Ραδιόφωνο Live Επικοινωνία Χρήσιμα τηλέφωνα Φαρμακεία
Follow us
Σχολίασε την φωτογραφία 0 σχόλια
×

Παρακολουθήστε live την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κω

28/04/2023
160 Εμφανίσεις
0 Σχόλια

Συνεδριάζει αυτή την ώρα ο Δημοτικό Συμβούλιο Κω, με τα παρακάτω θέματα στην Η.Δ.:

1.Λήψη απόφασης προσδιορισμού βαθμίδας εκπαίδευσης για αγορά ακινήτου στη Δημοτική Ενότητα Δικαίου-Δημοτική Κοινότητα Ζηπαρίου (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ιωάννης Καλλούδης).

2.Λήψη απόφασης προσδιορισμού βαθμίδας εκπαίδευσης για αγορά ακινήτου στη Δημοτική Ενότητα Ηρακλειδών- Δημοτική Κοινότητα Αντιμάχειας (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ιωάννης Καλλούδης). 

3.Λήψη απόφασης για την αγορά οικοπέδου στον οικισμό Ζια για την κάλυψη αναγκών στάθμευσης (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ιωάννης Καλλούδης).

4.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση τμήματος της Κ.Μ. 2008 γαιών Κεφάλου εμβαδού 493 τ.μ. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ιωάννης Καλλούδης).

5.Λήψη απόφασης για τη μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες της δημοτικής κοινότητας Αντιμάχειας (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ιωάννης Καλλούδης).

6.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 41/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω, που αφορά στην τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του νομικού προσώπου (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. Κω, Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).

7.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 36/2023 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ., που αφορά στην έγκριση της 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2023 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ,Αντιδήμαρχος, κ. Ιωάννης Καλλούδης).

8.Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης της Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ.,Αντιδήμαρχος, κ. Ιωάννης Καλλούδης).

9.Έγκριση πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης για το έτος 2023, κατόπιν εκλογής (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).

10.Λήψη απόφασης για την παράταση συμβάσεων υπαλλήλων του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά Δήμου Κω. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ιωάννης Καλλούδης).

11.Λήψη απόφασης για την αποδοχή των τροποποιημένων Αποφάσεων Ένταξης των Πράξεων ΕΠ ΕΒΥΣ ΤΕΒΑ 2015-2016 (MIS 5000139) και ΕΠ ΕΒΥΣ ΤΕΒΑ 2018-2019 (MIS 5029351), λόγω παράτασης φυσικού αντικειμένου έως 31/12/2023 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ιωάννης Καλλούδης).

12.Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «Οριζόντιες κυκλοφοριακές διαγραμμίσεις» με Α.Μ. 05/2021 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).

13.Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδών στην Δ.Ε. Κω» με Α.Μ. 04/2020 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).

14.Λήψη απόφασης για την έγκριση της 4ης παράτασης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδών στην Δ.Ε. Κω» με Α.Μ. 04/2020 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).

15.Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Προσαρμογή των λειτουργούντων Δημοτικών Βρεφικών, Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου της αδειοδότησης» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).

16.Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου : «Περίφραξη και διαμόρφωση Κ.Μ. 2810 Δήμου Κω, στην περιοχή Αγίου Γεωργίου στη Λάμπη της Κω (Ν. Αλικαρνασσός) » με Α.Μ.: 3/2019 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).

17.Λήψη απόφασης για την έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση Δημαρχιακού Μεγάρου Δημοτικής Ενότητας Κω», με Α.Μ.: 18/2020 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).

18.Λήψη απόφασης για την σύσταση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τεχνικών έργων στο Πλατάνι και στον χείμαρρο Μεσσαριάς με Α.Μ. 34/2019 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος,
κ. Παναγιώτης Αβρίθης).

19.Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Καθαίρεση δεξαμενών και οικίσκων ΧΥΤΑ Κω», με Α.Μ. 42/2019 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αβρίθης Παναγιώτης).

20.Λήψη απόφασης για την σύσταση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Εφαρμογή ρυμοτομικού στον ανατολικό τομέα σχεδίου πόλης Μαστιχαρίου (Ο.Τ. 47), με Α.Μ. 25/2018 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).

21.Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκαταστάσεις – επιχώσεις δημοτικών οικοπέδων μετά από αρχαιολογικές τομές», με Α.Μ. 26/2020 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).

22.Λήψη απόφασης για την έγκριση μετάθεσης συμβατικού χρόνου παράδοσης υλικών για την προμήθεια με τίτλο: Προμήθεια εγκατάστασης εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Κω Ομάδα Α: Εξοπλισμός Παιχνιδιού & Ομάδα Δ’: Αστικός Εξοπλισμός . (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).

23.Λήψη απόφασης για την έγκριση μετάθεσης συμβατικού χρόνου παράδοσης υλικών για την προμήθεια με τίτλο: Προμήθεια εγκατάστασης εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Κω Ομάδα Β’: Δάπεδα – Επιστρώσεις (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).

24.Λήψη απόφασης για την έγκριση μετάθεσης συμβατικού χρόνου παράδοσης υλικών για την προμήθεια με τίτλο: Προμήθεια εγκατάστασης εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Κω Ομάδα Γ’ : Φωτιστικά (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).

25.Λήψη απόφασης για την έγκριση μετάθεσης συμβατικού χρόνου παράδοσης υλικών για την προμήθεια με τίτλο: Προμήθεια εγκατάστασης εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Κω Ομάδα Ε’ : Περιφράξεις (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).

26.Λήψη απόφασης για τη σύσταση Επιτροπής για την παραλαβή του έργου: «Στρατηγικό έργο για την αποδοτική χρήση ενέργειας σε εμβληματικά δημόσια κτίρια του Δήμου και αποτίμηση λειτουργίας για την υλοποίηση της πράξης “STRATERERGY” με Α.Μ.: 58/2018  (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).

27.Αποδοχή παραίτησης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ. και ορισμός νέου μέλους (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Ιωάννης Καλλούδης).

28.Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση του Αθλητικού Ομίλου Πυλίου (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΟΠΑΒΣ, κ. Παναγιώτης Χατζηχριστοφής).

29.Διάθεση των κοινοχρήστων χώρων – διαφημιστικών μέσων και καθορισμός του τρόπου χρήσης αυτών για την προβολή των πολιτικών κομμάτων  και συνδυασμών κατά την προεκλογική περίοδο των Βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023 (Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ.,
κα Διονυσία Τελλή-Τσιμισίρη). 

Παρακολουθήστε live την συνεδρίαση:


Η ανωνυμία είναι το καλύτερο κρησφύγετο δειλίας και χυδαιότητας!
Σχόλια 0

Πρόσθεσε ένα σχόλιο

× ExpImage

ΕΞΟΔΟΣ