Ραδιόφωνο Live Επικοινωνία Χρήσιμα τηλέφωνα Φαρμακεία
Follow us
Σχολίασε την φωτογραφία 0 σχόλια
×

Τα κίνητρα για νέες επενδύσεις στον τουρισμό – Τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Τουρισμού

27/06/2024
146 Εμφανίσεις
1 Σχόλια

Ο κύβος ερρίφθη για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της χώρας. Η ανεξάλειπτη διαδρομή του ελληνικού Τουρισμού σφυρηλατείται στην κατεύθυνση δημιουργίας νέων ποιοτικών προϊόντων που πλέον είναι μονόδρομος.

Στο πλαίσιο αυτό τη δημιουργία ενός νέου τουριστικού προϊόντος, την απλοποίηση της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τουριστικές επενδύσεις, καθώς και την παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη μικτών τουριστικών καταλυμάτων μικρής κλίμακας περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το σχέδιο νόμου του υπουργείου Τουρισμού με τίτλο «Ενίσχυση των τουριστικών υποδομών και της τουριστικής εκπαίδευσης, Επικαιροποίηση του πλαισίου άσκησης του επαγγέλματος των ξεναγών και των χρονομεριστικών μισθώσεων, Ρυθμίσεις τουριστικών φορέων και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση του τουρισμού», το οποίο θα βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 25 Ιουνίου.

Αν και ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε ότι το σχέδιο νόμου θα περιελάμβανε και ρυθμίσεις για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις σε ό,τι αφορά τις λειτουργικές προδιαγραφές των καταλυμάτων που διατίθενται σε τουρίστες για μικρό χρονικό διάστημα μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας τύπου Airbnb, η κυβέρνηση αποφάσισε να ρυθμίσει τη συγκεκριμένη αγορά συνολικά, εξετάζοντας το ενδεχόμενο επιβολής επιπρόσθετων περιορισμών σε επόμενο νομοσχέδιο.

Άλλωστε, ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της ανοικτής συνεδρίασης της 32ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), τόνισε ότι, μετά τη νομοθετική ρύθμιση του περασμένου Δεκεμβρίου για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, που ήταν φορολογικού χαρακτήρα, η κυβέρνηση μελετά, πέρα από τις λειτουργικές προδιαγραφές, το ενδεχόμενο επιβολής κάποιου επιπρόσθετου περιορισμού.

«Γιατί όταν πραγματοποιούνται, οι βραχυχρόνιες μισθώσεις παρεμβαίνουν στη λειτουργία της τουριστικής αγοράς και στην αγορά της στέγης, καθώς στερεί σπίτια από την αγορά της μακροχρόνιας μίσθωσης. Δεν θα αργήσουμε και πολύ να αναπτύξουμε τις πολιτικές μας», είπε χαρακτηριστικά.

Από το νέο σχέδιο νόμου, πάντως, εκτός από ρυθμίσεις για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις απουσιάζουν και οι ρυθμίσεις για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό.


Οι αλλαγές στα condo hotels
Στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου του υπουργείου Τουρισμού, εισάγονται τροποποιήσεις σε ό,τι αφορά το θεσμικό πλαίσιο για τα ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας, τα λεγόμενα «condo hotels».

Ως προς τις προϋποθέσεις μεταβίβασης της κυριότητας και εκμίσθωσης αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας («condo hotels»), όπως αναφέρεται πλέον, «η μεταβίβαση της κυριότητας ή του δικαιώματος επιφάνειας, εφόσον το ξενοδοχείο συνιδιοκτησίας ανεγείρεται σε ακίνητο επί του οποίου έχει συσταθεί δικαίωμα επιφάνειας ή η εκμίσθωση των αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας επιτρέπεται μόνο μετά: α) την έκδοση των οικοδομικών αδειών και των λοιπών προαπαιτούμενων εγκρίσεων για την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών του ξενοδοχειακού καταλύματος, β) τη σύσταση οριζοντίων και καθέτων ιδιοκτησιών επί του ξενοδοχείου συνιδιοκτησίας και γ) την έγκριση του Κανονισμού Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας του ξενοδοχείου συνιδιοκτησίας, σύμφωνα με την παρ. 4. Αν τα δωμάτια και διαμερίσματα προς πώληση ή μακροχρόνια εκμίσθωση αναπτύσσονται σε αυτοτελείς κάθετες διηρημένες ιδιοκτησίες, προϋπόθεση για τη σύσταση εμπραγμάτων ή ενοχικών δικαιωμάτων επί αυτών, αποτελεί και η έκδοση της άδειας δόμησης της συγκεκριμένης κάθετης ιδιοκτησίας. Δωμάτια και διαμερίσματα προς πώληση ή μακροχρόνια εκμίσθωση, τα οποία αναπτύσσονται σε αυτοτελείς κάθετες διηρημένες ιδιοκτησίες, μπορούν να κατασκευάζονται σταδιακά και να ενσωματώνονται στη γνωστοποίηση λειτουργίας. Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου τα δωμάτια και διαμερίσματα εντάσσονται σταδιακά στη δυναμικότητα του ξενοδοχείου συνιδιοκτησίας με βάση τις οικείες προδιαγραφές και τις οικοδομικές και λοιπές άδειες και εγκρίσεις».


Κίνητρα για την κατασκευή μικτών τουριστικών καταλυμάτων μικρής κλίμακας
Σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου παρέχονται κίνητρα για την ανάπτυξη μικτών τουριστικών καταλυμάτων μικρής κλίμακας. Ετσι, σε ό,τι αφορά τιςτουριστικές επιπλωμένες κατοικίες που περιλαμβάνονται στα Μικτά Τουριστικά Καταλύματα Μικρής Κλίμακας, επιτρέπεται η σύσταση διηρημένων ιδιοκτησιών, οριζόντιων και κάθετων, κατά τις κείμενες διατάξεις και η σύσταση ή μεταβίβαση σε τρίτους ενοχικών και εμπραγμάτων δικαιωμάτων επ’ αυτών.

Το ποσοστό των δυνάμενων να πωληθούν ή εκμισθωθούν μακροχρονίως τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών δεν μπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) της συνολικώς δομούμενης επιφάνειας του μικτού τουριστικού καταλύματος μικρής κλίμακας. Η μακροχρόνια μίσθωση συνομολογείται για χρονικό διάστημα δέκα (10) τουλάχιστον ετών.

Αυτό εφαρμόζεται μόνον εφόσον συντρέχουν, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

-Τα Μικτά Τουριστικά Καταλύματα Μικρής Κλίμακας αναπτύσσονται σε γήπεδα ίσα ή μεγαλύτερα των πενήντα χιλιάδων (50.000) τ.μ. και μέχρι εκατό πενήντα χιλιάδες (150.000) τ.μ.

-Τα ξενοδοχεία που συμπεριλαμβάνονται σε αυτά πληρούν έξι (6) κριτήρια κτιριοδομικής και πολεοδομικής αναβάθμισης.

Σε ό,τι αφορά τον συντελεστή δόμησης των Μικτών Τουριστικών Καταλυμάτων Μικρής Κλίμακας, ισχύει ότι τα Μικτά Τουριστικά Καταλύματα Μικρής Κλίμακας υπόκεινται στους όρους και περιορισμούς της εκτός σχεδίου δόμησης τουριστικών εγκαταστάσεων. Ο συντελεστής δόμησης είναι ενιαίος για το σύνολο του μικτού τουριστικού καταλύματος μικρής κλίμακας και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,2 και ειδικώς για τα κατοικημένα νησιά, πλην των νήσων Κρήτης, Κέρκυρας, Εύβοιας και Ρόδου, το 0,12.

Για τον υπολογισμό της μέγιστης εκμετάλλευσης και των λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης, η έκταση στην οποία αναπτύσσεται το μικτό τουριστικό κατάλυμα νοείται ως ενιαίο σύνολο. Εφόσον στα μικτά τουριστικά καταλύματα μικρής κλίμακας περιλαμβάνονται ξενοδοχείο πέντε αστέρων και εγκατάσταση ειδικής τουριστικής υποδομής, το ποσοστό των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών, που δύνανται να πωληθούν ή εκμισθωθούν μακροχρονίως, προσαυξάνεται κατά τριάντα τοις εκατό (30%) και ο συντελεστής δόμησης προσαυξάνεται κατά 0,02. Ο εν λόγω συντελεστής δόμησης αφορά μόνο την κατασκευή εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής. Ειδικότερες διατάξεις, με τις οποίες έχουν καθορισθεί μικρότεροι συντελεστές δόμησης ή αυστηρότεροι όροι και περιορισμοί δόμησης για την τουριστική αξιοποίηση συγκεκριμένων γηπέδων, διατηρούνται σε ισχύ.».


Εισαγωγή των glamping
Στο νέο σχέδιο νόμου εισάγεται η δημιουργία ενός διακριτού τουριστικού προϊόντος (glamorous camping/glamping). Όπως αναφέρεται, οι οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις πολυτελούς διαβίωσης (glamping) είναι κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, τα οποία ανεγείρονται με όρους δόμησης οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων σε εκτός σχεδίου περιοχές, στα οποία παρέχεται η δυνατότητα διαμονής, εστίασης και αναψυχής τουριστών σε εγκαταστάσεις φιλοξενίας.

Οι εγκαταστάσεις φιλοξενίας δύναται να είναι διαφόρων τύπων και μεγεθών, να διαθέτουν κατασκηνωτικά μέσα ή ημιμόνιμες δομές υψηλής αισθητικής που συναρμολογούνται, ενώ κατά τη χρήση τους ενώνονται με υπεδάφια δίκτυα υποδομών και συστημάτων ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτροδότησης.

Με κοινή απόφαση των υπουργών Τουρισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από εισήγηση του Ξενοδοχειακού Επιμελητήριου Ελλάδος, καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές των συγκεκριμένων δομών φιλοξενίας και εξειδικεύονται τεχνικά θέματα που αφορούν τη στατικότατα, τη μέγιστη επιτρεπόμενη κλίση εδάφους, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή της παρούσας. Τίθενται, δε, οι όροι λειτουργίας των οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων πολυτελούς διαβίωσης (glamping) και καθορίζονται οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές βάσει των οποίων κατατάσσονται αυτές σε κατηγορία αστέρων.

Πηγή tourismtoday.gr


Η ανωνυμία είναι το καλύτερο κρησφύγετο δειλίας και χυδαιότητας!
Σχόλια 1
Ανώριμος
Ανώριμος 27/06 - 11:46
μαγεία
φτιαξτε αλλα 100 ξενοδοχεια πληζ

Πρόσθεσε ένα σχόλιο

× ExpImage

ΕΞΟΔΟΣ