Ραδιόφωνο Live Επικοινωνία Χρήσιμα τηλέφωνα Φαρμακεία
Follow us
Σχολίασε την φωτογραφία 0 σχόλια
×

Την Τρίτη 13/2 η συνεδρίαση της 4ης τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Κω

09/02/2024
76 Εμφανίσεις
1 Σχόλια

Σας προσκαλούμε σε δημόσια δια ζώσης τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Κω, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο δημοτικό κατάστημα Κω, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου,την 13η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 136/09.07.2022) και τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του N. 5056/23 (ΦΕΚ 163 Α/6-10-2023) και τις υπ’ αριθ. 1237/94548/6-11-2023 και 1328/110575/23-12-2023 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 • Λήψη απόφασης για παράταση της υπ’ αρ.  475/21.02.2023 σύμβασης περί προμήθειας γάλακτος &γαλακτομικών ειδών (ΟΜΑΔΑ 15), ειδών οπωροπωλείου (ΟΜΑΔΑ 16), ειδών παντοπωλείου 9% & 17% (ΟΜΑΔΑ 17), ελαιολάδου (ΟΜΑΔΑ 18) για τις ανάγκες του Σβουρένειου ΚΔΑΠΑ μεΑ Δήμου Κω». 
 • Λήψη απόφασης για παράταση της υπ’ αρ. 400/15.02.2023 σύμβασης περί προμήθειας  ειδών αρτοποιίας (ΟΜΑΔΑ 14) για τις ανάγκες του Σβουρένειου ΚΔΑΠΑ μεΑ Δήμου Κω».


 • Λήψη απόφασης για παράταση της υπ’ αρ. 466/21.02.2023 σύμβασης περί προμήθειας ειδών κρεοπωλείου (ΟΜΑΔΑ 11) για τις ανάγκες Σίτισης Απόρων οικογενειών Δήμου Κω».
 • Λήψη απόφασης γιαπαράταση της υπ΄ αρ. 504/15-02-2023 σύμβασης περί προμήθειας ειδών οπωροπωλείου(ΟΜΑΔΑ 7) για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών του Δήμου Κω


 1. Λήψη απόφασης για παράταση της υπ΄ αρ. 621/23-02-2023 σύμβασης περί προμήθειας ειδών παντοπωλείου(ΟΜΑΔΑ 1) για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Κω, ειδών ζαχαροπλαστικής(ΟΜΑΔΑ 9), αναψυκτικών και νερών(ΟΜΑΔΑ 10) για τις πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις.
 2. Λήψη απόφασης για παράταση της υπ΄ αρ. 622/23-02-2023 σύμβασης περί προμήθειας γάλακτος & γαλακτοκομικών προϊόντων (ΟΜΑΔΑ 3) και κατεψυγμένων ειδών (ΟΜΑΔΑ 5)  για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Κω.
 3. Λήψη απόφασης για παράταση της υπ΄ αρ. 623/23-02-2023 σύμβασης περί προμήθειας ειδών κρεοπωλείου(ΟΜΑΔΑ 6)  για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Κω.
 4. Λήψη απόφασης για παράταση της υπ΄ αρ. 683/24-02-2023 σύμβασης περί προμήθειας ειδών αρτοποιίας (ΟΜΑΔΑ 2)  για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Κω.
 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ΄ αριθμό 2289/01-02-2024 Πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης Ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Αναλωσίμων Εκτυπωτικών Μηχανημάτων».
 6. Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ’ αριθ. 2588/06-02-2024 Πρακτικού Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών του ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια μικρού φορτωτή με εξαρτήσεις».
 7. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης και για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση Κτιρίου επί της Ιερού Λόχου για την Στέγαση Υπηρεσιών και  Χρηματοδοτούμενων Δομών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού  Δήμου ΚΩ» με Α.Μ. 8/2021.
 8. Λήψη απόφασης για την «Άρση Κατασχέσεως Ακινήτου».
 9. Λήψη απόφασης για την «Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2023 της Επιτροπής 

 Ποιότητας Ζωής».

 1. Έγκριση του υπ΄ αριθμό 2270/01-02-2024 Πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης Ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Ανταλλακτικών Η/Υ και Περιφερειακών Δήμου ΚΩ».
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 4ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών (2ο

στάδιο κατακύρωσης) για την ανάθεση του έργου:«ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΚΩ (Α.Μ. 16/2022)».

 1. Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς.


Η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Κασσιώτη Γεωργία Η ανωνυμία είναι το καλύτερο κρησφύγετο δειλίας και χυδαιότητας!
Σχόλια 1
Ανώνυμος
Ανώνυμος 09/02 - 16:46
Τρίτη και 13
καλά θα πάει αυτό...να μην ξεχάσω να φτιάξω παπουλες

Πρόσθεσε ένα σχόλιο

× ExpImage

ΕΞΟΔΟΣ