Ραδιόφωνο Live Επικοινωνία Χρήσιμα τηλέφωνα Φαρμακεία
Follow us
Σχολίασε την φωτογραφία 0 σχόλια
×

Πρόσληψη 75 ατόμων στο Δήμο Κω για την κάλυψη εποχικών αναγκών

30/06/2022
191 Εμφανίσεις
1 Σχόλια

Εβδομήντα πέντε (75) εργαζόμενους, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα, οκτάμηνης διάρκειας, θα προσλάβει ο Δήμος Κω, στις παρακάτω ειδικότητες: 

55 Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) Εργάτες Καθαριότητας,

17  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) Οδηγούς Απορριμματοφόρων,

01 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) Χειριστή μηχανημάτων έργων (χορτοκοπτικά μηχανήματα),

01 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) Χειριστή μηχανημάτων έργων (φορτωτές αλυσότροχοι),

01 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) Χειριστή μηχανημάτων έργων (σάρωθρα).


Αιτήσεις κατατίθενται από αύριο Παρασκευή 1η Ιουλίου 2022 έως και την Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022. 


Η ανακοίνωση για τους όρους και τα προσόντα πρόσληψης, όπως και το έντυπο αίτησης, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Κω, kos.gov.gr. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά ([email protected] ) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κω, Ακτή Κουντουριώτη 7, Τ.Κ. 85300, Κως Ν. Δωδεκανήσου, υπόψη κου Ντακούμη Βασιλείου ή κας Πάνου Δήμητρας ή κου Αλαβάνου Εμμανουήλ (τηλ. επικοινωνίας: 2242360481, 450, 489). 

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Κω (www.kos.gov.gr ), β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr ) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ, γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr ), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι → Ανεξάρτητες και άλλες αρχές → ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ. 


Γραφείο Τύπου

Η ανωνυμία είναι το καλύτερο κρησφύγετο δειλίας και χυδαιότητας!
Σχόλια 1
Κάτσε σπίτι
Κάτσε σπίτι 01/07 - 14:21
Αλλά ψήφισε με
Τα 5 άτομα θα τα βάλουν για δουλειά οι υπόλοιποι εξαφανίζονται δια μαγείας και την πληρώνουν αυτού οι 5 . Αυτά τα ξέρετε Έγιναν και παλαιότερα αυτές οι ...... και έχασαν οι άλλοι μήπως ηρθε η ώρα να ξαναγυρίσουν γιατί έγινε χειροτερο ........ τελικά από ότι ήταν πριν ρωτώ

Πρόσθεσε ένα σχόλιο

× ExpImage

ΕΞΟΔΟΣ