Ραδιόφωνο Live Επικοινωνία Χρήσιμα τηλέφωνα Φαρμακεία
Follow us

Δικαιούμενες άδειες σε μερική απασχόληση

06/06/2024
116 Εμφανίσεις
0 Σχόλια

Οι δικαιούμενες άδειες των εργαζομένων αποτελούν ένα ιδιαίτερα δημοφιλές θέμα συζήτησης των εργαζομένων , οι οποίοι συνήθως δεν έχουν πλήρη εικόνα των ημερών αδείας που δικαιούνται. Στο σημερινό άρθρο θα εξετάσουμε τον τρόπο υπολογισμού των δικαιούμενων ημερών αδείας στην μερική απασχόληση.

Οι αποδοχές των εργαζομένων με σύμβαση ή σχέση εργασίας μερικής απασχόλησης υπολογίζονται όπως και οι αποδοχές του συγκρίσιμου εργαζόμενου και αντιστοιχούν στις ώρες εργασίας της μερικής απασχόλησης (Άρθρο 17, παρ.1, Ν.3899/2010, Άρθρο 38, παρ.9, Ν.1892/1990, Έγγραφο Υπουργείου Εργασίας 36311/840/5.11.2013).

Επίσης στο άρθρο 38 παρ.17 του Ν.1892/1990 ορίζεται ότι «Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται για τους μερικώς απασχολούμενους όλες οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας». «Συγκρίσιμος εργαζόμενος με πλήρη απασχόληση», σύμφωνα με το άρθρο 38, παρ.2β , Ν.1892/1990, νοείται κάθε εργαζόμενος πλήρους απασχόλησης, που απασχολείται στην ίδια επιχείρηση με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, και εκτελεί ίδια ή παρόμοια καθήκοντα, υπό τις αυτές συνθήκες. Όταν στην επιχείρηση δεν υπάρχει συγκρίσιμος εργαζόμενος με πλήρη απασχόληση, η σύγκριση γίνεται με αναφορά στη συλλογική ρύθμιση στην οποία θα υπαγόταν ο εργαζόμενος αν είχε προσληφθεί με πλήρη απασχόληση.

Επιπρόσθετα στο Έγγραφο 41815/Δ.10.199/16-9-2016 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Αναβάθμιση Πληροφοριακού Συστήματος EPΓANH» ορίζεται ότι Mικτές μηνιαίες αποδοχές = «Εβδομαδιαίες ώρες» Χ 4,166 Χ «Ωρομίσθιο».

Ως αποδοχές άδειας οι μερικώς και οι εκ περιτροπής απασχολούμενοι, δικαιούνται τις ανάλογες προς το χρόνο απασχόλησής τους αποδοχές που θα ελάμβαναν αν κατά τον αντίστοιχο χρόνο εργάζονταν για τη διάρκεια της οποίας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του ΑΝ.539/1945, όπως ισχύει.

Με το άρθρο 3 παρ.1 του Α.Ν. 539/1945 ορίζεται ότι κατά την διάρκεια της άδειας ανάπαυσης του ο μισθωτός δικαιούται τις συνήθεις αποδοχές, τις οποίες θα εδικαιούτο, εάν απασχολείτο στην υπόχρεη επιχείρηση κατά τον αντίστοιχο χρόνο της αδείας του ή τις τυχόν για την περίπτωση αυτήν καθορισμένες με συλλογική σύμβαση, ενώ κατά την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου (όπως αυτή ισχύει μετά την απάλειψη φράσης με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 4547/1966), στην έννοια των αποδοχών περιλαμβάνονται και οι κάθε είδους πρόσθετες ή συμπληρωματικές τακτικές παροχές (αντίτιμο τροφής, επιδόματα κ.λπ.). Άρα , οι ημέρες αδείας και στην μερική και στην πλήρη απασχόληση υπολογίζονται με το ίδιο τρόπο , οι αποδοχές είναι εκείνες που διαφοροποιούνται. 

Παράδειγμα

Υπάλληλος προσελήφθη την 1/8/2022 με μερική απασχόληση (6ωρη ημερήσια απασχόληση επί πενθήμερο εβδομαδιαία) χωρίς προϋπηρεσία. Ο μικτός μηνιαίος μισθός σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης, ανέρχεται σε 830,00€ (ο συγκρίσιμος εργαζόμενος αμείβεται με βάση το νόμιμο νομοθετημένο κατώτατο μισθό χωρίς τριετίες) και η σύμβαση εργασίας του παραμένει ενεργός μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2024. Πως υπολογίζονται οι ημέρες και οι αποδοχές αδείας;

Ο συγκρίσιμος εργαζόμενος ( ο πλήρως απασχολούμενος) αμείβεται με μηνιαίο μισθό 830,00 € (Ωρομίσθιο 830,00 x 0,006 = 4,98€) .

Mικτές μηνιαίες αποδοχές μερικώς απασχολούμενου = «Εβδομαδιαίες ώρες» x 4,166 x «Ωρομίσθιο» = 30 ώρες x 4,166 x 4,98 = 622,50€. Ημερομίσθιο 6ώρου = 4,98 x 6 ώρες= 29,88 €. Ημέρες αδείας 2024 = 22 ημέρες (Με δεδομένο ότι είναι πενθήμερος) Αποδοχές αδείας 2024 = 22 x 29,88 = 657,36 €. Επίδομα αδείας 2024 = 622,50/2 = 311,25 €.

Πηγή: EPSILON e-magazine , 052024

*Το παρόν έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστά παροχή εξειδικευμένων συμβουλών, ορισμένα από τα παραπάνω αποτελούν προσωπικές ερμηνευτικές προσεγγίσεις.

*Ο Βασίλης Βογιατζής , είναι Λογιστής – Φοροτεχνικός Α’ Τάξης , ιδρυτής της Λογιστικής εταιρείας VoyiatzisGroup , με έδρα την Κω.


Η ανωνυμία είναι το καλύτερο κρησφύγετο δειλίας και χυδαιότητας!
Σχόλια 0

Πρόσθεσε ένα σχόλιο

× ExpImage

ΕΞΟΔΟΣ