναγκών στάθμευσης οχημάτων στην Κοινότητα Αντιμάχειας (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ιωάννης Καλλούδης).

 Λήψη απόφασης για την εκποίηση δημοτικής έκτασης, επιφάνειας 77,80 τ.μ. της Κ.Μ. 647 Οικοδομών Κεφάλου, κατόπιν αιτήματος της κας Αϊδωνά–Μαστόρου Διονυσίας (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ιωάννης Καλλούδης).

 Λήψη απόφασης για τη μίσθωση ακινήτου για τη στάθμευση οχημάτων στα όρια του ιστορικού κέντρου της πόλης της Κω (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ιωάννης Καλλούδης).

 Λήψη απόφασης για την παράταση του με αριθμό πρωτ. 20559/29-8-2019 συμφωνητικού μίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας του κ. Ευάγγελου Μουζουράκη στην Κοινότητα Καρδάμαινας (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ιωάννης Καλλούδης).

 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ανώτατου ορίου των επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών κίνησης εκτός έδρας αιρετών του Δήμου Κω για το έτος 2022 (Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ., κα Τελλή – Τσιμισίρη Διονυσία).

 Τροποποίηση της απόφασης με αριθμό 11/2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Ορισμός μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) της Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών Δήμου Κω έτους 2022» και ΑΔΑ ΨΟΣΛΩΛΕ-ΧΩ6 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αλέξανδρος Χρυσόπουλος).

 Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμάτιος Καμπουράκης).

 Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης «εισόδου – εξόδου» οχημάτων της επιχείρησης «Επαγγελματικό εργαστήριο παραγωγής οίνου από σταφύλια & εμφιάλωση αυτού – Οινοποιείο χαμηλής όχλησης», ιδιοκτησίας κ. Αιμίλιου Παπακωνσταντίνου, από την Κ.Μ. 1154 Γαιών Πυλίου σε ανώνυμη κτηματολογική οδό (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).

 Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης «εισόδου – εξόδου» οχημάτων της επιχείρησης «Σταθμός Φορτηγών Αυτοκινήτων» από την Κ.Μ. 128 Γαιών Κω – εξοχής στη θέση «Φωκάλια – Πλατύς Ποταμός» της Δημοτικής Ενότητας Κω (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).

 Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. που αφορά: «Αύξηση Δυναμικότητας από 84 σε 160 κλίνες), λόγω εσωτερικών διαρρυθμίσεων, της υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας, με διακριτικό τίτλο «D’ ANDREA LAGGON KOS», κατηγορίας 5*, στην περιοχή “ΕΥΡΙΟΣ ΣΥΚΑΜΙΝΙ”, εντός Κ.Μ. 264 Γαιών ΠΥΛΙΟΥ – Δ.Κ. Πυλίου – Δ.Ε. Δικαίου – Δήμου Κω - Π.Ε. Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό του φορέα «Ξ.Ο.Τ.Ε.Ε.Α. ΠΑΤΟΥΡΗΣ Α.Ε.» (ΠΕΤ 2110632425) (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).

 Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση τμήματος του Τ.Δ. 1105 από την Κ.Μ. 324 Γαιών Κεφάλου, επιφάνειας 48.125 τ.μ. για αγροτική χρήση, με δημοπρασία (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ιωάννης Καλλούδης).

 Λήψη απόφασης για την αποδοχή της τιμής μονάδος ακινήτου (Κ.Μ. 1303 Γαιών Αντιμάχειας - ΕΚΤΕΜ Α.Ε.), σύμφωνα με την από 19-10-2021 Έκθεση της Επιτροπής του άρθρου 15 του Ν. 2882/2001 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).

 Έγκριση του σχεδίου τροποποίησης της ΑΥΙΜ (Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα) του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Κω (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ιωάννης Καλλούδης).

 Λήψη απόφασης για την παράταση μίσθωσης της αίθουσας που ανήκει στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Αντιμάχειας (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ιωάννης Καλλούδης).

 Λήψη απόφασης για την παράταση μίσθωσης ακινήτου με Κ.Μ. 2331 Γαιών Ασφενδιού ιδιοκτησίας Άνθιας και Νικολέτας Καβουκλή (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ιωάννης Καλλούδης).

Η ανωνυμία είναι το καλύτερο κρησφύγετο δειλίας και χυδαιότητας!
Σχόλια 1
ΚΩΣΤΑΣ
ΚΩΣΤΑΣ 07/06 - 09:36
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ...
ΚΑΤΑΛΑΒΑΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΣΤΕ ΣΥΝΕΡΓΟΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΟΥ ΚΟΙΤΑΖΕΙ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗ. ΟΛΗ Η ΠΟΛΗ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΘΛΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙ ΑΥΤΟΙ ΣΦΥΡΙΖΟΥΝ ΑΔΙΑΦΟΡΑ. ΘΕΡΜΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΗ ΣΑΣ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΔΙΩΞΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΠΑΝΑΤΖΗ.

Πρόσθεσε ένα σχόλιο

× ExpImage

ΕΞΟΔΟΣ