Ραδιόφωνο Live Επικοινωνία Χρήσιμα τηλέφωνα Φαρμακεία
Follow us
Σχολίασε την φωτογραφία 0 σχόλια
×

ΕΣΠΑ: Ενίσχυση 160 εκατ. ευρώ για νέες μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις

27/10/2023
69 Εμφανίσεις
0 Σχόλια

Στην ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων επιλεγμένων ΚΑΔ του τουρισμού αφορά η δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων», η οποία έχει προδημοσιυθεί.

Ο προϋπολογισμός της ανέρχεται σε 160 εκατ. ευρώ, ενώ οι επιλέξιμοι κωδικοί αριθμοί δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) θα ορισθούν στην αναλυτική πρόσκληση της δράσης.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 80 χιλ. ευρώ έως 400 χιλ. ευρώ και η επιχορήγηση θα ανέρχεται σε ποσοστό 45% επί των υποβαλλόμενων δαπανών.

Το ποσοστό ενίσχυσης δύναται να προσαυξάνεται κατά:

10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά και

επιπλέον κατά 5% με την επίτευξη της κάλυψης του στόχου απασχόλησης τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης

Επιλέξιμες επιχειρήσεις

Υπό ίδρυση και νεοσύστατες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που αναμένεται να δραστηριοποιηθούν στον κλάδο του τουρισμού, όπως αυτές ορίζονται στη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.

Με τον όρο νεοσύστατες ορίζονται οι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχει παρέλθει 12μηνο συνεχούς λειτουργίας από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης έως και την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης.

Στην περίπτωση που η επένδυση αφορά σε τουριστικό κατάλυμα, αυτό να είναι συγκεκριμένης δυναμικότητας και προδιαγραφών ως εξής:

Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα

Ξενοδοχεία

• Κατάταξη σε κατηγορία 4 αστέρων και άνω

• Δυναμικότητα 12 κλίνες και άνω Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται στο π.δ. 33/1979

Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)

• Κατάταξη σε κατηγορία 3 αστέρων και άνω

Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες

• Ελάχιστος Αριθμός κατοικιών: Τρεις

• Το σύνολο των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων – τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών υποχρεωτικώς θα πρέπει να ενσωματώνονται στο ίδιο Σήμα MHTE

Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα

• Κατάταξη σε κατηγορία 4 κλειδιά και άνω

• Ελάχιστη δυναμικότητα 12 κλίνες

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι βασικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι οι εξής:

• Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

• Μηχανήματα – Εξοπλισμός

• Ψηφιακός εξοπλισμός και λογισμικό

• Λοιπός εξοπλισμός

• Ενισχύσεις πρώτης λειτουργίας (εκκίνησης ΜΜΕ)

• Δαπάνες προβολής και εξωστρέφειας

• Τεχνικές μελέτες

• Συμβουλευτικές υπηρεσίες

• Μεταφορικά μέσα

• Έμμεσες δαπάνες (έως 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου)

Όπως αναφέρεται στην προδημοσίευση, οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών καθώς και το μέγιστο ανώτατο όριο αυτών, θα ορισθούν στην αναλυτική πρόσκληση της δράσης, ενώ ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης της δράσης.


newsbeast.gr

Η ανωνυμία είναι το καλύτερο κρησφύγετο δειλίας και χυδαιότητας!
Σχόλια 0

Πρόσθεσε ένα σχόλιο

× ExpImage

ΕΞΟΔΟΣ