Ραδιόφωνο Live Επικοινωνία Χρήσιμα τηλέφωνα
Follow us

ZHTEITAI ΕΡΓΑΤΗΣ - ΛΙΜΑΝΙ ΚΩ

Αρχική   >   Μικρές Αγγελίες   >   Εργασια
Καταχωρήθηκε:   25/02/2020

ΕΡΓΑΤΗΣ - Λιμάνι Κω 


Βασικές Αρμοδιότητες:


-Ασχολείται με τη φόρτωση και εκφόρτωση των εμπορευμάτων από τους τόπους παραλαβής στους τόπους εκφόρτωσης της αποθήκης.

-Τοποθετεί και τακτοποιεί τα εμπορεύματα σύμφωνα με το χωροταξικό σχεδιασμό της αποθήκης και τους προκαθορισμένους χώρους εφοδιασμού των ραφιών .

-Διακινεί με ασφάλεια τα εμπορεύματα μέσα στον χώρο της αποθήκης.

-Χειρίζεται διάφορα μηχανικά μέσα για την φόρτωση και εκφόρτωση των εμπορευμάτων και φροντίζει για την διατήρηση της καλής τους κατά­στασης.

-Ευθύνεται, κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας του, για τη φύλαξη, ασφάλεια των χώρων, εγκαταστάσεων, οχημάτων και εμπορευμά­των της αποθήκης.

-Χρησιμοποιεί όλα εκείνα τα μέσα για τη μεταφορά των εμπορευμάτων καθώς και την ασφαλή μεταφορά τους .Απαιτήσεις:


- Προηγούμενη εμπειρία σαν εργάτης αποθήκης

- Διαθεσιμότητα εργασίας σε πρόγραμμα με βάρδιες.


Αιτήσεις Βιογραφικά κατόπιν συνεννόησης στο 2242028929 ή 6981226970 υπόψη Χαΐλης Ματθαίος