Ραδιόφωνο Live Επικοινωνία Χρήσιμα τηλέφωνα Φαρμακεία
Follow us
Σχολίασε την φωτογραφία 0 σχόλια
×

Διπλασιάζονται από το ΕΣΠΑ οι πόροι της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου

01/07/2022
23 Εμφανίσεις
0 Σχόλια

Οι δυνατότητες χρηματοδότησης της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ 2021-2027, συζητήθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου.

Ο προϊστάμενος της ΕΥΔ της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αντώνης Βουτσίνος, αναφέρθηκε διεξοδικά στο πρόγραμμα ενημερώνοντας το σώμα και τονίζοντας ότι θα διατεθούν συνολικά στη χώρα μας 26,2 δις ευρώ. 

Οι πόροι αυτοί κατανέμονται σε 22 προγράμματα και συγκεκριμένα σε 9 τομεακά, συνολικού προϋπολογισμού 18,1 δισ. € και σε 13 περιφερειακά, συνολικού προϋπολογισμού 8,1 δισ. €.

Σε κάθε περιφέρεια της χώρας αντιστοιχεί δηλαδή και ένα πρόγραμμα, ενώ τα Τομεακά Προγράμματα, που το καθένα τους έχει εθνική εμβέλεια καλύπτοντας ένα συγκεκριμένο αναπτυξιακό τομέα, είναι τα εξής:
• Ανταγωνιστικότητα (3,88 δισ. €)
• Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή (4,16)
• Ψηφιακός Μετασχηματισμός (0,94 δισ. €)
• Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή (3,6 δισ. €)
• Μεταφορές (2,22 δισ. €)
• Πολιτική Προστασία (0,71 δισ. €)
• Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων (0,5 δισ. €)
• Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση (1,63 δισ. €)
• Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα (0,45 δισ. €)

Όπως υπογραμμίστηκε στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου κατανέμονται 285,4 εκ. ευρώ, ποσό πολύ αυξημένο σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο (158,4 εκ. ευρώ). Το 50% προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) και το υπόλοιπο 50% από πόρους του ελληνικού δημοσίου.

Κεντρικοί στόχοι του προγράμματος είναι: η ενίσχυση και διαφοροποίηση του παραγωγικού συστήματος της περιφέρειας, με την υιοθέτηση μιας στρατηγικής διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος, η διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης και της αειφορίας των πόρων και η ενίσχυση της χωρικής και κοινωνικής συνοχής προς όφελος των κατοίκων και των επισκεπτών της.

Το πρόγραμμα διαρθρώνεται σε 8 προτεραιότητες:
1. Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας και παραγωγικού δυναμικού (23 εκ. €)  (ενίσχυση ερευνητικών υποδομών, ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών, τηλεϊατρική,   ενίσχυση ίδρυσης και λειτουργίας μικρομεσαίων επιχειρήσεων, κ.ά.)

2. Αειφορική ανάπτυξη και βιώσιμη διαχείριση των πόρων (60 εκ. €) (ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτηρίων, έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, έργα προστασίας από τη διάβρωση ακτών, ολοκλήρωση υποδομών επεξεργασίας λυμάτων για οικισμούς Γ’ Προτεραιότητας, δίκτυα αποχέτευσης, εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, δίκτυα ύδρευσης, μονάδες αφαλάτωσης, κ.ά.)

3. Βελτίωση της περιφερειακής προσβασιμότητας και ενίσχυση  της κινητικότητας (36,8 εκ. €) (αναβάθμιση λιμενικών υποδομών, βελτίωση εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου, οδική ασφάλεια, κ.ά.)

4. Ανάπτυξη και βελτίωση κοινωνικών υποδομών (40 εκ. €) (υποδομές και εξοπλισμός εκπαίδευσης, υποδομές προσχολικής αγωγής και φροντίδας, υποδομές υγείας, υποδομές και υπηρεσίες εναλλακτικού τουρισμού, προστασία και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, κ.ά.)

5. Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Ένταξη (72,2 εκ. €) (κατάρτιση, συνεχιζόμενη εκπαίδευση και προώθηση στην απασχόληση, επιχορήγηση φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, προγράμματα σχολικής και κοινωνικής ένταξης, δράσεις για την κοινωνική ένταξη των Ρομά,  δομές παροχής υπηρεσιών φροντίδας και στέγασης, κ.ά.)

6. Ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών (48 εκ. €). Δράσεις βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και δράσεις ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης των μικρών νησιών της περιφέρειας

7. Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ (3,7 εκ. €)

8. Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+ (1,6 εκ. €).

Τα Τομεακά Προγράμματα 2021-2027
Όπως τόνισε ο κ. Βουτσίνος εκτός από τους πόρους του περιφερειακού προγράμματος τα νησιά της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου θα ωφεληθούν και μέσω των Τομεακών Προγραμμάτων, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος σε τέσσερα προγράμματα.

Ειδικότερα αναφέρθηκε στο:
- Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027
- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πολιτική Προστασία 2021-2027
- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον - Κλιματική Αλλαγή 2021-2027
- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταφορές 2021-2027 

Παρουσιάζοντας αναλυτικά τι μπορεί να χρηματοδοτηθεί μέσα από αυτά.

Ο περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος που τοποθετήθηκε στο θέμα, τόνισε ιδιαίτερα το γεγονός ότι αυξάνεται το ποσό του ΕΣΠΑ που αντιστοιχεί στην περιφέρεια και σχεδόν διπλασιάζεται, κάτι που οφείλεται στο ότι άλλαξε κατηγορία η περιφέρεια νοτίου Αιγαίου, επειδή άλλαξε και ο τρόπος κατηγοριοποίησης των περιφερειών.

Μάλιστα, έκανε λόγο για μεγάλη πρόκληση σε ό,τι αφορά την απορροφητικότητα εκ μέρους της περιφέρειας καθώς οι πόροι είναι αυξημένοι, και πρόσθεσε ότι ήδη έχει εξασφαλιστεί ποσό για λιμενικές υποδομές στα νησιά μας, καθώς επίσης και ένα μεγάλο ποσό που θα διατεθεί για την πολιτική προστασία με σκοπό την αγορά εξοπλισμού.

Δεν παρέλειψε μάλιστα να αναφέρει ότι στο επόμενο ΕΣΠΑ, επίκεντρο είναι ο άνθρωπος και οι ανάγκες του, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των χρημάτων διοχετεύονται στην κοινωνία.

Υπενθύμισε όμως και τις χρηματοδοτήσεις που θα έρθουν μέσα από το ταμείο ανάκαμψης για τα νησιά μας, εκφράζοντας με την ευκαιρία τη βεβαιότητα ότι θα πετύχουμε υψηλές απορροφήσεις. 

Από την πλευρά του ο Μανώλης Γλυνός δήλωσε μεταξύ άλλων ότι είναι πρωτόγνωροι οι πόροι που θα διατεθούν και τόνισε ότι συμμερίζεται την αγωνία που υπάρχει για την απορροφητικότητα τους, λέγοντας ότι θα πρέπει να δοθεί βάρος σε ζητήματα που αφορούν τον άνθρωπο, τη φτώχεια και την απασχόληση.

«Οι πόροι είναι αυξημένοι και αυτό είναι κάτι ενθαρρυντικό, καθώς υπάρχουν τεράστιες ευκαιρίες για τα νησιά μας, ενώ θα δοθούν και σε άλλους τομείς χρήματα με σκοπό τη βελτίωση της ζωής των κατοίκων» είπε. 

Ο Βαγγέλης Σιγάλας εκ μέρους της Λαϊκής Συσπείρωσης, δήλωσε ότι έρχεται πακτωλός χρημάτων, αλλά εξέφρασε τη διαφωνία του σε σχέση με την αξιοποίηση τους καθώς όπως είπε αυτά θα οδηγηθούν σε μεγάλες εταιρίες ενώ παράλληλα αυξάνονται τα προβλήματα των πολιτών. 

Ο Νίκος Αττιτής εξέφρασε τη διαφωνία του σε ό,τι αφορά τη διάθεση χρημάτων στους ΡΟΜΑ επειδή παρουσιάζουν όπως είπε παραβατική συμπεριφορά, καθώς επίσης και στη διάθεση χρημάτων στους κατοίκους τρίτων χωρών, κάνοντας λόγο για λαθρομετανάστες, ζητώντας τα χρήματα να διατεθούν για τον επαναπατρισμό τους.

Τέλος, ο Χαράλαμπος Κόκκινος αφού είπε ότι μεγάλα ποσά θα εισρεύσουν στην περιοχή μας, υπογράμμισε ότι η περιφέρεια μαζί με τη βοήθεια όλων οφείλει να τα αξιοποιήσει. 

Άλλα θέματα
Επίσης, το σώμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία το ψήφισμα που προέκυψε από τη σύσκεψη του Εργατικού Κέντρου Ρόδου για τα προβλήματα του νοσοκομείου μας, και ομόφωνα το θέμα που αφορούσε  τη μεταφορά του έργου με τίτλο «Έργα Ύδρευσης Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά (Β’ Φάση) – Κατασκευή Νότιου υδραγωγείου, υδραγωγείου Αφάντου και Αρχαγγέλου» από το Πρόγραμμα: «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του υπουργείου Εσωτερικών στο πρόγραμμα Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.: «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση».

Σκοπός αυτής της αλλαγής ήταν, όπως τονίστηκε, να αποδεσμευτούν χρήματα για την περιφέρεια από το πρώτο πρόγραμμα, καθώς υπάρχει πλαφόν, ώστε να διατεθούν αυτά για την προμήθεια μικρών πυροσβεστικών οχημάτων για τα νησιά.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί κανονικά από το πρόγραμμα του υπουργείου περιβάλλοντος.

Επίσης, εγκρίθηκε η τροποποίηση της ρύθμισης στον φωτεινό σηματοδότη που βρίσκεται στον κόμβο Τσαΐρι προς αεροδρόμιο, καθώς ο κυκλοφοριακός φόρτος είναι τεράστιος λόγω της αύξησης της κίνησης.

Έτσι, το φανάρι της λωρίδας για την αριστερή στροφή προς το αεροδρόμιο, θα διαρκεί πλέον 20 δευτερόλεπτα και όχι 10 δευτερόλεπτα, για να μη δημιουργείται ουρά και μπαίνουν τα οχήματα στη διπλανή λωρίδα με προορισμό την πόλη της Ρόδου.

Τέλος, στο πλαίσιο ενημέρωσης του σώματος, ο περιφερειάρχης, που συμμετείχε νωρίτερα στη συνεδρίαση του συμβουλίου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, έκανε γνωστό ότι επιτεύχθηκε αύξηση σε ποσοστό περίπου 50% των πόρων για την κάλυψη των ακτοπλοϊκών γραμμών στα νησιά μας. 


rodiaki.gr

Η ανωνυμία είναι το καλύτερο κρησφύγετο δειλίας και χυδαιότητας!
Σχόλια 0

Πρόσθεσε ένα σχόλιο

× ExpImage

ΕΞΟΔΟΣ