Ραδιόφωνο Live Επικοινωνία Χρήσιμα τηλέφωνα
Follow us
Σχολίασε την φωτογραφία 0 σχόλια
×

Κήρυξαν «πόλεμο» οι γιατροί στο νομοσχέδιο Κικίλια για τη Δημόσια Υγεία

17/02/2020
62 Εμφανίσεις
0 Σχόλια

Ολοκληρώνεται τη Δευτέρα η δημόσια διαβούλευση για το νομοσχέδιο της Δημόσιας Υγείας

Σκληρή κριτική στον υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλιαγια το νομοσχέδιο για την ανασυγκρότηση της Δημοσίας Υγείας ασκούν Ιατρικοί Σύλλογοι αλλά και Επιστημονικές εταιρείες. Το νομοσχέδιο αναμένεται να πάρει σύντομα το δρόμο για τη Βουλή αφού ολοκληρώνεται σήμερα, Δευτέρα η δημόσια διαβούλευση όπου κατατίθενται οι σχετικές παρατηρήσεις και οι διαφωνίες.

Το νομοσχέδιο που είχε αποκαλύψει το «Εθνος της Κυριακής» περιλαμβάνει σειρά αλλαγών και μεταξύ άλλων προβλέπει ειδικό πρόγραμμα πρόληψης για τον γενικό πληθυσμό με δωρεάν εξετάσεις για την πρώιμη ανίχνευση νοσημάτων υψηλού επιπολασμού, Πρόγραμμα Προαγωγής της Υγιεινής Διατροφής και της Σωματικής Άσκησης, Πρόγραμμα Αντιμετώπισης του Αλκοόλ, Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών με υποχρεωτικούς εμβολιασμούςόταν κρίνεται απαραίτητο, κ.α.

Όμως προβλέπει και σειρά θεσμικών αλλαγών που σχετίζονται με τις υπάρχουσες δομές προστασίας της δημόσιας υγείας, όπως είναι οι υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Χωρίς γιατρούς

Οι γιατροί πάντως είναι αντίθετοι στις ρυθμίσεις που προωθούνται με το νομοσχέδιο τονίζοντας μάλιστα ότι στις αλλαγές και στις υπηρεσίες που συστήνονται δεν έχει συμπεριληφθεί το ιατρικό προσωπικό.

Ενδεικτικά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) κατέθεσε στη δημόσια διαβούλευση τις παρατηρήσεις του οι οποίες σχεδόν στο σύνολό τους είναι αρνητικές.

Ειδικότερα ο ΙΣΑ αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Από την ίδια την εισηγητική έκθεση είναι προφανής ο σκοπός που αναφέρεται μάλιστα ως επιτακτική ανάγκη για τη συγκέντρωση όλων των δράσεων των επιμέρους δημόσιων φορέων, αλλά και του κοινωνικού κεφαλαίου υπό κοινή εποπτεία και συντονισμό, προκειμένου να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή διάθεση των πόρων και να κατανεμηθούν οι δράσεις μεταξύ των πλέον αποτελεσματικών επιχειρησιακά φορέων, κατά το πρότυπο άλλων κρατών.

Ο συντονισμός θα πρέπει όμως να διακρίνεται του συγκεντρωτισμού, που προφανώς εν προκειμένω θα συμβεί.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από το σύστημα, τον επιχειρούμενο εξορθολογισμό, λείπουν οι κύριοι συντελεστές που είναι οι γιατροί και οι ιατρικοί σύλλογοι, των οποίων εκπρόσωπος δεν υπάρχει καν στην Εθνική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας.

Γίνεται αναφορά στις υπηρεσίες δημόσιας υγείας των ΟΤΑ Α’ βαθμού, όταν δεν έχει θεσμοθετηθεί η αδειοδότηση των φορέων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας των Δήμων.

Ομοίως δεν συμπεριλαμβάνονται στο σχεδιασμό τα τμήματα κοινωνικής ιατρικής, επιδημιολογίας, δημόσιας υγείας των ιατρικών σχολών και των σχολών υγείας που μετά βεβαιότητας μπορούν να συμβάλουν σε μία τέτοια προσπάθεια ιδίως στον τομέα της έρευνας».

Η Ελληνικη? Εταιρει?α Κοινωνικη?ς Ιατρικη?ς

Την απογοήτευσή της εκφράζει και η Ελληνικη? Εταιρει?α Κοινωνικη?ς Ιατρικη?ς, με τους επιστήμονες της Εταιρείας να επισημαίνουν όλα τα λάθη που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο. Οι επιστήμονες της Ελληνικη?ς Εταιρει?ας Κοινωνικη?ς Ιατρικη?ς είναι ιδιαιτέρως σκληροί στην κριτική που ασκούν στον Βασίλη Κικίλια, καθώς σημειώνουν ότι το υπουργείο υγείας δενδιδάσκεται καν από τις σημερινές κρίσεις στη δημόσια υγεία όπως είναι ο κορωνοϊός.

Η Ελληνικη? Εταιρει?α Κοινωνικη?ς Ιατρικη?ς περιγράφει σε επιστολή της που απέστειλε και στον πρωθυπουργό:

«Η Ελληνικη? Εταιρει?α Κοινωνικη?ς Ιατρικη?ς εκφρα?ζει την απογοη?τευση της για το σχε?διο νο?μου για τη Δημο?σια Υγει?α που δο?θηκε στη δημοσιο?τητα καθο?τι διαπιστω?νει ο?τι το Υπουργει?ο Υγει?ας δεν διδα?σκεται απο? το μεγα?λο προ?βλημα δημο?σιας υγει?ας που διαχειρι?ζεται αυτη? τη στιγμη?, την επαπειλου?μενη επιδημι?α του κοροναι?ου? Covid-19η οποι?α αναδεικνυ?ει το γεγονο?ς ο?τι πυρη?νας της δημο?σιας υγει?ας ει?ναι η ιατρικη? επιστη?μη.

Δεν διδα?χθηκε ου?τε απο? το α?λλο μεγα?λο προ?βλημα για το οποι?ο η Κυβε?ρνηση ε?λαβε σημαντικα? με?τρα παρε?μβασης, αυτο? της αντικαπνιστικη?ς εκστρατει?ας, ο?που καταδεικνυ?εται ο?τι η επιτυχη?ς εφαρμογη? ενο?ς με?τρου δημο?σιας υγει?ας πρου?ποθε?τει το Υπουργει?ο Υγει?ας να ηγει?ται της προσπα?θειας, αλλα? η εφαρμογη? της εξαρτα?ται απο? μια ευρει?α διατομεακη? συνεργασι?α με α?λλα υπουργει?α και με υπηρεσι?ες «ε?ξω» απο? τον τομε?α της υγει?ας. Δεν διδα?χθηκε ου?τε απο? το προηγου?μενο των δυο Νο?μων για τη Δημο?σια Υγει?α, δηλαδη? του ν. 3172/2003 και του ν. 3370/2005 που «ε?μειναν στα χαρτια?» και επιχειρει? να κα?νει το ι?διο εγχει?ρημα και μα?λιστα επαυξημε?νο»

πηγή ethnos.gr


Δήμητρα Ευθυμιάδου

Δήμητρα ΕυθυμιάδουΗ ανωνυμία είναι το καλύτερο κρησφύγετο δειλίας και χυδαιότητας!
Σχόλια 0

Πρόσθεσε ένα σχόλιο

×

ΕΞΟΔΟΣ