Ραδιόφωνο Live Επικοινωνία Χρήσιμα τηλέφωνα Φαρμακεία
Follow us
Σχολίασε την φωτογραφία 0 σχόλια
×

Με 2 εκ.€ η ΠΝΑ “στηρίζει” τουρισμό και πολιτισμό

19/01/2024
14 Εμφανίσεις
0 Σχόλια

Πόροι 2,0 εκατ. ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας, για την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών σε πολιτισμό και τουρισμό

 Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων προς ένταξη και χρηματοδότηση, απευθύνει ο Περιφερειάρχης

Πόρους από το Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021 – 2027», ύψους 2.000.000,00 ευρώ, πρόκειται να διαθέσει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, προκειμένου να αξιοποιηθούν στον τομέα του πολιτισμού και του τουρισμού  οι νέες τάσεις και τεχνολογίες αιχμής, πληροφορικής και επικοινωνίας, στο πλαίσιο της ενίσχυσης του τουρισμού εμπειρίας.

Για το σκοπό αυτό, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος απευθύνει πρόσκληση με τίτλο  «Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στον τομέα του πολιτισμού και τουρισμού», για την υποβολή προτάσεων, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν από το Περιφερειακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021 – 2027», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Η πρόσκληση απευθύνεται στους παρακάτω δυνητικούς δικαιούχους:

  • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
  • Δήμους Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
  • Υπουργείο Πολιτισμού και εποπτευόμενοι φορείς του
  • Υπουργείο Τουρισμού και εποπτευόμενοι φορείς του

 Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω αναφερόμενους.

Η Δράση αφορά στην ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογιών αιχμής, για την ανάδειξη των τουριστικών πόρων και την μοναδικής πολιτισμικής ταυτότητας και του φυσικού πλούτου της Περιφέρειας. Η συμβολή των ΤΠΕ στην ενσωμάτωση του πολιτισμού στην αλυσίδα του τουρισμού εμπειρίας είναι ιδιαίτερα σημαντική και αρκετές δραστηριότητες θα προσανατολιστούν στην κατεύθυνση αυτή.

Περιλαμβάνεται η ενίσχυση ανάπτυξης καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων και εφαρμογών προβολής των σημείων τουριστικού, πολιτιστικού και ιστορικού ενδιαφέροντος και των πολιτιστικών δρώμενων, καθώς και ξενάγησης και πληροφόρησης των επισκεπτών.

Πιο συγκεκριμένα, θα υποστηριχθεί η δημιουργία e-υπηρεσιών και e-περιεχομένου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από προσωπικούς υπολογιστές όσο και από ταμπλέτες και έξυπνα τηλέφωνα, που θα υποστηρίζει τις μορφές τουρισμού που θα αναπτυχθούν στην Περιφέρεια.

Οι εφαρμογές και οι υπηρεσίες που θα στηριχθούν θα απευθύνονται στη διεθνή αγορά και επομένως οι προδιαγραφές και οι απαιτήσεις θα διαμορφωθούν ανάλογα. Για παράδειγμα το παραγόμενο υλικό και οι σχετικές βάσεις δεδομένων θα πρέπει να είναι σε θέση να τροφοδοτήσουν και διεθνείς υπηρεσίες διαμοίρασης περιεχομένου π.χ. Field Trip.

Ενδεικτικά αναφέρονται παραδείγματα εφαρμογών που μπορούν αν αναπτυχθούν:

  • Πλατφόρμες καταγραφής πολιτιστικών εκδηλώσεων
  • Εφαρμογές οδηγών αρχαιολογικών χώρων
  • Εφαρμογές οδηγών μουσείων
  • Εικονική αναπαράσταση γεγονότων
  • Ανάδειξη παραδοσιακών αρχιτεκτονικών τεχνικών και κτιρίων ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας
  • Ψηφιοποίηση τουριστικών και πολιτισμικών πόρων, διαδρομών, χαρτών.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται σε 2.000.000,00 ευρώ.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση  http://logon.ops.gr   έως, αποκλειστικά, τις 15.03.2024 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 16:00.

Ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος, δήλωσε σχετικά:

«Η από πλευράς μας στήριξη των Πολιτιστικών μνημείων μας, δεν εξαντλείται μόνο στην χρηματοδότηση των απολύτως απαραίτητων κτιριακών παρεμβάσεων. Η μετάβαση τους στην ψηφιακή εποχή είναι ένα έργο που συμβαδίζει με τις απαιτήσεις της περιόδου και το Υπουργείο Πολιτισμού έχει στην διάθεση του, από σήμερα, το ποσό των 2,0 εκ. ευρώ, μέσα από τους Ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειάς μας, για τον σκοπό αυτό.

Η συνεργασία μας με το Υπουργείο Πολιτισμού, έχει αποδώσει τα τελευταία χρόνια την συντήρηση ή αποκατάσταση δεκάδων πολιτιστικών μνημείων που σήμερα κοσμούν το πολιτιστικό απόθεμα των νησιών μας.

Είναι δε σε εξέλιξη, μια σειρά εξαιρετικά σημαντικών έργων σε πολιτιστικά μνημεία, στα οποία θέλουμε όταν ολοκληρωθούν να δώσουμε και την σύγχρονη ψηφιακή διάσταση.

Γι’ αυτό συνεργαζόμαστε, για να φέρουμε αποτελέσματα στο πολιτιστικό περιβάλλον μας, στην οικονομία μας, στην κοινωνία».


Η ανωνυμία είναι το καλύτερο κρησφύγετο δειλίας και χυδαιότητας!
Σχόλια 0

Πρόσθεσε ένα σχόλιο

× ExpImage

ΕΞΟΔΟΣ