Ραδιόφωνο Live Επικοινωνία Χρήσιμα τηλέφωνα Φαρμακεία
Follow us
 • ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΊΑ

Ισχυρότερα φορολογικά κίνητρα για συγχωνεύσεις και εξαγορές μικρομεσαίων επιχειρήσεων και υπερ εκπτώσεις για επενδύσεις Πράσινης Οικονομίας, Ενέργειας και Ψηφιοποίησης φέρνει με νομοσχέδιο η κυβέρνηση στη Βουλή το επόμενο διάστημα, θέλοντας να υποστηρίξει 800.000 επαγγελματίες και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σε θέματα βιωσιμότητας, ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας και να προσελκύσει και να προωθήσει επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας.Το νομοσχέδιο θα περιλαμβάνει την επέκταση και τη βελτίωση των φορολογικών απαλλαγών για τις μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις και την παροχή κινήτρων για τη χρηματοδότηση αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων.Το καθεστώς του Ν. 4935/2022 προβλέπει μείωση φόρου 30% στη νέα εταιρεία που δημιουργείται από τη συγχώνευση, για 9 χρόνια. Οι νέες παρεμβάσεις έρχονται να συμπληρώσουν το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο για την ενίσχυση των συγχωνεύσεων καλύπτοντας «κενά» με υψηλότερα φορολογικά μπόνους για την απορρόφηση μικρών επιχειρήσεων από μεγαλύτερα επιχειρηματικά σχήματα. Οι φορολογικές εκπτώσεις θα βοηθήσουν τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες όπως δικηγόρους, λογιστές, αρχιτέκτονες και μηχανικούς να αναπτυχθούν και να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί. Οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές θα τους επιτρέψουν επίσης να υποβάλουν αίτηση για επιχορηγήσεις στο ΕΣΠΑ και στο Ταμείο Ανάκαμψης.Έρευνες δείχνουν ότι το 84% των πολύ μικρών και των μικρών επιχειρήσεων δεν εύκολη πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό , ενώ από τις 800.000 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, το 95% αυτών απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους. Με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που ψηφίστηκε τον προηγούμενο Δεκέμβριο, πολλά επαγγέλματα και επιχειρήσεις αναμένεται να συγχωνευθούν το 2024, καθώς το νέο σύστημα τεκμαρτής φορολογίας αυξάνει το ελάχιστο εισόδημα πάνω στο οποίο υπολογίζεται η φορολογία εισοδήματος για τα φυσικά πρόσωπα.Σύμφωνα με τον Ν. 4935/2022 , οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι επαγγελματίες και οι αγρότες που συγχωνεύονται , έχουν φοροαπαλλαγή 30% στον φόρο εισοδήματος για 9 χρόνια , με την επιφύλαξη ελάχιστου σωρευτικού κύκλου εργασιών, όταν μετατρέπονται, συνεργάζονται, μετατρέπονται ή συγχωνεύονται από ατομικές επιχειρήσεις σε κεφαλαιουχικές οντότητες με βιβλία Γ κατηγορίας. Για μετασχηματισμό επιχείρησης ή εισφορά ατομικής επιχείρησης το φορολογικό όφελος από την απαλλαγή μπορεί να φτάσει τις 500.000 ευρώ.Οι ζημίες των μετασχηματιζόμενων εταιρειών μπορούν να μεταφερθούν στον ισολογισμό της νέας εταιρείας και να συμψηφιστούν φορολογικά με τα κέρδη της για τις τρέχουσες ή μελλοντικές χρήσεις εφόσον ο τζίρος της είναι τουλάχιστον 450.000 ευρώ.Η κυβέρνηση θέλει επίσης να συμπεριλάβει στο εθνικό δίκαιο μια κοινοτική οδηγία για το ενιαίο φορολογικό πλαίσιο για συγχωνεύσεις, διαχωρισμούς, μερικούς διαχωρισμούς, εισφορές περιουσιακών στοιχείων και ανταλλαγές μετοχών μεταξύ των κρατών μελών.Εκτός όμως, από τα κίνητρα για τις συγχωνεύσεις και εξαγορές θα ενισχυθούν οι φορο-εκπτώσεις για επιλεγμένες δαπάνες σε Πράσινη Οικονομία, Ενέργεια και Ψηφιοποίηση, που με βάση το ισχύον πλαίσιο από την 1.1.2023 και για τρία έτη, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων κατά το χρόνο της πραγματοποίησής τους, προσαυξημένες κατά ποσοστό έως 100%.Ταυτόχρονα, το οικονομικό επιτελείο μελετά διευκολύνσεις ρευστότητας για βιώσιμες επιχειρήσεις για αποφυγή χρεοκοπίας και a la carte ρυθμίσεις αποπληρωμής χρεών στην Εφορία.Το οικονομικό προφίλ, το είδος της δραστηριότητας και το φορολογικό ιστορικό θα χρησιμοποιηθούν για την ενεργοποίηση εξατομικευμένων λύσεων διακανονισμού που περιλαμβάνουν μια "γενναία" επέκταση της αποπληρωμής φορολογικών οφειλών και ένα "κούρεμα" προσαυξήσεων και προστίμων.Οι αρμόδιοι παράγοντες διευκρινίζουν ότι οι μεταρρυθμίσεις θα είναι αυστηρά στοχευμένες και θα βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης, εξηγώντας ότι μία από τις κύριες προτεραιότητες στην οικονομική πολιτική του 2024 είναι η εξεύρεση εξατομικευμένων βιώσιμων ρυθμίσεων με έμφαση στα μεσαία και μεγάλα χρέη για την ανασυγκρότηση επιχειρήσεων και την αποφυγή χρεοκοπίας.Η στατιστική δείχνει ότι στο μέλλον θα τεθεί το δίλημμα σε πολλούς επιχειρηματίες «συγχώνευση ή θάνατος». Ο μετασχηματισμός μιας οικογενειακής επιχείρησης , υπό προϋποθέσεις , μπορεί να την βοηθήσει να επιβιώσει και γιατί όχι να ανθίσει στο σύγχρονο επιχειρείν. Οι αλλαγές που θα λάβουν χώρα θα είναι πολλές και θα πρέπει να ανταποκριθούμε άμεσα.*Ο Βασίλης Βογιατζής , είναι Λογιστής – Φοροτεχνικός Α’ Τάξης , ιδρυτής της Λογιστικής εταιρείας VoyiatzisGroup , με έδρα την Κω.

 • 08 Απριλίου 2024
 • 0 Σχόλια

 • ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΊΑ

Κόντρα στην συνηθισμένη πρακτική, το σημερινό άρθρο , έρχεται να παρουσιάσει τα πλεονεκτήματα της ενοικίασης έναντι της ιδιοκτησίας. Όσο και να ξενίζει μερικούς , αυτή η επιλογή επιτρέπει στους επιχειρηματίες να έχουν πρόσβαση σε περιουσιακά στοιχεία που ενδέχεται να μην έχουν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν εκ των προτέρων, αποφεύγοντας ταυτόχρονα την ανάγκη δέσμευσης κεφαλαίων για παρατεταμένη χρονική περίοδο. Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για περιουσιακά στοιχεία έντασης κεφαλαίου, καθώς απελευθερώνει οικονομικούς πόρους για άλλους σκοπούς.Για τις επιχειρήσεις, μπορεί να έχει νόημα να επιλέξουν την ενοικίαση έναντι της αγοράς για πολλούς λόγους. Αναφέρουμε μερικούς:Η δυνατότητα ενοικίασης αντί αγοράς μπορεί να ανοίξει νέους ορίζοντες για τις επιχειρήσεις , όπως ευελιξία καθώς οι ενοικιαστές μπορούν εύκολα να αλλάξουν τοποθεσίες ή να εξερευνήσουν νέες περιοχές χωρίς τους περιορισμούς της πώλησης ενός ακινήτου ειδικά όταν μιλάμε για επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Η ενοικίαση ακινήτων συνήθως συνεπάγεται χαμηλότερο αρχικό κόστος σε σύγκριση με την ιδιοκτησία, καθώς οι ενοικιαστές επιβαρύνονται μόνο με τα ενοίκια και τις εγγυήσεις, σε αντίθεση με τους ιδιοκτήτες που επιβαρύνονται με φόρους εισοδήματος, φόρους ακίνητης περιουσίας και την συντήρηση των ακινήτων. Ακόμη και στις λειτουργικές μισθώσεις οχημάτων, οι ενοικιαστές απολαμβάνουν τα παραπάνω οφέλη. Ακόμη, η μίσθωση πολλές φορές οδηγεί σε παροχές υψηλής προστιθέμενης αξίας , καθώς ο ενοικιαστής μπορεί να λάβει την ωφέλεια μιας υπηρεσίας χωρίς να χρειαστεί να την αγοράσει, όπως πχ η ενοικίαση σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού. Με την ενοικίαση, οι μισθωτές μπορούν να προϋπολογίσουν τα μηνιαία έξοδα τους και να αποφύγουν τις διακυμάνσεις των τιμών της αγοράς , οδηγώντας σε μεγαλύτερη οικονομική ευελιξία για την επιδίωξη άλλων στόχων. Όλα τα παραπάνω συντελούν την διατήρηση του οικονομικού περιθωρίου της επιχείρησης , καθώς το κεφάλαιο δεν είναι «κλειδωμένο» για παρατεταμένες χρονικές περιόδους. Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για επιχειρηματίες που επιθυμούν να αποκτήσουν περιουσιακά στοιχεία έντασης κεφαλαίου. Ακόμη και σαν κόστος ευκαιρίας , η επιλογή της ενοικίασης αντί της αγοράς στις επιχειρήσεις επιτρέπει στα άτομα να επενδύσουν τα χρήματά τους αλλού. Οι ενοικιαστές έχουν την ευελιξία να επενδύσουν σε άλλες ευκαιρίες που μπορεί να προσφέρουν δυνητικά υψηλότερες αποδόσεις και μεγαλύτερη διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου. Τέλος, η ενοικίαση προστατεύει τις επιχειρήσεις από την απαξίωση του περιουσιακού στοιχείου, την απόσβεση του δηλαδή, δεδομένου ότι σε μερικούς κλάδους, είναι ζωτικής σημασίας η υψηλή απόδοση των παγίων στοιχείων, όπως στον κλάδο των μεταφορών και της βιομηχανίας , τις λεγόμενες επιχειρήσεις «έντασης παγίων». Δεν υπάρχει κανένας λόγος να αγοράσει κάποιος ένα μηχάνημα που νομοτελειακά θα πρέπει να αντικαταστήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα γιατί θα είναι τεχνολογικά ξεπερασμένο.Η απόφαση για ενοικίαση αντί για αγορά , αποτελεί ένα μόνιμο δίλημμα για τις ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς είναι βαθιά ριζωμένη η πεποίθηση ότι ο σωστός επιχειρηματίας πρέπει να έχει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις ή μηχανήματα. Ακούμε συχνά ανθρώπους να μιλούν για το πόσο σημαντικό είναι για αυτούς να έχουν τον δικό τους χώρο και να το θεωρούν ένδειξη επιτυχίας Ναι, είναι σημαντικό γιατί εξοικονομεί χρήματα από το ενοίκιο, αλλά δεν είναι πάντα η καλύτερη επιλογή. Αποτελεί μια σημαντική απόφαση που εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως οι οικονομικές συνθήκες, οι προτιμήσεις του τρόπου ζωής και οι μακροπρόθεσμοι στόχοι. Ενώ η ιδιοκτησία θεωρείται συχνά αυτοσκοπός για πολλούς , τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα η μίσθωση παγίων (λειτουργικές μισθώσεις , leasing) κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος. Ας μη γελιόμαστε , ο πελάτης αναζητά το προϊόν ή την υπηρεσία που θέλει στη σωστή τιμή για αυτόν, δεν τον ενδιαφέρουν οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις. Παρόλο που η ιδιοκτησία παραμένει μια σημαντική φιλοδοξία για πολλούς, είναι απαραίτητο να λάβουμε υπόψη όλα τα πλεονεκτήματα της ενοικίασης πριν πάρουμε μια απόφαση που ευθυγραμμίζεται με τους μακροπρόθεσμους στόχους και τις προτιμήσεις του εκάστοτε επιχειρηματία. Οι περισσότερες μεγάλες εταιρείες αποφεύγουν να έχουν δικές τους εγκαταστάσεις. Ίσως θα πρέπει να αρχίσουμε να διερωτόμαστε γιατί.*Ο Βασίλης Βογιατζής , είναι Λογιστής – Φοροτεχνικός Α’ Τάξης , ιδρυτής της Λογιστικής εταιρείας VoyiatzisGroup , με έδρα την Κω.

 • 23 Μαρτίου 2024
 • 0 Σχόλια

 • ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΊΑ

Η εισαγωγή του διαδικτύου, των φορητών υπολογιστών και της τεχνολογίαςcloud, μας έδειξε ότι η εξαγωγή αξίας από τεχνολογίες , δεν έγκειται απλώς στην ενσωμάτωσή τους σε υπάρχουσες επιχειρηματικές διαδικασίες, αλλά στην πλήρη επανεξέταση αυτών των διαδικασιών. Από τους εξωτερικούς σκληρούς δίσκους , έχουμε μεταβεί στις τεχνολογίες νέφους , από την τηλεφωνική υποστήριξη , στα chatbot. Η ραγδαία αύξηση της τεχνολογίας τα τελευταία 20 χρόνια έχει καταστήσει το καταναλωτικό κοινό πολύ απαιτητικό. Το μέλλον των επιχειρήσεων βρίσκεται στο κατώφλι ενός δραματικού μετασχηματισμού και η τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της επανάστασης. Οι επιχειρήσεις πρέπει να κατανοήσουν τον αντίκτυπο της ΑΙ στις δραστηριότητές τους και να αγκαλιάσουν τις ευκαιρίες που τους παρουσιάζονται. Η ΑΙ μπορεί να φέρει επανάσταση στις επιχειρηματικές διαδικασίες και τις ροές εργασίας , αυτοματοποιώντας επαναλαμβανόμενες εργασίες. Αυτό σημαίνει αυξημένη αποτελεσματικότητα, ακρίβεια και παραγωγικότητα σε διάφορες επιχειρηματικές διαδικασίες , αλλά και βαθμιαία αντικατάσταση ανθρώπων από μηχανές. Φανταστείτε έναν κόσμο όπου η εξυπηρέτηση πελατών γίνεται αποκλειστικά από chatbots που μπορούν να κατανοήσουν και να επιλύσουν περίπλοκα ερωτήματα από πελάτες. Ή, όπου η ανάλυση δεδομένων πραγματοποιείται σε πραγματικό χρόνο, γεγονός που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να λαμβάνουν αποφάσεις βάσει δεδομένων πιο γρήγορα από ποτέ. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η ΑΙ έχει τη δυνατότητα να ξεκλειδώσει τεράστια αξία και να αλλάξει τις λειτουργίες με τρόπους που μόλις αρχίζουμε να κατανοούμε.Οι οργανισμοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν μηχανική μάθηση και προγνωστικά αναλυτικά στοιχεία για να αποκαλύψουν κρυφά μοτίβα και να λάβουν προληπτικές αποφάσεις. Αυτό οδηγεί σε μια πολύ καλύτερη κατανόηση της επιχειρηματικότητας και, ως εκ τούτου, σε δυνατότητες ραγδαίας βελτίωσης . Αυτή η προοπτική, επιτρέπει στις επιχειρήσεις να προβλέπουν τις ανάγκες των πελατών, να βελτιστοποιούν τις αλυσίδες εφοδιασμού και να εντοπίζουν νέες ευκαιρίες στην αγορά.Μια καλύτερη εμπειρία προϊόντος και πελάτη συνήθως οδηγεί σε περισσότερα έσοδα και τη δυνατότητα κυριαρχίας στην αγορά.Τι γίνεται όμως με τα μειονεκτήματα της ΑΙ;Η εφαρμογή τεχνολογιών ΑΙ, μπορεί να είναι δαπανηρή, απαιτώντας σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές, εκπαίδευση και τεχνογνωσία. Επίσης , τα συστήματα ΑΙ βασίζονται σε τεράστιες ποσότητες δεδομένων. Οι πληροφορίες που απαιτούνται για την εκπαίδευση αλγορίθμων είναι συχνά ευαίσθητης και προσωπικής φύσης.Είναι κρίσιμο για τις επιχειρήσεις να διασφαλίσουν το απόρρητο και την προστασία των δεδομένων για να αποφύγουν νομικά ζητήματα που μπορεί να προκύψουν εάν δεν παρακολουθήσουν τη χρήση των δεδομένων τους , άρα οι επιχειρήσεις πρέπει να κατανοήσουν ότι πρέπει να θεσπίσουν αυστηρά μέτρα ασφαλείας και να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανονισμούς. Ακόμη , είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η ΑΙ , δεν μπορεί να οδηγήσει σε προστιθέμενη αξία χωρίς καλή ποιότητα δεδομένων. Η κακή ποιότητα δεδομένων είναι ο νούμερο ένα εχθρός για την ευρεία, ωφέλιμη χρήση της μηχανικής μάθησης καθώς μπορεί να οδηγήσει σε λάθος συμπεράσματα. Πράγμα που μας οδηγεί στην ηθική διάσταση του προβλήματος. Οι αλγόριθμοι ΑΙ , είναι τόσο αμερόληπτοι όσο και τα δεδομένα στα οποία εκπαιδεύονται. Χωρίς προσεκτική αξιολόγηση , μπορεί να προκύψουν προκαταλήψεις και διακρίσεις που θα επηρεάσουν τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Σκεφτείτε , ένα αλγόριθμό που θα σας λέει με βάση τα στοιχεία , ότι ένας μελλοντικός πελάτης είναι επισφαλής και δεν πρέπει να προχωρήσετε σε συναλλαγή μαζί του. Αν σας φαίνεται σενάριο επιστημονικής φαντασίας , να ξέρετε ότι οι τράπεζες στις ΗΠΑ , το εφαρμόζουν ήδη. Στην παγκόσμια βιβλιογραφία υπάρχουν δικαστικές υποθέσεις που επικεντρώνονται σε αυτό το ζήτημα, όπου οι αποφάσεις τεχνητής νοημοσύνης είναι προκατειλημμένες προς άτομα ορισμένων φυλών και ηλικιών. Επιχειρήσεις έχασαν εκατομμύρια σε δικαστικούς συμβιβασμούς λόγω αποδεδειγμένης μεροληψίας στα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης τους.Εγχώρια , η ελληνική κυβέρνηση εφαρμόζει ένα τεράστιο πρόγραμμα πάταξης της φοροδιαφυγής,  μέσω του myData , των νέων ταμειακών μηχανών αλλά και της κάρτας εργασίας , που χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη και μηχανική μάθηση και θα αλλάξει επίπονα την καθημερινότητα της ελληνικής επιχειρηματικότητας, αλλά και την φύση τον μελλοντικών ελέγχων. Όποιοι έχουν δει την ταινία MinorityReport , θα καταλάβουν τι εννοώ.Ποια είναι όμως η  «αληθινή αξία» της τεχνητής νοημοσύνης; Ο αντίκτυπος της ΑΙ εκτείνεται πέρα από τις λειτουργικές βελτιώσεις. Έχει τη δύναμη να μεταμορφώσει πλήρως τις εμπειρίες των πελατών, αφούεξατομίκευση με ΑΙ σημαίνει προσαρμογή προϊόντων, υπηρεσιών και αλληλεπιδράσεων στις μεμονωμένες προτιμήσεις των πελατών. Χρησιμοποιώντας εξατομικευμένες προτάσεις, στοχευμένες διαφημίσεις και έξυπνη υποστήριξη πελατών, η ΑΙ έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει εξαιρετικά προσαρμοσμένες και ελκυστικές εμπειρίες που οδηγούν στην αφοσίωση και την ικανοποίηση των πελατών. Αυτά θα μπορούσαν να διπλασιάσουν τις πωλήσεις σε πολλές περιπτώσεις και αποτελούν μέρος των περισσότερων ηλεκτρονικών καταστημάτων σήμερα.Όπως συνέβαινε πάντοτε στις τεχνολογικές επαναστάσεις , η υιοθέτηση της ΑΙ, συνοδεύεται από προκλήσεις. Οι επιχειρήσεις πρέπει να αντιμετωπίσουν τις ανησυχίες σχετικά με το απόρρητο των δεδομένων, τη δεοντολογία και τον αντίκτυπο στο εργατικό δυναμικό. Πρέπει να επενδύσουν σε ισχυρά πλαίσια διακυβέρνησης και ασφάλειας δεδομένωνκαι να αναβαθμίσουν τους υπαλλήλους τους για να εργαστούν παράλληλα με τις τεχνολογίες ΑΙ.Σε τρία έως πέντε χρόνια από τώρα, τα πάντα θα έχουν αλλάξει και μαζί θα έχουμε αλλάξει κι εμείς. Η ΑΙ θα αντικαταστήσει διαδικασίες , αλλά δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον παράγοντα άνθρωπο. Με άλλα λόγια, η ΑΙ και ο άνθρωπος θα εκτελούν μια εργασία μαζί, θα μαθαίνουν και θα βελτιώνουν ο ένας τον άλλον με στόχο να βελτιστοποιούν συνεχώς μια διαδικασία σε σχεδόν πραγματικό χρόνο. Είμαστε αναγκασμένοι να αναπτύξουμε νέες δεξιότητες , νέες διαδικασίες και νέα ήθη , αν θέλουμε να έχουμε ενεργό ρόλο στην νέα πραγματικότητα που βρίσκεται προ των πυλών.Ξενοδοχειακή μονάδα χωρίς CRM& υπεύθυνο για τα προσωπικά δεδομένα , δεν γίνεται να επιβιώσει , λιανεμπόριο χωρίς καλά μελετημένοmarketingplan,  δεν θα υφίσταται στο μέλλον. Η ΑΙ ήρθε για να μείνει , το ζήτημα είναι να προσαρμοστούμε έγκαιρα και με προγραμματισμό και όχι να ματαιοπονούμε και να κλαίμε την μοίρα μας.*Ο Βασίλης Βογιατζής , είναι Λογιστής – Φοροτεχνικός Α’ Τάξης , ιδρυτής της Λογιστικής εταιρείας VoyiatzisGroup ,με έδρα την Κω.

 • 15 Μαρτίου 2024
 • 0 Σχόλια

 • ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΊΑ

Τι κάνει μια επιχείρηση μοναδική; Γιατί καλά μελετημένα σχέδια απέτυχαν; Γιατί όταν παίρνω μια απόφαση με σωστά κριτήρια, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πήρα και την σωστή απόφαση; Στο σημερινό άρθρο θα μιλήσουμε για την σημασία της εταιρικής κουλτούρας.Η συζήτηση για τοανη εταιρική κουλτούρα είναι σημαντικότερη της στρατηγικής διαρκεί δεκαετίες , αλλά οι παραπάνω δύο έννοιες δεν χρειάζεται να λειτουργούν ανταγωνιστικά η μια στην άλλη, μπορούν να συνυπάρξουν αρμονικά στην επιχείρηση. Ας γίνουμε όμως πιο συγκεκριμένοι: η στρατηγική ενός οργανισμού , είναι ο οδικός χάρτης που θα του επιτρέψει να επιτύχει τους στόχους του, ενώ η κουλτούρα πρεσβεύει τις αξίες της επιχείρησης και πως αλληλοεπιδρούν οι άνθρωποι με αυτές.Η καλή στρατηγική , θεωρείται παραδοσιακά το κλειδί της επιχειρηματικής επιτυχίας. Στην εποχή που όλα κρίνονται από το αποτέλεσμα , οι διοικούντες και οι επιχειρηματίες εστιάζουν σχεδόν δογματικά στην τέλεια στρατηγική , συχνά παραμελώντας ή ακόμη και αγνοώντας το πιο βασικό στοιχείο της επιχειρηματικής δραστηριότητας: Την κουλτούρα και τα βασικά στοιχεία του τρόπου με τον οποίο συμπεριφέρεται ένας οργανισμός και οι εργαζόμενοί του, όπως επίσης οι πεποιθήσεις και αρχές του. Σας φαίνεται λογικό σωστά; Τι πιο σημαντικό από τις αξίες ενός μια επιχείρησης. Και όμως, η κουλτούρα λαμβάνει συχνά λιγότερη προσοχή από το αποτέλεσμα και τη στρατηγική. Οι επιχειρηματίες , οφείλουν πρωτίστως στους εαυτούς τους , να θυμούνται ότι , ανεξάρτητα από το πόσο χρόνο και ενέργεια έχει αφιερωθεί για την τελειοποίηση της στρατηγικής, αν η κουλτούρα δεν είναι ξεκάθαρη ,δεν υπάρχει καμία πιθανότητα επιτυχίας της επιχείρησης. Η εταιρική κουλτούρα πρέπει να εξελίσσεται με επιμέλεια , όχι τυχαία.Επιχείρηση χωρίς στρατηγική μπορεί , κατά τύχη και να επιβιώσει. Χωρίς εταιρική κουλτούρα είναι καταδικασμένη να αποτύχει . Η Gen Z δηλαδή οι άνθρωποί που έχουν γεννηθεί από το 1997 και μετά , άρα εκείνοι που θα διαμορφώσουν την πορεία του κόσμου , είναι συναισθηματική και απαιτεί κοινωνική και περιβαλλοντική δικαιοσύνη από τις επιχειρήσεις. Ως αποτέλεσμα, είναι πιο εξωστρεφής, και διαφοροποιείται από τις γενιές που προηγήθηκαν. Πρέπει να γίνουν τομές στην επιχειρηματικές προσεγγίσεις. Μην πουλάτε απλά ένα προϊόν. Αντίθετα, πουλήστε μια λύση, πουλήστε μια ιδέα. Ο SimonSinek , αυτός ο εξαιρετικός σύμβουλος επιχειρήσεων και πολυγραφότατος συγγραφέας με εκατομμύρια αναγνώστες , συμβουλεύει τους επιχειρηματίες να ακολουθούν ένα τρίπτυχο ερωτήσεων πριν από κάθε εγχείρημα. Κάθε φορά που σκέφτεστε μια νέα επιχειρηματική ιδέα , ξεκινήστε πάντα με το «γιατί». Γιατί θέλετε να διευθύνετε μια επιχείρηση; Γιατί πιστεύετε ότι η επιχείρησή σας είναι διαφορετική από την επιχείρηση κάποιου άλλου; Γιατί πιστεύετε ότι οι πελάτες πρέπει να επιλέγουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας;Σύμφωνα με τον Sinek, η κατανόηση του «γιατί», είναι θεμελιώδες στοιχείο του εγχειρήματος. Μόλις καταλάβετε τα κίνητρα πίσω από την πραγματοποίηση του σκοπούσας , πρέπει να διατυπώσετε τον τρόπο, δηλαδή το «πως». Με άλλα λόγια, πώς λειτουργεί η επιχείρησή σας, πώς οι επιχειρηματικές σας δραστηριότητες υποστηρίζουν και βοηθούν στην επίτευξη των βασικών σας πεποιθήσεων. Τέλος , το «Τι» : Τι μπορείτε να κάνετε για να εκπληρώσετε τις πεποιθήσεις σας και την κουλτούρα σας .Για μια επιχείρηση, είναι ένα προϊόν ή μια υπηρεσία. Χρησιμεύει ως πηγή πληροφοριών για να εξηγήσει τι μπορεί να κάνει η εταιρεία σας.Βέβαια ,εάν εστιάσετε μόνο σε αυτό, μπορεί να καταλήξετε να είστε απλά μια επιχείρηση , ανάμεσα σε εκατοντάδες άλλες. Άχρωμη , άοσμη ,αόρατη.Οι επιτυχημένοι οργανισμοί μέσω της κουλτούρας τους, εκφράζουν γιατί κάνουν αυτό που κάνουν, πως έχουν μια λύση σε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα αντί να εστιάζουν απλά στο τι μπορεί να κάνει το προϊόνή η υπηρεσίας τους και κατ’ επέκταση τι είναι αυτό που τους κάνει τόσος ξεχωριστούς.Στην σημερινή εποχή , οι άνθρωποι δεν αγοράζουν προϊόντα ή υπηρεσίες , αλλά αγοράζουν λύσεις στα προβλήματά τους , αγοράζουν οφέλη, εμπειρίες και ευχάριστα συναισθήματα.Οι άνθρωποι λατρεύουν να δένονται με ιστορίες και να συμμετέχουν σε κάτι ανώτερο. Έτσι, οι εταιρείες πρέπει και επανατοποθετούν τον σκοπό ύπαρξής τους για να προσελκύσουν πελάτες που μοιράζονται τις θεμελιώδεις πεποιθήσεις τους , δηλαδή την κουλτούρα τους. Όλοι θέλουμε να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη, να διαχειριζόμαστε περισσότερα πράγματα πιο γρήγορα, να περιβάλλουμε τον εαυτό μας με ανθρώπους και αντικείμενα που θα μας παρακινούν και θα μας εμπνεύσουν, να δουλεύουμε λιγότερο και να απολαμβάνουμε περισσότερο τη ζωή μας. Όλοι θέλουμε να το κάνουμε, αλλά δεν ξέρουμε πώς να το κάνουμε.Οι σύγχρονες επιχειρήσεις οφείλουν να θέτουν σύγχρονους στόχους. Καθορίστε τις εγγενείς ανάγκες και τις επιθυμίες των ανθρώπων , και προσπαθήστε να τις μετατρέψετε σε λύσεις.Ωστόσο, στην εποχή της πληροφορίας , η προσοχή των ανθρώπων είναι μονίμως διασπασμένη σε χιλιάδες ερεθίσματα , ως εκ τούτου και η ικανότητα να θυμούνται πληροφορίες είναι περιορισμένη. Η αλήθεια είναι ότι πάντα υποφέραμε από διάσπαση προσοχής, απλώς τώρα έχουμε να κατηγορούμε τις οθόνες. Οι επιχειρήσεις έχουν μόνο μερικές στιγμές για να επικοινωνήσουν το μήνυμα τους και να πείσουν.Μέσω όμως της εταιρικής κουλτούρας , μπορούν να δημιουργηθούν δεσμοί με τους καταναλωτές και δυνητικά επαυξημένη πιστότητα στην μάρκα ή στην υπηρεσία.Εάν θέλετε να ξεκινήσετε μια επιχείρηση , ή είστε ήδη ιδιοκτήτης μιας και θέλετε να αυξήσετε την αξία της επιχείρησης σας , να ξεκινάτε πάντα με το Γιατί. Σκεφτείτε, γιατί κάνετε αυτό που κάνετε, πώς μπορεί να εξυπηρετήσει τους άλλους, ποια προβλήματα των καταναλωτών επιλύει η επιχείρησή σας και γιατί οι πελάτες πρέπει να σας επιλέξουν εσάς. Ποια είναι η θέση της επιχείρησης ηθικά και κοινωνικά και αν επιστρέφετε πίσω στο κοινωνικό σύνολο , μέσω των δράσεων σας. Επικοινωνήστε στο καταναλωτικό κοινό τις πεποιθήσεις σας , τις αρχές σας , την κουλτούρα σας. «Ξεκινήστε με το Γιατί.Οι άνθρωποι δεν αγοράζουν αυτό που κάνετε , αγοράζουν γιατί το κάνετε» (2)*Ο Βασίλης Βογιατζής , είναι Λογιστής – Φοροτεχνικός Α’ Τάξης , ιδρυτής της Λογιστικής εταιρείας VoyiatzisGroup , με έδρα την Κω.1. Peter Drucker , (2006)2. Simon Sinek , (2011)

 • 09 Μαρτίου 2024
 • 0 Σχόλια

 • ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΊΑ

Τα έσοδα είναι ένα από τα πιο παρεξηγημένα, κακοδιαχειριζόμενα και παραμελημένα μεγέθη στις επιχειρήσεις. Κατά συνέπεια, πολλοί επιχειρηματίες εξακολουθούν να βασίζονται στο ένστικτο τους και όχι στα δεδομένα , για να λάβουν αποφάσεις για τα έσοδα , συχνά καταστρέφοντας την αξία της επιχείρησης, στη διαδικασία.Μπορεί να νομίζετε ότι έχετε τουλάχιστον , μια γενική εικόνα με τα έσοδα της επιχείρηση σας. Αλλά αναρωτηθείτε τα παρακάτω : Πόσο κοστίζει η αύξηση των εσόδων στην επιχείρησή σας κατά 1%; Ποιοι παράγοντες -διαφήμιση, προωθητικές ενέργειες πωλήσεων, άμεσο μάρκετινγκ, καινοτομία προϊόντων- έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση στην αύξηση των εσόδων; Εάν δεν μπορείτε να απαντήσετε με λεπτομέρεια, η εταιρεία σας στερείται βασικής αριθμητικής εσόδων.Για να κατανοήσουν και να διαχειριστούν τα έσοδα τους , οι εταιρείες χρειάζονται μια σταθερή πληροφορία τριών δεικτών γύρω από τα έσοδα.Δείκτες σχετικά με τις πηγές και το μέγεθος των εσόδων για κάθε προϊόν, πελάτη και ομάδα πωλήσεων. Δείκτες σχετικά με τις μεταβολές των εσόδων συναρτήσει παραγόντων όπως η τιμή, τα χαρακτηριστικά προϊόντος ή η διαφήμιση. Δείκτες σχετικά με τα οριακά έσοδα όταν οι καταναλωτές δεν αγοράζουν με τον ίδιο ρυθμό , οι τάσεις αλλάζουν ή η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών φθίνει.Οι επιχειρηματίες συχνά υποθέτουν ότι οι λογιστές και οι εξελιγμένες τεχνολογίες μπορούν να τους διαφωτίσουν για τα έσοδά τους. Φυσικά και μπορούν , αλλά με μια επισήμανση: Τα έσοδα και τα κόστη συμπεριφέρονται θεμελιωδώς διαφορετικά. Τα κόστη προκαλούν άμεσα, μελλοντικά αποτελέσματα. Η σχέση του όγκου πωλήσεων με το κόστος των αγαθών είναι γενικά γραμμική και τα περισσότερα προγράμματα έχουν την τάση να χρησιμοποιούν γραμμικές εξισώσεις για τον υπολογισμό των σχέσεων κόστους-εσόδων.Αντίθετα, τα έσοδα είναι το παθητικό και συχνά έμμεσο αποτέλεσμα μια παρελθοντικής δραστηριότητας, επομένως η κατανόησή τους περιλαμβάνει την αναδρομή στο χρόνο , στα πολλά γεγονότα που επηρέασαν τις τρέχουσες πωλήσεις και τις μη γραμμικές σχέσεις που τα διέπουν. Για παράδειγμα, μια αρχική αύξηση 10% στις δαπάνες για το μάρκετινγκ μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση εσόδων μόνο κατά 1% αλλά οι συνεχιζόμενες αυξήσεις 10% δεν θα αποφέρουν απαραίτητα επακόλουθες αυξήσεις 1%. Όταν οι φθίνουσες αποδόσεις μπαίνουν στο παιχνίδι, η καμπύλη κορεσμού - είναι κρίσιμο για τον προσδιορισμό του ιδανικού ποσού που πρέπει να δαπανηθεί για τη μεγιστοποίηση των κερδών.Για να κατανοήσουν πλήρως τα έσοδά τους, οι επιχειρηματίες πρέπει αφενός να τα καταχωρίζουν σε δεδομένα και αφετέρου να μάθουν να τα ερμηνεύουν ή να προσλάβουν ειδικούς να το κάνουν για λογαριασμό τους. Τα δεδομένα , η τεχνολογία και η κατάρτιση μπορεί να σας δώσει λύσεις που δεν φαντάζεστε. Οι λογιστές ή οι οικονομικοί σας σύμβουλοι μπορούν να σας εφοδιάζουν με λεπτομερείς αναφορές εσόδων, αλλά τα άτομα που διαμορφώνουν την στρατηγική μιας επιχειρήσεις , δηλαδή οι επιχειρηματίες, πρέπει να μάθουν πώς να τις χρησιμοποιούν. Για να το κάνουν αυτό, θα πρέπει να βγουν από την ρουτίνα τους και να συνειδητοποιήσουν ότι ο καλός επιχειρηματίας είναι ο πληροφορημένος επιχειρηματίας*Ο Βασίλης Βογιατζής , είναι Λογιστής – Φοροτεχνικός Α’ Τάξης , ιδρυτής της Λογιστικής εταιρείας Voyiatzis Group , με έδρα την Κω.Πηγή: So You Think You Understand Revenues, Harvard Business Review , May 2007

 • 02 Μαρτίου 2024
 • 0 Σχόλια

ΕΞΟΔΟΣ