Ραδιόφωνο Live Επικοινωνία Χρήσιμα τηλέφωνα Φαρμακεία
Follow us
Σχολίασε την φωτογραφία 0 σχόλια
×

Ειδική επιτροπή για την αξιολόγηση της Περιφέρειας

24/04/2022
45 Εμφανίσεις
0 Σχόλια

Ορίστηκαν με απόφαση του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου τα μέλη της ειδικής επιτροπής αξιολόγησης της περιφέρειας, η θητεία των οποίων θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του 2024.


Πρόεδρος της επιτροπής θα είναι η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Ευμορφία Αριστείδου. Αναλυτικά, η απόφαση του περιφερειάρχη αναφέρει τα εξής:

«ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
 1. Ορίζουμε την Πρόεδρο και τα μέλη της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με έδρα την Ερμούπολη της Σύρου, ως εξής: 

α. Αριστείδου Ευμορφία του Αργυρίου, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού με Α’ βαθμό ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Λούβαρη Αντώνιο του Ιωάννη-Αποστόλου, Προϊστάμενο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Κυκλάδων, κλάδου ΤΕ Μηχανικών με Α’ βαθμό. 

β. Πουλή Ιωάννη του Αναστασίου, Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων με Α’ βαθμό με αναπληρωτή τον Βενέρη Παναγιώτη του Νικολάου, Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, κλάδου ΠΕ Μηχανικών/Αρχιτεκτόνων με Α’ βαθμό. 

γ. Χριστακόπουλο Πάυλο του Ευθυμίου, Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής και Αλιείας της Περιφέρειας Αττικής, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών με Α’ βαθμό με αναπληρωτή τον Ρούσση Αναστάσιο, Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, κλάδου ΠΕ Κοινωνιολόγων με Α’ βαθμό. 

2. Στην Επιτροπή μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και δύο (2) αιρετοί εκπρόσωποι των μονίμων υπαλλήλων ή των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ως εξής: 

Α. Αιρετοί Εκπρόσωποι των μόνιμων υπαλλήλων: 
α. Λυριστής Μιχάλης του Δημητρίου, υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού Δωδεκανήσου, κλάδου ΔΕ Πληροφορικής – Προσωπικού Η/Υ με βαθμό Α’ με αναπληρωτή τον Παπαϊωάννου Ιωάννη του Σάββα, υπάλληλο του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, κλάδου ΤΕ Μηχανικών με βαθμό Α’. 

β. Σατσάνης Πρόδρομος του Ιωάννη, Προϊστάμενος του Τμήματος Προσόδων και Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικού Κυκλάδων, κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με Α’ βαθμό με αναπληρώτρια την Ελευθερίου Μαρία του Δημητρίου, Προϊσταμένη του Τμήματος Προϋπολογισμού και Λογιστικής Διαχείρισης της Δ/νσης Οικονομικού Κυκλάδων, κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Α’.


Β. Αιρετοί Εκπρόσωποι των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ: 
α. Ρούσσος Σάββας του Γεωργίου, υπάλληλος στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού Κυκλάδων, κλάδου ΔΕ Τεχνικών με βαθμό Α’ με αναπληρωτή τον Χατζηγεωργίου Νικόλαο του Λουκά, Προϊστάμενο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Δωδεκανήσου της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας, κλάδου ΠΕ Μηχανικών με βαθμό Α’. 

β. Σκουρμαλάς Ευγένιος του Γεωργίου, υπάλληλος του Τμήματος Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών και Οικονομικής Διαχείρισης της Δ/νσης Οικονομικού Δωδεκανήσου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Α’ με αναπληρωτή τον Κιούρδη Χρήστο του Μιχαήλ, υπάλληλος Τμήματος Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών και Οικονομικής Διαχείρισης της Δ/νσης Οικονομικού Δωδεκανήσου, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Δ’. 

3. Στην Επιτροπή μετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωπος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου ή Συλλόγου ή Σωματείου, του οποίου ο αξιολογούμενος είναι μέλος, ύστερα από αίτηση του τελευταίου, ο οποίος θα ορίζεται κατά περίπτωση από το οικείο Επιμελητήριο, Σύλλογο ή Σωματείο. 

4. Γραμματέας στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ορίζεται η Νικολιά Μαρία του Δημητρίου, Προϊσταμένη του Τμήματος Μελέτης και Τεκμηρίωσης Διοικητικών Διαδικασιών της Δ/νσης Διοίκησης Κυκλάδων, κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με Α’ βαθμό με αναπληρώτρια την Πέτρου Μαρία του Πετράκη, υπάλληλο του Τμήματος Προσωπικού της Δ/νσης Διοίκησης Δωδεκανήσου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Δ’. 

5. Έργο της Επιτροπής είναι η αξιολόγηση των ενστάσεων του άρθρου 20, καθώς και των εξαιρετικών επιδόσεων κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 5 και 12 του άρθρου 17, στις παραγράφους 5 και 11 του άρθρου 18 και στην παράγραφο 4 του άρθρου 16 του ν.4369/2016. 

Αν η Επιτροπή κληθεί να αξιολογήσει ενστάσεις ή τις εξαιρετικές επιδόσεις υπαλλήλων ή προϊσταμένων που έχουν αξιολογηθεί από μέλος της Επιτροπής, το συγκεκριμένο μέλος κωλύεται να συμμετάσχει στην εξέταση του εν λόγω θέματος από την Επιτροπή και τη θέση του παίρνει ο αναπληρωτής του. 

6. Η θητεία των μελών της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης, λήγει στις 31-12-2024». 


rodiaki.gr

Η ανωνυμία είναι το καλύτερο κρησφύγετο δειλίας και χυδαιότητας!
Σχόλια 0

Πρόσθεσε ένα σχόλιο

× ExpImage

ΕΞΟΔΟΣ