Ραδιόφωνο Live Επικοινωνία Χρήσιμα τηλέφωνα Φαρμακεία
Follow us
Σχολίασε την φωτογραφία 0 σχόλια
×

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ

09/11/2022
28 Εμφανίσεις
0 Σχόλια

 Αγαπητοί συνδημότες, ύστερα από πάρα πολλά χρόνια συνεδρίασαν από κοινού η Ολομέλεια των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, στα πλαίσια μιας προσπάθειας χάραξης κοινών δράσεων σε εθνικά ζητήματα.

 Η κοινή συνεδρίαση έγινε στην Λευκωσία την 4-11-2022, όπου συμμετείχαν όλοι οι πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας και ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος.

Σε αυτήν την συνεδρίαση εκδόθηκε Κοινό Ψήφισμα, το περιεχόμενο του οποίου παραθέτω αυτούσιο.

ΚΟΙΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ 

«Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος (ΠΔΣ) και η Ολομέλεια τωνΠροέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος (Ολομέλεια) σεκοινή συνεδρίαση που έλαβε χώραν σήμερα 4 Νοεμβρίου 2022στην Λευκωσία τόνισαν την σημασία προγραμματισμού καιυλοποίησης κοινών δράσεων και συνεργειών επί καίριων θεμάτωνμε απώτερο στόχο την περαιτέρω σύσφιξη των μεταξύ τους σχέσεων.

ΕΠΕΙΔΗ οι δικηγόροι είναι συλλειτουργοί της Δικαιοσύνης καιέχουν ευθύνη, χρέος και καθήκον να υπερασπίζονται το δίκαιο, τηννομιμότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα,

ΕΠΕΙΔΗ εκπροσωπούνται στην Ελλάδα και την Κύπρο από τηνΟλομέλεια και τον ΠαγκύπριοΔικηγορικό Σύλλογο αντίστοιχα, και

ΕΠΕΙΔΗ στις 20/07/2021 ο ΠΔΣ και η Ολομέλεια προέβησαν σεΚοινό Ανακοινωθέν και Ψήφισμα για την καταδίκη των εντεινόμενωνπροκλητικών ενεργειών της Τουρκίας για άνοιγμα του 3,5% της περίκλειστης περιοχής της Αμμόχωστου, και

ΕΠΕΙΔΗ η Ολομέλεια παρέχει την αμέριστη στήριξη στον αγώνα καιενέργειες του ΠΔΣ αλλά και των τοπικών Δικηγορικών Συλλόγωντων κατεχόμενων πόλεων Αμμοχώστου και Κερύνειας γιαεπιστροφή στις έδρες τους και επικράτηση και εφαρμογή τουδιεθνούς δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλη τηνεπικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, και

ΕΠΕΙΔΗ τα τετελεσμένα της παράνομης τουρκικής εισβολής του1974 εξακολουθούν να υφίστανται μέχρι σήμερα, και ιδιαίτερα ησυνεχιζόμενη παράνομη κατοχή του 37% των εδαφών της Κυπριακής Δημοκρατίας, που παραβιάζουν θεμελιώδη δικαιώματαόπως αυτά κατοχυρώνονται από την Ευρωπαϊκή ΣύμβασηΑνθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης και τονΧάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλάκαι τον Καταστατικό Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τοΕυρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο, και

ΕΠΕΙΔΗ έκτοτε τα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίαςεποικίζονται σε τακτική βάση από την κατοχική δύναμη, ήτοι τηνΤουρκία, που συνιστά έγκλημα πολέμου κατά παράβαση τουΆρθρου 49 (6) της 4ης Συνθήκης της Γενεύης του 1949, και

ΕΠΕΙΔΗ η Τουρκία συνεχίζει αδιάκοπα την σύληση και τηνκαταστροφή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς στα κατεχόμενα απόαυτήν εδάφη κατά παράβαση της Σύμβαση της Χάγης του 1954 γιατην Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην ΠερίπτωσηΈνοπλης Σύρραξης και της Σύμβασης για τα Μέσα Παρεμπόδισηςκαι Πρόληψης της Παράνομης Εισαγωγής, Εξαγωγής καιΜεταβίβασης Ιδιοκτησίας των Πολιτιστικών αγαθών του 1970, και

ΕΠΕΙΔΗ η Τουρκία συνεχίζει για 48 χρόνια να κρατάει κλειστά ταστρατιωτικά και τα κυβερνητικά της αρχεία σε σχέση με τους Ελλαδίτες και Ελληνοκύπριους αγνοούμενους, παρά το γεγονός ότιέχει καταδικαστεί από το ΕΔΑΔ για παραβίαση των άρθρων 2 και 5της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, και

ΕΠΕΙΔΗ η Τουρκία κατ’ εξακολούθηση παραβιάζει τον ΕθνικόΕναέριο Χώρο της Ελλάδος και της Κυπριακής Δημοκρατίας, και

ΕΠΕΙΔΗ η Τουρκία αρνείται πεισματικά να εφαρμόσει την Σύμβασητων Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας,Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος και η Ολομέλεια τωνΠροέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, ψηφίζουν καιαποφασίζουν τα ακόλουθα:

Σαράντα-Οκτώ χρόνια μετά την παράνομη τουρκική εισβολή του1974 στην Κύπρο καταδικάζουμε με τον πλέον έντονο καικατηγορηματικό τρόπο τα τετελεσμένα της παράνομης εισβολής καιτης κατοχής και την κάθε επιχειρούμενη και μεθοδευμένηπροσπάθεια της Τουρκίας να νομιμοποιήσει τα τετελεσμένα στοσύνολο των κατεχόμενων εδαφών της Κυπριακής Δημοκρατίας.Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος (ΠΔΣ) και η Ολομέλεια τωνΠροέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος (Ολομέλεια)διατρανώνουμε τη θέλησή μας για εξεύρεση δίκαιης και βιώσιμηςλύσης του κυπριακού ζητήματος που θα διασφαλίζει την προστασίαόλων των ανθρωπίνων και πολιτικών δικαιωμάτων και την απόλυτηεφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου και διεθνούς δικαίου επίόλης της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Έχοντας μνήμη της κατάφωρης αδικίας είναι επάναγκες ναδιατηρούμε την εγρήγορση και την προσήλωσή μας στις αρχές τουΔιεθνούς Δικαίου ενόσω η Τουρκία επιδιώκει αδιάλειπτα τηνομιμοποίηση και/ή τη δημιουργία νέων τετελεσμένων.

Καταδικάζουμε τις έκνομες ενέργειες της Τουρκίας στο Αιγαίο καιτην Ανατολική Μεσόγειο και υπογραμμίζουμε την ανάγκηοριοθέτησης των Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών Ελλάδας καιΚυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με την Σύμβαση των ΗνωμένωνΕθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Ως δικηγόροι και νομικοί αντιλαμβανόμενοι τη σοβαρότητα τωνδεδομένων που διαμορφώνονται και αισθανόμενοι την ανησυχία γιαδυνητικές νέες πραγματικότητες, έχουμε χρέος, ευθύνη και καθήκοννα συνεργαστούμε αποτελεσματικά με γνώμονα τη διασφάλιση καιτη διαφύλαξη των συμφερόντων της Ελλάδας και της Κύπρου καιτου συνόλου των πολιτών τους.

Μεταξύ των άμεσων ενεργειών μας είναι η αποστολή καταγγελτικώνψηφισμάτων και επιστολών σε διεθνείς και ευρωπαϊκούςοργανισμούς και θεσμούς για την καταδίκη της Τουρκίας για ταεγκλήματα πολέμου που διέπραξε και συνεχίζει να διαπράττει στηνΚύπρο καθώς και την αδιάκοπη σύληση και καταστροφή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Ανάγκη επίσης και προτεραιότητα είναι η διενέργεια όλων τωναπαραίτητων πράξεων και νομικών διαβημάτων προς πάσακατεύθυνση, τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε επίπεδοΔιεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ούτως ώστε να τεθεί υπόδιερεύνηση η διάπραξη εγκλημάτων πολέμου στην Αμμόχωστο, μεαίτημα την προσαγωγή των ενόχων ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Προς αυτή την κατεύθυνση, θέτουμε την νομική εμπειρογνωμοσύνητων μελών μας στην διάθεση των αρμοδίων αρχών.

Η ενότητα και ο ορθολογισμός είναι βασικές προϋποθέσεις προς τηνπροσπάθεια εξεύρεσης λύσης που θα απελευθερώνει την Κύπρο,θα την απαλλάσσει από τα στρατεύματα κατοχής και τον παράνομοτουρκικό εποικισμό.

Ο ΠΔΣ και η Ολομέλεια θα συνεχίσουν και εντείνουν από κοινού τις προσπάθειες τους για τα ανωτέρω ζητήματα σαν ένα και αδιαίρετοσώμα δικηγόρων που επιζητεί πραγματική δικαιοσύνη στο κυπριακόζήτημα.».

Αγαπητοί φίλοι, ο δικηγορικός κόσμος δημιουργεί τις προυποθέσεις για γόνιμους προβληματισμούς και κοινωνική δράση. Το οφείλουμε στον Ελληνισμό της Κύπρου και φυσικά σε αυτούς που ακολουθούν. 


Κως, 8 Νοεμβρίου 2022


Ο Πρόεδρος

του Δικηγορικού Συλλόγου Κω

Η ανωνυμία είναι το καλύτερο κρησφύγετο δειλίας και χυδαιότητας!
Σχόλια 0

Πρόσθεσε ένα σχόλιο

× ExpImage

ΕΞΟΔΟΣ