Ραδιόφωνο Live Επικοινωνία Χρήσιμα τηλέφωνα Φαρμακεία
Follow us
Σχολίασε την φωτογραφία 0 σχόλια
×

Παρακολουθήστε live την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κω

14/06/2022
91 Εμφανίσεις
0 Σχόλια

Σε εξέλιξη είναι η νέα επαναληπτική μεικτή τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) Τρίτη 14/6 και ώρα 7 μ.μ.


ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ Η.Δ.

ΘΕΜΑ 1ο

Λήψη απόφασης για την αξιοποίηση των Θερμών Πηγών (Εμπρός Θέρμης) σύμφωνα με το εδ. β της παρ. 3 του άρθρου 17 του Ν. 4875/2021 (ΦΕΚ 250 Α’/23-12-2021)

ΘΕΜΑ 2ο

Πρόταση για την ονομασία του Πάρκου που θα ανεγερθεί μνημείο για την Γενοκτονία των Ποντίων σε «Πάρκο Ποντιακού Ελληνισμού»

Εισηγήτρια: Σεβαστή Βλάχου - Αντιδήμαρχος Κω

ΘΕΜΑ 3ο

Ορισμός μελών της Επιτροπής Κώων της Διασποράς Δήμου Κω

Εισηγήτρια: Διονυσία Τελλή – Τσιμισίρη- Πρόεδρος Δ.Σ Κω

ΘΕΜΑ 4ο

Λήψη απόφασης για δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου στην ΔΕΥΑΚ για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή νέας δεξαμενής στη Καρδάμαινα»

Εισηγητής: Ιωάννης Καλλούδης - Αντιδήμαρχος Κω

ΘΕΜΑ 5ο

Λήψη απόφασης για την πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης Δήμου Κω για το έτος 2022

Εισηγητής: Παναγιώτης Αβρίθης - Αντιδήμαρχος Κω

ΘΕΜΑ 6ο

Έγκριση του σχεδίου του Στρατηγικού Σχεδιασμού του τετραετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Κω της δημοτικής περιόδου 2019-2023 (Α’ φάση)

Εισηγήτρια: Γεωργία Κασσιώτη - Αντιδήμαρχος Κω

ΘΕΜΑ 7ο

Γνωμοδότηση για τη λειτουργία παραρτήματος του 1ου Νηπιαγωγείου Ζηπαρίου

Εισηγητής: Εμμανουήλ Μήτρου - Πρόεδρος Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

ΘΕΜΑ 8ο

Λήψη απόφασης για την έγκριση των μόνιμων κυκλοφοριακών παρεμβάσεων που προβλέπονται στη μελέτη: «Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στην πόλη της Κω» (Κόμβοι Τράπεζας Πειραιώς-1ου Γυμνασίου, Α.Μ. 19/2021

Εισηγητής: Παναγιώτης Αβρίθης - Αντιδήμαρχος Κω

ΘΕΜΑ 9ο

Λήψη απόφασης για επιχορηγήσεις Αθλητικών Σωματείων

Εισηγητής: Παναγιώτης Χατζηχριστοφής - Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ.Σ. ΔΟΠΑΒΣ

ΘΕΜΑ 10ο

Λήψη απόφασης για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη αναγκών στάθμευσης οχημάτων στην Κοινότητα Αντιμάχειας

Εισηγητής: Ιωάννης Καλλούδης - Αντιδήμαρχος Κω

ΘΕΜΑ 11ο

Λήψη απόφασης για την εκποίηση δημοτικής έκτασης, επιφάνειας 77,80 τ.μ. της Κ.Μ. 647 Οικοδομών Κεφάλου, κατόπιν αιτήματος της κας Αϊδωνά–Μαστόρου Διονυσίας

Εισηγητής: Ιωάννης Καλλούδης - Αντιδήμαρχος Κω

ΘΕΜΑ 12ο

Λήψη απόφασης για τη μίσθωση ακινήτου για τη στάθμευση οχημάτων στα όρια του ιστορικού κέντρου της πόλης της Κω

Εισηγητής: Ιωάννης Καλλούδης - Αντιδήμαρχος Κω

ΘΕΜΑ 13ο

Λήψη απόφασης για την παράταση του με αριθμό πρωτ. 20559/29-8-2019 συμφωνητικού μίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας του κ. Ευάγγελου Μουζουράκη στην Κοινότητα Καρδάμαινας

Εισηγητής: Ιωάννης Καλλούδης - Αντιδήμαρχος Κω 

ΘΕΜΑ 14ο

Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ανώτατου ορίου των επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών κίνησης εκτός έδρας αιρετών του Δήμου Κω για το έτος 2022

Εισηγήτρια: Τελλή – Τσιμισίρη Διονυσία - Πρόεδρος Δ.Σ Κω

ΘΕΜΑ 15ο

Τροποποίηση της απόφασης με αριθμό 11/2022 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Ορισμός μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) της Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών Δήμου Κω έτους 2022» και ΑΔΑ ΨΟΣΛΩΛΕ-ΧΩ6

Εισηγητής: Αλέξανδρος Χρυσόπουλος - Αντιδήμαρχος Κω

ΘΕΜΑ 16ο

Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας

Εισηγητής: Σταμάτης Καμπουράκης - Αντιδήμαρχος Κω

ΘΕΜΑ 17ο

Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης «εισόδου – εξόδου» οχημάτων της επιχείρησης «Επαγγελματικό εργαστήριο παραγωγής οίνου από σταφύλια & εμφιάλωση αυτού – Οινοποιείο χαμηλής όχλησης», ιδιοκτησίας κ. Αιμίλιου Παπακωνσταντίνου, από την Κ.Μ. 1154 Γαιών Πυλίου σε ανώνυμη κτηματολογική οδό

Εισηγητής: Παναγιώτης Αβρίθης - Αντιδήμαρχος Κω

ΘΕΜΑ 18ο

Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης «εισόδου – εξόδου» οχημάτων της επιχείρησης «Σταθμός Φορτηγών Αυτοκινήτων» από την Κ.Μ. 128 Γαιών Κω – εξοχής στη θέση «Φωκάλια – Πλατύς Ποταμός» της Δημοτικής Ενότητας Κω

Εισηγητής: Παναγιώτης Αβρίθης- Αντιδήμαρχος Κω

ΘΕΜΑ 19ο

Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. που αφορά: «Αύξηση Δυναμικότητας από 84 σε 160 κλίνες), λόγω εσωτερικών διαρρυθμίσεων, της υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας, με διακριτικό τίτλο «D’ ANDREA LAGGON KOS», κατηγορίας 5*, στην περιοχή “ΕΥΡΙΟΣ ΣΥΚΑΜΙΝΙ”, εντός Κ.Μ. 264 Γαιών ΠΥΛΙΟΥ – Δ.Κ. Πυλίου – Δ.Ε. Δικαίου – Δήμου Κω - Π.Ε. Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό του φορέα «Ξ.Ο.Τ.Ε.Ε.Α. ΠΑΤΟΥΡΗΣ Α.Ε.» (ΠΕΤ 2110632425)

Εισηγητής: Παναγιώτης Αβρίθης- Αντιδήμαρχος Κω

ΘΕΜΑ 20ο

Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση τμήματος του Τ.Δ. 1105 από την Κ.Μ. 324 Γαιών Κεφάλου, επιφάνειας 48.125 τ.μ. για αγροτική χρήση, με δημοπρασία

Εισηγητής: Ιωάννης Καλλούδης - Αντιδήμαρχος Κω

ΘΕΜΑ 21ο

Λήψη απόφασης για την αποδοχή της τιμής μονάδος ακινήτου (Κ.Μ. 1303 Γαιών Αντιμάχειας - ΕΚΤΕΜ Α.Ε.), σύμφωνα με την από 19-10-2021 Έκθεση της Επιτροπής του άρθρου 15 του Ν. 2882/2001

Εισηγητής: Παναγιώτης Αβρίθης - Αντιδήμαρχος Κω

ΘΕΜΑ 22ο

Έγκριση του σχεδίου τροποποίησης της ΑΥΙΜ (Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα) του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Κω

Εισηγητής: Ιωάννης Καλλούδης - Αντιδήμαρχος Κω

ΘΕΜΑ 23ο

Λήψη απόφασης για την παράταση μίσθωσης της αίθουσας που ανήκει στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Αντιμάχειας

Εισηγητής: Ιωάννης Καλλούδης- Αντιδήμαρχος Κω

ΘΕΜΑ 24ο

Λήψη απόφασης για την παράταση μίσθωσης ακινήτου με Κ.Μ. 2331 Γαιών Ασφενδιού ιδιοκτησίας Άνθιας και Νικολέτας Καβουκλή

Εισηγητής: Ιωάννης Καλλούδης - Αντιδήμαρχος Κω

Η ανωνυμία είναι το καλύτερο κρησφύγετο δειλίας και χυδαιότητας!
Σχόλια 0

Πρόσθεσε ένα σχόλιο

× ExpImage

ΕΞΟΔΟΣ