Ραδιόφωνο Live Επικοινωνία Χρήσιμα τηλέφωνα Φαρμακεία
Follow us
Σχολίασε την φωτογραφία 0 σχόλια
×

Συνεδριάζει την Δευτέρα 22/1 το Δημοτικό Συμβούλιο Κω

17/01/2024
93 Εμφανίσεις
2 Σχόλια

Μετά την αναβολή της 2ης τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Κω στις 9-1-2024, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 451/9-1-2024 έγγραφο της Προέδρου Δ.Σ. και την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 241/4-1-2024 πρόσκληση, σας προσκαλούμε σε τακτική μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεών του και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) στις 22 Ιανουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010, Τεύχος Πρώτο),  όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/6-10-2023, Τεύχος Πρώτο), με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Έγκριση του σχεδίου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας με παράρτημα Ρομά Δήμου Κω, για την πράξη με τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας κέντρων κοινότητας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου», στο Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου, ΕΣΠΑ 2021-2027 (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα Σταματία Κανταρζή).
 2. Έγκριση του σχεδίου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Ανοικτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων Δήμου Κω, για την πράξη με τίτλο «Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων Δήμου Κω», με Κωδικό ΟΠΣ 6001771», στο Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου, ΕΣΠΑ 2021-2027 (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα Σταματία Κανταρζή).
 3. Έγκριση της ένταξης της Πράξης «Λειτουργία κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας Κω», με Κωδικό ΟΠΣ 6001748 στο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» 2021-2027»” (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα Σταματία Κανταρζή). 
 4. Λήψη απόφασης για τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος φιλανθρωπικού έργου του Οίκου Ευγηρίας «ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ» της Ιεράς Μητροπόλεως Κώου και Νισύρου (Εισηγήτρια: Πρόεδρος του Δ.Σ., κα Διονυσία Τελλή-Τσιμισίρη).
 5. Λήψη απόφασης για την κατακύρωση της απευθείας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα Αικατερίνη Χατζηθωμά – Κυπραίου).
 6. Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή εκπροσώπου του Δήμου Κω στη γενική συνέλευση των μετόχων του Αναπτυξιακού Οργανισμού με την επωνυμία «ΚΩΑΝ Α.Ε.» (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοδόσιος Νικηταράς).
 7. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοδόσιος Νικηταράς).
 8. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Κω (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοδόσιος Νικηταράς).
 9. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών  στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Κω (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοδόσιος Νικηταράς).
 10. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κω (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοδόσιος Νικηταράς).
 11. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Ραδιοτηλεοπτικού Σταθμού (ΔΗΡΑΣ) Κω (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοδόσιος Νικηταράς).
 12. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης Τουριστικού Λιμένα Κω (ΜΑΕΕΤΛΚ) (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοδόσιος Νικηταράς).
 13. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Κω στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Μαστιχάρι» (Α.Ν.Ε.Μ.) (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοδόσιος Νικηταράς).
 14. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Κω στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Εγκαταστάσεις Καυσίμων Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης – ΚΩ ΑΕ (ΕΚΟΤΑ ΚΩ Α.Ε.)» (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοδόσιος Νικηταράς).
 15. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Κω στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Βιοτεχνία Τυποποίησης Μελιού» (ΒΙΜΕΛ Α.Ε.) (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοδόσιος Νικηταράς).
 16. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Κω στο Διοικητικό Συμβούλιο της <<Αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας –Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Ιπποκράτης»>> (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοδόσιος Νικηταράς).
 17. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών στην Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Κω (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοδόσιος Νικηταράς).
 18. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων Δήμου Κω έτους 2024 (Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ., κα. Διονυσία Τελλή – Τσιμισίρη).
 19. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Καταστροφής Κινητών Πραγμάτων Δήμου Κω έτους 2024 (Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ., κα. Διονυσία Τελλή – Τσιμισίρη).
 20. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης Προμηθειών Δήμου Κω έτους 2024 (Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ., κα. Διονυσία Τελλή – Τσιμισίρη).
 21. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών Δήμου Κω έτους 2024 (Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ., κα. Διονυσία Τελλή – Τσιμισίρη).
 22. Ορισμός εκπρόσωπου (τακτικού και αναπληρωματικού) στην Επιτροπή ανέλκυσης – απομάκρυνσης – εξουδετέρωσης ναυαγίων – επικινδύνων και επιβλαβών πλοίων της Λιμενικής Αρχής έτους 2024 (Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ., κα. Διονυσία Τελλή – Τσιμισίρη).
 23. Ορισμός εκπρόσωπου (τακτικού και αναπληρωματικού) στην Επιτροπή για την εξέταση αιτημάτων προς χορήγηση αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής της Λιμενικής Αρχής έτους 2024 (Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ., κα. Διονυσία Τελλή – Τσιμισίρη).
 24. Ορισμός εκπρόσωπου (τακτικού και αναπληρωματικού) στην Επιτροπή για τον χαρακτηρισμό των χώρων αιγιαλού και παραλίας περιοχής δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής Κω, ως πολυσύχναστων ή μη έτους 2024 (Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ., κα. Διονυσία Τελλή – Τσιμισίρη).
 25. Ορισμός εκπρόσωπου (τακτικού και αναπληρωματικού) στις Γενικές Συνελεύσεις της Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» έτους 2024 (Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ., κα. Διονυσία Τελλή – Τσιμισίρη).
 26. Ορισμός εκπρόσωπου (τακτικού και αναπληρωματικού) στις Γενικές Συνελεύσεις της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε. (ΑΝ.ΔΩ.) έτους 2024 (Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ., κα. Διονυσία Τελλή – Τσιμισίρη).
 27. Ορισμός εκπρόσωπου (τακτικού και αναπληρωματικού) στις Γενικές Συνελεύσεις του Δικτύου Αειφόρων Νήσων (ΔΑΦΝΗ) έτους 2024 (Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ., κα. Διονυσία Τελλή – Τσιμισίρη).
 28. Λήψη απόφασης για την ανανέωση του ορισμού δημοτικών υπαλλήλων, που δύνανται να εκτελούν απρόσκοπτα τραπεζικές συναλλαγές Δήμου Κω, λόγω της νέας δημοτικής περιόδου (Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ., κα. Διονυσία Τελλή – Τσιμισίρη). 


Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Διονυσία Τελλή – Τσιμισίρη

Η ανωνυμία είναι το καλύτερο κρησφύγετο δειλίας και χυδαιότητας!
Σχόλια 2
ΚΩΣΤΑΣ
ΚΩΣΤΑΣ 18/01 - 10:37
ΑΙΣΧΟΣ !!!!!
ΕΝΑΡΞΗ 18:00 ΜΕ 28 ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΘΟΥΝ ? ΝΥΧΤΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΤΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΛΑ ΚΑΛΑ ΝΑ ΠΑΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΠΕΛΕΞΑΝ ΜΕ ΕΣΑΣ ΝΑ ΠΟΡΕΥΘΟΥΝ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΛΕΠΟΥΝ ΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΡΑ ΤΗΝ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ ΤΟΥΣ.
Ανώνυμος
Ανώνυμος 18/01 - 00:57
και οσο τα κοκορια τρωγονται
έλα λίγο να περνάνε οι ιδιωτικοποιήσεις του δήμου στην ζούλα.... Με την ΚΩΑΝ τι θα γίνει ? Θα πληρώνει ο Κωακός λαός μισθό κοντά 3 χρόνια στον νυν και σε όσους είναι εκεί για να κάθονται ? Γιατί δεν πάτε να κάνετε ένα τυχαίο ρεπορτάζ και εκεί να δούμε ποιοι είναι μέσα και τι κάνουν ? Να σας δείξουν συμβάσεις και έργα και να σας πουν πως προσλήφθηκαν ? Εκεί δεν σας παίρνει ε ?

Πρόσθεσε ένα σχόλιο

× ExpImage

ΕΞΟΔΟΣ