Ραδιόφωνο Live Επικοινωνία Χρήσιμα τηλέφωνα Φαρμακεία
Follow us
Σχολίασε την φωτογραφία 0 σχόλια
×

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

25/10/2023
37 Εμφανίσεις
0 Σχόλια

Συνεδριάζει αύριο, ημέρα Πέμπτη 26 του μήνα το μεσημέρι με τηλεδιάσκεψη η Οικονομική Επιτροπή της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για να εξετάσει τα παρακάτω θέματα που βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη:

1. Λήψη Απόφασης για την υποβολή προτάσεων, εκ μέρους της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Δ/νση Τεχνικών Έργων Δωδ/σου), χρηματοδότησης στην Πρόσκληση με τίτλο «Βελτίωση εθνικού/ επαρχιακού οδικού δικτύου και οδών πρόσβασης σε τουριστικούς προορισμούς» του Περιφερειακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2021-2027».

2. Λήψη Απόφασης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021-2027» Άξονα Προτεραιότητας 3 «Βελτίωση της περιφερειακής προσβασιμότητας και ενίσχυση της κινητικότητας» με τίτλο «Βελτίωση εθνικού/επαρχιακού οδικού δικτύου και οδών πρόσβασης σε τουριστικούς προορισμούς» για το έργο με τίτλο «Βελτίωση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Χώρας - Κιόνια – Αγία Μαρίνα νήσου Τήνου».

3. Λήψη Απόφασης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021-2027» Άξονα Προτεραιότητας 3 «Βελτίωση της περιφερειακής προσβασιμότητας και ενίσχυση της κινητικότητας» με τίτλο «Βελτίωση εθνικού/επαρχιακού οδικού δικτύου και οδών πρόσβασης σε τουριστικούς προορισμούς» για το έργο με τίτλο «Βελτίωση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Χώρα-Χαλκί-Φιλότι νήσου Νάξου».

4. Λήψη Απόφασης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021-2027» Άξονα Προτεραιότητας 3 «Βελτίωση της περιφερειακής προσβασιμότητας και ενίσχυση της κινητικότητας» με τίτλο «Βελτίωση εθνικού/επαρχιακού οδικού δικτύου και οδών πρόσβασης σε τουριστικούς προορισμούς» για το έργο με τίτλο « Βελτίωση Επαρχιακής Οδού Νάξου – Σαγκρίου – Πολυχνίου μέσω Βίβλου, με παράκαμψη του οικισμού Βίβλου νήσου Νάξου».

5. Λήψη Απόφασης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021-2027» Άξονα Προτεραιότητας 3 «Βελτίωση της περιφερειακής προσβασιμότητας και ενίσχυση της κινητικότητας» με τίτλο «Βελτίωση εθνικού/επαρχιακού οδικού δικτύου και οδών πρόσβασης σε τουριστικούς προορισμούς» για το έργο με τίτλο «Βελτίωση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου νήσου Μυκόνου».

6. Λήψη Απόφασης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο «Ειδικό Πρόγραμμα Εκτάκτων Αναγκών» Άξονα Προτεραιότητας 2.4 «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων» για το έργο με τίτλο «Αποκατάσταση του Μητροπολιτικού Μεγάρου Νάξου της Ιεράς Μητροπόλεως Παροναξίας στη Νάξο».

7. Λήψη Απόφασης για την υποβολή προτάσεων, εκ μέρους της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Δ/νση Τεχνικών Έργων Δωδ/σου), χρηματοδότησης στην Πρόσκληση με τίτλο «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας» του Περιφερειακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2021-2027».

8. Έγκριση όρων δημοπράτησης, ορισμός επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού και ορισμός πιστοποιημένου χρήστη (χειριστή) για την ανάθεση του Υποέργου 3: «Τεχνικός σύμβουλος υποστήριξης για τη διαχείριση βιοαποβλήτων από οικίες στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» της πράξης «Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων σε οικίες της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5158644.

9. Έγκριση 1ου πρακτικού (1ο στάδιο - αποσφράγιση υποφακέλων: «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά – Αξιολόγηση - Βαθμολόγηση Τεχνικής Προσφοράς») διεξαγωγής του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με α/α συστήματος 199617,1 του έργου: «Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο «Κατασκευή ΧΥΤΥ Μήλου και Μονάδα Κομποστοποίησης Βιοαποβλήτων Μήλου».

10. Έγκριση 4ου πρακτικού (3ο στάδιο – κατακύρωσης του διαγωνισμού) διεξαγωγής του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με α/α συστήματος 193216 του έργου: «Κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων και μονάδας κομποστοποίησης δήμου Τήνου».

11. Έγκριση 3ου πρακτικού δημοπρασίας (2ο στάδιο: έλεγχος «δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου» - «κατακύρωση της σύμβασης») του ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με αύξων συστημικό αριθ. 195038 του έργου: «Διαμόρφωση υφιστάμενου χώρου – κτηρίου στη δομή ΑΜΕΑ ενηλίκων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στα Κολύμπια Ρόδου, σε μονάδα φροντίδας απόρων ηλικιωμένων ανθρώπων».

12. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών - Τακτοποιητικού (1ος Α.Π.Ε.) του έργου: «Συντήρηση – αποκατάσταση του κτηρίου στέγασης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Δωδ/σου».

13. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Αποκατάσταση Τεμένους Πλατάνι στη νήσο Κω».

14. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση Τεμένους Πλατάνι στη νήσο Κω».

15. Έγκριση 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Τριετής συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Εθνικής οδού Ρόδου - Λίνδου κεντρικού τμήματος νήσου Ρόδου και οδικού δικτύου νήσου Χάλκης».

16. Έγκριση 1ης παράτασης των εργασιών εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή και πιλοτική πόντιση τεχνητών υφάλων στην Ελλάδα - Σύστημα παρακολούθησης και φύλαξης του θαλάσσιου πάρκου».

17. Έγκριση επιβολής ποσοστού μείωσης αμοιβής αναδόχου, λόγω επουσιώδους ελαττώματος εργασίας για το έργο: «Δίκτυα αποχέτευσης Απολλωνίας και Αρτεμώνα δήμου Σίφνου».

18. Έγκριση α) της τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης β) του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) (Αρχικής και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης) και του 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. γ) της αύξησης της διαθέσιμης πίστωσης δ) της παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου: «Παρεμβάσεις για την αναβάθμιση, Βελτιστοποίηση και Αντικατάσταση Τμημάτων των Δικτύων ύδρευσης των Οικισμών Χώρας, Δρυοπίδας και Μέριχα Κύθνου».

19. Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. ανακοίνωσης ΣΜΕ 2/2023 για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης Πράξης, στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021-2027», με MIS 6001656 και τίτλο: «Τεχνική Υποστήριξη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων».

20. Διαπίστωση επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.» αναφορικά με την παράβαση των διατάξεων του άρθρου 73 παρ. 4 εδ. γ΄ και εδ. ζ’ του Ν. 4412/2016 στο πλαίσιο του διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για την ανάθεση Σύμβασης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για το έργο: «Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων Νήσου Ρόδου" (Α’ ΦΑΣΗ), (ΑΔΑΜ: 21PROC009718269)».

21. Διαπίστωση της επάρκειας των επανορθωτικών μέτρων των εταιρειών «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.» και «ΤΕΡΝΑ ΑΕ», στο πλαίσιο της Α’ Φάσης (Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) του διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για την ανάθεση Σύμβασης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για το έργο: «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Συντήρηση, Διαχείριση και Λειτουργία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων Νήσου Θήρας, «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων Νήσου Θήρας» με Σύμπραξη Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)».

22. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδων ποδοσφαίρου Φιλωτίου ν. Νάξου και Κουφονησίου».

23. Έγκριση 3ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδων ποδοσφαίρου Φιλωτίου ν. Νάξου και Κουφονησίου».

24. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Δήμου Χάλκης».

25. Διάλυση της από 26-11-2002 σύμβασης της μελέτης: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας ρεμάτων στους οικισμούς Κόρωνου, Απόλλωνα και Λυώνα δήμου Δρυμαλίας, ν. Νάξου».

26. Έγκριση πρακτικών 72,73 και 75 της επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού για τη μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων για τα σχολικά έτη 2021-2022, 2022-2023 και 2023-2024.

27. Έγκριση πρακτικών 74,76 και 77 της επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού για τη μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων για τα σχολικά έτη 2021-2022, 2022-2023 και 2023-2024.

28. Έγκριση πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών και τροφίμων για τα Κοινωνικά Παντοπωλεία Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.

29. Έγκριση κεντρικής επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών και προϊόντων του Κοινωνικού Παντοπωλείου Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, καθώς και των επιτροπών προσωρινής παραλαβής Περιφερειακής Ενότητας Πάρου και Τήνου, για το έτος 2023.

30. Έγκριση επιτροπής και όρων Διακήρυξης ανοικτού άνω των ορίων διαγωνισμού για το υποέργο: «Συνέχιση της λειτουργίας του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου και ανάπτυξη του έργου με καινοτομία στον Κοινωνικό Τομέα».

31. Δικαστικές Υποθέσεις Δωδεκανήσου.

32. Έκθεση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Π/Υ Γ’ Τριμήνου 2023.

33. Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.

34. Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.

35. Έγκριση κίνησης οχημάτων, Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.

36. Έγκριση κίνησης οχημάτων, Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.

37. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Αντιπεριφερειαρχών και Περιφερειακών συμβούλων, περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

38. Επικύρωση πρακτικών 8ης/08-06-2023, 9ης/07-07-2023, 10ης/20-07-2023 & 11ης/07-08-2023 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.rodiaki.gr

Η ανωνυμία είναι το καλύτερο κρησφύγετο δειλίας και χυδαιότητας!
Σχόλια 0

Πρόσθεσε ένα σχόλιο

× ExpImage

ΕΞΟΔΟΣ