Ραδιόφωνο Live Επικοινωνία Χρήσιμα τηλέφωνα Φαρμακεία
Follow us

Η ΜΕΤΑδραση αναζητάει Εντεταλμένους Επιτρoπείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Κω

Αρχική   >   Μικρές Αγγελίες   >   Εργασια
Καταχωρήθηκε:   21/05/2024

Η ΜΕΤΑδραση αναζητάει Εντεταλμένους Επιτρoπείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, στην Κω. Οι εργαζόμενοι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο πλαίσιο του νέου Εθνικού συστήματος επιτροπείας ασυνόδευτων ανηλίκων το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Ελλάδας- Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προγραμματική περίοδο 2021-2027, με κωδικό ΟΠΣ 6001581.

Ο/Η Εντεταλμένος/η Επιτροπείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (ΕΕΠ) μεριμνά για την επιμέλεια, την εκπροσώπηση σε θέματα προσωπικής κατάστασης και τη συνδρομή σε περιουσιακά θέματα των ασυνόδευτων ανηλίκων που έχει υπό τη φροντίδα του/της, όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία και πάντοτε με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον κάθε παιδιού. Πληροφορίες: https://bit.ly/3V7UY7x

× ExpImage
× ExpImage