Ραδιόφωνο Live Επικοινωνία Χρήσιμα τηλέφωνα Φαρμακεία
Follow us

Η “ΜΕΤΑδραση” αναζητά πτυχιούχο εκπαιδευτικό για τη διδασκαλία Ελληνικών και δεξιοτήτων

Αρχική   >   Μικρές Αγγελίες   >   Εργασια
Καταχωρήθηκε:   19/01/2024

Η “ΜΕΤΑδραση” αναζητά πτυχιούχο εκπαιδευτικό για τη διδασκαλία Ελληνικών και δεξιοτήτων στο πλαίσιο προγράμματος μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων στην Κω.
 
 Πρόκειται για:1 θέση μερικής απασχόλησηςστην Κω
 Ημ/νια έναρξης:Άμεσα

Η θέση αφορά τη διδασκαλία Ελληνικών και δεξιοτήτων σε ενήλικες. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους εντός της ΚΕΔ.

Τα καθήκοντα της θέσεις συμπεριλαμβάνουν:

 • Διδασκαλία ελληνικών και δεξιοτήτων και κάλυψη της διδακτέας ύλης στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, όπως ορίζονται από το πρόγραμμα σπουδών
 • Καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων που διδάσκουν, με βάση τις ανάγκες των μαθητών και τις απαιτήσεις του γνωστικού αντικειμένου
 • Συνεργασία με τους μαθητές για την ανάπτυξη κλίματος αλληλοσεβασμού, εκτίμησης και επικοινωνίας
 • Εποπτεία των μαθητών μέσα στην τάξη και στον προαύλιο χώρο, όποτε απαιτείται
 • Διόρθωση των εργασιών των μαθητών και αξιολόγηση του επιπέδου και της προόδου τους
 • Συμπλήρωση αρχείου ποιοτικής καταγραφής
 • Αναπλήρωση άλλων εκπαιδευτικών σε περίπτωση απουσίας, στο πλαίσιο του εβδομαδιαίου προγράμματος
 • Συμμετοχή στις συναντήσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του προγράμματος
 • Πραγματοποίηση εγγραφών και τήρηση καθημερινού παρουσιολογίου μαθητών
 • Συμπλήρωση και αποστολή παραδοτέων σχετικά με την ποιοτική και ποσοτική πρόοδο του προγράμματος


Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο Φιλολογίας ή Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (ΦΠΨ) 
 • Τουλάχιστον 2 χρόνια προϋπηρεσίας στην εκπαίδευση ενηλίκων
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Ικανότητα προσαρμογής διδακτέας ύλης στις ανάγκες των μαθητών
 • Ικανότητα οργάνωσης, προγραμματισμού και ευελιξίας
 • Ικανότητα λήψης πρωτοβουλιών
 • Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας σε ομάδα
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (Word, Excel, Outlook)
 • Άδεια οδήγησης


Επιπλέον συνεκτιμώνται:

 • Άμεση διαθεσιμότητα

·Μόνιμη κατοικία στην Κω

 • Προηγούμενη απασχόληση στο μεταναστευτικό/προσφυγικό
 • Διδακτική εμπειρία μεενήλικες πρόσφυγες
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (ή επιμόρφωση στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων) ή στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
 • Γνώση μίας ή περισσότερων από τις γλώσσες των μαθητών (αραβικά, φαρσί, γαλλικά)

Child Safeguarding Policy: level 2 (σποραδική επαφή με παιδιά)

Υποβολή δικαιολογητικών:
 
Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα και επιστολή ενδιαφέροντος μέσω email στο [email protected], αναγράφοντας ανάλογα με την περιοχή προτίμησης, στο θέμα:“ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΩΣ 2024”, έως τις 24/1/2024.

Σε όλους τους υποψηφίους θα αποσταλεί email επιβεβαίωσης για τη λήψη της αίτησής τους.


Μπορείτε να ακολουθήσετε το σύνδεσμο για να δείτε τη θέση εργασίας εδώ.


Η ΜΕΤΑδραση είναι μία βραβευμένη για το έργο της Ανθρωπιστική Οργάνωση που στοχεύει στη κάλυψη κρίσιμων και ουσιαστικών κενών στην υποδοχή και ένταξη των προσφύγων και μεταναστών που βρίσκονται στην Ελλάδα. Από το 2010 που ιδρύθηκε, έχει αναπτύξει πρωτοπόρες δράσεις, οι οποίες εστιάζουν στους ακόλουθους τομείς: της διερμηνείας, της προστασίας ασυνόδευτων ανηλίκων, της υποστήριξης ευάλωτων ομάδων, της νομικής εκπροσώπησης, της εκπαίδευσης και της ένταξης.


× ExpImage
× ExpImage