Ραδιόφωνο Live Επικοινωνία Χρήσιμα τηλέφωνα
Follow us
Σχολίασε την φωτογραφία 0 σχόλια
×

Νικολάου: Εγώ πληρώνω λίγες ημέρες διακοπών, χωρίς δάνεια από την Attica Bank- Αντιπαράθεση για ένα υπηρεσιακό ταξίδι στην Κω

30/07/2020
128 Εμφανίσεις
0 Σχόλια

Διακοπές της γενικής γραμματέως Αντεγκληματικής Πολιτικής, Σοφίας Νικολάου, στην Κω, «ανακάλυψε» ο Παύλος Πολάκης και με ανάρτησή του στο facebook δίνει έγγραφα και υποστηρίζει ότι ένα υπηρεσιακό ταξίδι θα κοστίσει 8.000 ευρώ.

«ΜΕ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ,επίσκεψη και επιθεώρηση των φυλακών της ΚΩ ,υπογράφει για τον εαυτό της και τη συνοδεία-Ασφαλεια της , (4 άτομα και 2 υπηρεσιακά αυτοκίνητα χρηματικά εντάλματα πληρωμής ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 8.000 ευρώ!!!!!!
για 9 (ολογράφως ΕΝΝΙΑ )μέρες εξοδα μετάβασης διαμονής και οδοιπορικών!!!!!!».

Τζάμπα διακοπες το διάστημα 6-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ (!!! ) για την κυρία ΝΙΚΟΛΑΟΥ και καλά για «συναντήσεις με υπηρεσιακούς του καταστήματος κράτησης της Κω».Θα τρελαθεί στη δουλειά δηλαδή στην καρδιά του Αυγούστου !φωτο2-9

ΥΓ και απ ότι βλέπω από τα ΧΕΠ ,αφαιρώντας εισιτήρια αεροπορικά και ημερήσια αποζημίωση δεν θα μείνει και σε κάνα ενοικιαζόμενο δωμάτιο … Κάπου που θα κοστίζει 350 ευρώ τη μερα θα μείνει .Γιατι το «καθήκον» θέλει καλοπέραση,βεβαίως-βεβαίως!
ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ΚΥΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ !!! Ο πολιτικός σας προϊστάμενος σας καλύπτει σε όλα αυτά;;(ρητορική η ερώτηση)».

Αυτά αναφέρει ο γνωστός για τις ύβρεις του και την προσβολή προσωπικοτήτων, πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας.

Η απάντηση

Η απάντηση της κ. Νικολάου, η οποία δηλώνει ότι τα στοιχεία που επικαλείται ο κ. Πολάκης δεν αφορούν την ίδια και ότι επιχειρεί να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της κ. Νικολάου έχει ως εξής:

«Μας ει?χε συνηθι?σει ο «κυ?ριος» Πολα?κης να ξεπερνα? κα?θε ο?ριο χυδαιο?τητας. Αυτη? τη φορα?, ο?μως, ξεπε?ρασε και τον εαυτο? του: με εγκαλει? πως δη?θεν «βρη?κα τρο?πο να κα?νω τζα?μπα διακοπε?ς», επειδη? θα μεταβω? στις φυλακε?ς της Κω το τριη?μερο 6-9 Αυγου?στου. Παρακα?μπτω την παρα?λειψη αναφορα?ς στα προγραμματισμε?να ραντεβου? με υπηρεσιακου?ς παρα?γοντες της φυλακη?ς, με τον Αστυνομικο? Διευθυντη? της περιοχη?ς, αλλα? και με τον Ε?παρχο Κω – Νισυ?ρου.

Παρακα?μπτω επι?σης το αγοραι?ο του υ?φους – α?λλωστε μας ε?χει συνηθι?σει, και του απαντω?, γιατι?, αν και γιατρο?ς, μα?λλον δεν ξε?ρει να διαβα?ζει ου?τε τα ε?γγραφα που αναρτα? ως «ντοκουμε?ντα» και αναπαρα?γουν ανερυθρι?αστα και οι φυλλα?δες που τον υποστηρι?ζουν. Η δαπα?νη που εγκρι?θηκε και φυσικα? ε?χει αναρτηθει? στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», ει?ναι 3.895,58 ευρω?. Απο? αυτα?, σε εμε?να αντιστοιχου?ν 223 ευρω?, που ει?ναι το κο?στος του αεροπορικου? εισιτηρι?ου και 240 ευρω? που ει?ναι το κο?στος των τριω?ν διανυκτερευ?σεων. Συ?νολο: 463 ευρω?. Τα υπο?λοιπα αντιστοιχου?ν στα ε?ξοδα μετα?βασης και ημερη?σιας αποζημι?ωσης του προσωπικου? ασφαλει?ας.

Ει?ναι προφανε?ς ο?τι οι υπο?λοιπες ημε?ρες θα καλυφθου?ν απο? προσωπικε?ς μου δαπα?νες. Ει?ναι επι?σης προφανε?ς ο?τι λο?γω θε?σης, δεν μπορω? να παραιτηθω? της συνοδει?ας ασφαλει?ας, ακο?μα κι αν η μετα?βαση? μου γινο?ταν για λο?γους μη υπηρεσιακου?ς. Ει?ναι επι?σης προφανε?ς ο?τι ενω? ε?χω πραγματοποιη?σει δεκα?δες ταξι?δια – επιθεωρη?σεις σχεδο?ν σε ο?λα τα Καταστη?ματα Κρα?τησης της χω?ρας, ποτε? δεν αξι?ωσα, ου?τε καν σκε?φτηκα να αξιω?σω, την προβλεπο?μενη ημερη?σια αποζημι?ωση. Εκει?νο που, απ’ ο?,τι φαι?νεται, δεν ει?ναι προφανε?ς για ε?ναν κοινο? λασπολο?γο του ανεμιστη?ρα, που δημο?σια παραδε?χθηκε τα διπλα? βιβλι?α στο το?τε δημαρχει?ο του, με τις περι?εργες απευθει?ας αναθε?σεις στο ΚΕΕΛΠΝΟ, ει?ναι ο?τι, μετα? απο? αρκετα? χρο?νια στη μα?χιμη δικηγορι?α, ε?χω τη δυνατο?τητα να πληρω?νω λι?γες ημε?ρες διακοπω?ν, χωρι?ς δα?νεια απο? την Attica Bank.

Προβλε?πεται η Ελληνικη? Δικαιοσυ?νη, μετα? την προ?σφατη δικαστικη? απο?φαση, που ε?κρινε τον Πολα?κη υπαι?τιο προσβολη?ς προσωπικο?τητας για παλαιο?τερα ψευ?δη του, να πρε?πει να ασχοληθει? ξανα? μαζι? του. Αλλα? αυτη? τη φορα?, εκτο?ς απο? τα πολιτικα? Δικαστη?ρια, μα?λλον θα πρε?πει να ε?χουν λο?γο και τα ποινικα?».

Πηγή: tovima.gr


Η ανωνυμία είναι το καλύτερο κρησφύγετο δειλίας και χυδαιότητας!
Σχόλια 0

Πρόσθεσε ένα σχόλιο

×

ΕΞΟΔΟΣ