Ραδιόφωνο Live Επικοινωνία Χρήσιμα τηλέφωνα Φαρμακεία
Follow us

ZΗΤΕΙΤΑΙ ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΩ

Αρχική   >   Μικρές Αγγελίες   >   Εργασια
Καταχωρήθηκε:   08/03/2024

Τίτλος Θέσης: Τοπικός Συντονιστής Διερμηνέων (πλήρους απασχόλησης)
 Σημεία απασχόλησης: Κως

Η ΜΕΤΑδραση είναι μία βραβευμένη για το έργο της Ανθρωπιστική Οργάνωση που στοχεύει στη κάλυψη κρίσιμων και ουσιαστικών κενών στην υποδοχή και ένταξη των προσφύγων και μεταναστών που βρίσκονται στην Ελλάδα. Από το 2010 που ιδρύθηκε, έχει αναπτύξει πρωτοπόρες δράσεις, οι οποίες εστιάζουν στους ακόλουθους τομείς: της διερμηνείας, της προστασίας ασυνόδευτων ανηλίκων, της υποστήριξης ευάλωτων ομάδων, της νομικής εκπροσώπησης, της εκπαίδευσης και της ένταξης.

Τα καθήκοντα θέσης συμπεριλαμβάνουν:

 • Συντονισμό Διερμηνέων στο πεδίο
 • Διασφάλιση άρτιας συνεργασίας με τους χρήστες υπηρεσιών διερμηνείας
 • Παρακολούθηση της τήρησης του Κώδικα Δεοντολογίας Διερμηνέων
 • Σύνταξη και αποστολή ημερήσιων και μηνιαίων αναφορών
 • Επικοινωνία με άλλους φορείς και οργανώσεις
 • Συμμετοχή σε workinggroups
 • Φροντίδα υλικοτεχνικού εξοπλισμού
 • Εκπαίδευση φορέων για τη χρήση υπηρεσιών διερμηνείας


Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ
 • Άριστη γνώση Ελληνικών και Αγγλικών
 • Άριστηγνώση MS Office (Word, Excel)
 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Προϋπηρεσία σε θέσεις εργασίας σχετικές με διαχείριση και συντονισμό ομάδας
 • Ικανότητα οργάνωσης, συνεργασίας, επικοινωνίας και διαμόρφωση σχέσεων εμπιστοσύνης
 • Συνέπεια και αποτελεσματικότητα


Επιπλέον συνεκτιμώνται:

 • Γνώσεις σχετικές με τις διαδικασίες του Ασύλου και της μετανάστευσης
 • Εμπειρία σε camp με προσφυγικό πληθυσμό
 • Κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου
 • Μόνιμη κατοικία στην Κω 

Child Safeguarding Policy: level 3 (σπάνια επαφή με παιδιά)

Υποβολή δικαιολογητικών:
 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, συνοδευόμενο από επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] με ένδειξη στο θέμα «Τοπικός Συντονιστής Διερμηνέων Κως 2024» μέχρι τις 15/03/2024.


× ExpImage
× ExpImage